Schaijk

Werkgroepen van Landerdse zorgcoöperaties al bijna vier jaar actief

Tiende Mantelzorgcafé: theatervoorstelling in Schaijk en Zeeland

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

LANDERD - 'Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.' Dit is de definitie van mantelzorg volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau. In Landerd is regelmatig aandacht voor deze groep belangrijke mensen. Elke zorgcoöperatie in de gemeente beschikt over een eigen werkgroep. Een paar keer per jaar organiseren zij gezamenlijk een Mantelzorgcafé. Dit kan ter ontspanning zijn, maar ook ter inspiratie of informatie. De volgende bijeenkomsten zijn gepland voor 25 februari en 23 maart.

Het is belangrijk dat er voldoende aandacht is voor mantelzorgers. “Zolang het goed gaat, is mantelzorgen geen probleem”, weet Liesbeth van Rhijn van Zorgcoöperatie Reek, “Je doet het omdat je iemand wil helpen; een ouder, partner, kind, buurman of -vrouw. Dat doe je uit jezelf. Maar wat als je ziek wordt of het te druk krijgt? Dat is iets om in de gaten te houden, want dan loop je het risico overbelast te raken. Je bent al mantelzorger als je zorgen om iemand hebt, als je je verantwoordelijk voelt voor diegene. Hoe groot of klein het ook is, we raden je aan om je bij de gemeente te laten registreren als mantelzorger. Dan krijg je af en toe dat stukje aandacht en respect waar je recht op hebt. We moeten met z'n allen voorkomen dat onze mantelzorgers overbelast raken.”
Nog een valkuil is het moment dat de zorgvrager komt te overlijden. “Vaak is de structuur van je dag hieraan opgehangen”, stelt Anja Peters van Zorgcoöperatie Zeeland. “Je deed dingen op een bepaalde manier, bijvoorbeeld met een bezoek aan het verzorgingstehuis. Als dat wegvalt, mis je ook ineens een aantal sociale contacten. Mensen die even bij je informeren hoe het met je gaat. Het kan zijn dat je daarna in een gat valt. Het is goed daar stil bij te staan. Daar kan de zorgcoöperatie ook een rol in spelen.”

Informatie geven
De mantelzorgwerkgroepen zijn in 2015 opgestart, op aansporing van de gemeente Landerd. “Iedere kern heeft een eigen werkgroep die op z'n eigen manier invulling geeft aan het thema mantelzorg”, vertelt Anja Peters van Zorgcoöperatie Zeeland. “De Mantelzorgcafés pakken we gezamenlijk op. Het doel is om de bezoekers echt van informatie te voorzien. Daarbij faciliteren we tevens ontmoeting en ontspanning.”
Het eerste Mantelzorgcafé was in januari 2016. “Toen mochten zorgaanbieders zich presenteren aan de bezoekers”, weet Van Rhijn nog. “Daarna hebben diverse thema's behandeld, zoals 'curatele, bewindvoering en mentorschap', zorgtechnologie, respijtzorg, wonen en nog meer gerelateerde onderwerpen. We staan altijd open voor ideeën. Welke problemen spelen? Waar zijn vragen over? Uit een vorig jaar opgestarte focusgroep blijkt namelijk dat mantelzorgers toch wel behoefte hebben aan informatie.”

Vervangende zorg
Waar normaal gesproken het Mantelzorgcafé in alle drie de dorpen wordt gehouden, is dit keer gekozen voor Schaijk en Zeeland. Belangstellenden uit Reek zijn daarbij van harte welkom. Vervoer kan geregeld worden. Dit keer speelt theatergezelschap Nocturne de voorstelling 'Ik wil je niet kwijt'. De thema's die in deze tragikomedie aan de orde komen, zijn heel divers en herkenbaar voor veel mensen die hulp nodig hebben. De acteurs gaan na de pauze met het publiek in kleine groepjes hierover in gesprek. Deze extra aandacht geeft meer diepgang aan het gepresenteerde.
Omdat het voor mantelzorgers soms lastig kan zijn om van huis te gaan, schieten de zorgcoöperaties te hulp. Tijdens de voorstellingen op maandag 25 februari om 14 uur in De Garf in Zeeland en zaterdag 23 maart om 13.30 uur in De Phoenix in Schaijk is het mogelijk de zorg tijdelijk over te nemen. De zorgvrager is dan van harte welkom in een van de drie ontmoetingscentra: De Babbelaer, Onder de Linde of D'n Inloop. Als dit niet mogelijk is, kan er ook zorg op maat geboden worden. Neem hiervoor contact op met de lokale wijkverpleegkundige.

Een eerdere editie van het Mantelzorgcafé over zorgtechnologie.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties