Schaijk

Rinus van den Heuvel uit Schaijk geridderd

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

SCHAIJK - Vanwege zijn vakantie moest hij er iets langer op wachten dan de rest, maar dinsdag 8 mei heeft Rinus van den Heuvel een Koninklijke Onderscheiding ontvangen omdat hij zich op velerlei manieren verdienstelijk maakt voor de lokale gemeenschap. Daarmee is de 69-jarige Schaijkenaar een voorbeeld voor anderen. Dit is niet onopgemerkt gebleven en daarom is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Marnix Bakermans spelde de bijbehorende versierselen bij hem op.

De maatschappelijke carrière van Rinus start ruim vijftig jaar geleden, als hij in 1966 secretaris/penningmeester wordt van de Vereniging Open Jeugdwerk, net als lid van de Culturele Raad Wijchen en lid van Oranje Comité. Wat volgt is een waslijst van activiteiten en organisaties waarvoor de Schaijkenaar zich heeft ingezet, en waarvoor hij nog steeds actief is. Momenteel heeft hij nog steeds zes bestuursfuncties, waarvan vijf keer als (plaatsvervangend) voorzitter. 

 • 1966 – 1971: secretaris/penningmeester van de Vereniging Open Jeugdwerk, alsmede lid van de Culturele Raad Wijchen en lid van Oranje Comité.
 • 1972 – 1976: bestuurslid van de Vakvereniging Docenten Beroepsonderwijs, die het beroepsonderwijs in de regio Oss promoot.
 • 1974 – 1980: bestuurslid van het Lager Economisch en Administratief Onderwijs (L.E.A.O.) te Berghem.
 • 1976 – 1982: bestuurslid van het Vormingscentrum De Koepel te Oss (vormingswerk en scholing aan werkende jongeren).
 • 1983 – 2001: bestuurslid en voorzitter (gedurende twaalf jaar) van Tennisvereniging De Witte Schare, alsmede voorzitter van de Technische Commissie.
 • 1984 – 1990: lid van het Directorium van het r.-k. Kort Middelbaar Beroepsonderwijs (Kort M.B.O., beroepsopleidingen van twee jaar) te Nijmegen. Hij was voorzitter van het overleg tussen deelnemende scholen uit het land van Cuijk en Noord-Limburg en vertegenwoordigde hen in het directorium.
 • 1984 – 1991: voorzitter van de Commissie Techniek heeft de Toekomst Cuijk (een vakopleiding die in samenwerking met het bedrijfsleven leerlingen kennis laat maken met techniek).
 • 1985 – 1989: voorzitter van de stichting Scouting Schaijk
 • 1988 – 1990: (technisch) voorzitter van het Overleg Basisonderwijs/Voortgezet Onderwijs (VO) in de gemeente Cuijk.
 • 1989 – 1994: lid van het College van Bestuur van de Raad voor de Kinderbescherming te ’s-Hertogenbosch.
 • 1997 – 2003: voorzitter van de Stichting Ontdek Techniek te Uden (die het technisch onderwijs bevordert).
 • 1997 – heden: voorzitter (1997-2006), bestuurslid (2006-heden) en tevens plaatsvervangend voorzitter (2016-heden) van de plaatselijke politieke partij DS 97.
 • 1999 – 2002: lid/vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Rabobank Schaijk-Ravenstein.
 • 2000 – 2005: voorzitter van de Stuurgroep Platform VMBO-ROC/AOC Noordoost Brabant. Deze stuurgroep zet zich in voor het bevorderen van samenwerking tussen het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs, de Regionale Opleidingscentra en Agrarische Opleidingscentra in Noordoost Brabant (ca. 22 scholen).
 • 2002 – 2004: bestuurslid van de Rabobank Schaijk-Ravenstein.
 • 2003 – 2008: penningmeester van de Stichting Techniek (Toekomst Uden/Veghel), een vakopleiding die in samenwerking met het bedrijfsleven leerlingen kennis laat maken met techniek.
 • 2004 – 2012: lid van de Ledenraad Rabobank Oss e.o. De raad controleert de dienstverlening van de bank, keurt de jaarlijkse cijfers goed, benoemt commissarissen en toetst beleidsplannen.
 • 2009 – heden: voorzitter van de Stichting Restauratie (2009-2012) en voorzitter van de Stichting Behoud kerk Schaijk (2012-heden).
 • 2012 – 2015: lid van de Werkgroep Programma Bepalend Orgaan (PBO) van de Landerdse Omroep Stichting (L.O.S) Deze Werkgroep controleert en bespreekt met het bestuur het beleid van de Landerdse Omroep en ziet er op toe dat voldaan wordt aan de eisen zoals neergelegd in de Mediawet.
 • 2012 – heden: penningmeester van het herenkoor Schaijk.
 • 2012 – heden: voorzitter (2012-heden) van Missie Ontwikkeling en Vrede (M.O.V.) en coördinator van de Werkgroep Fietstocht M.O.V. (2015-heden).
 • 2015 – heden: voorzitter van de L.O.S.
 • 2016 – heden: voorzitter van de Goede Doelen Week Schaijk. In deze week worden de collecties van diverse acties voor goede doelen in één week gehouden, zodat het minder belastend is voor zowel de collectanten als de inwoners van Schaijk.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties