Schaijk

Reactie bestuur DS97 op persbericht groep partijleden

Door Ben Maathuis en Davy van der Ven
Ben Maathuis.


Grotendeels staan wij achter de inhoud en onderschrijven die.

Het openbaar maken van het voorstel van een nieuwe partij is achteraf voor velen te snel gevolgd op de beslissingen in de gemeenteraad. Men vernam het nieuws betreffende een nieuwe partij terwijl men de teleurstelling van de avond ervoor nog moest verwerken. Teleurstelling door het definitief ontbreken van voldoende steun voor het horen van de stem van onze inwoners. Dit ondanks 1121 aanvragers! Met name van Progressief Landerd werd steun verwacht door eerdere beloften.

Het bericht in het Brabants Dagblad van afgelopen zaterdag deed geen goed aan de beeldvorming. De titel “DS97 maakt ommezwaai” is onjuist. DS97 stond én staat in zijn geheel achter acties en standpunten die door de fractie zijn uitgedragen in de gemeenteraad. Daar nemen wij geen woord, geen letter van terug.
Er zijn tussen de 3 partijen géén afspraken gemaakt over verder politiek handelen, afstemmen standpunten of wat dan ook op politiek vlak. De partijen gaan als vanouds, zelfstandig verder in respectievelijk oppositie of coalitie.
De afspraak die de besturen wel gemaakt hebben is dat zij hun leden een terugkoppeling geven m.b.t. de gesprekken met diverse partijen. Waarna de leden zich kunnen uitspreken over de te volgen koers. Het bestuur van DS97 heeft van de leden de opdracht gekregen om (in het kader van de toekomst van DS97 na een herindeling) te verkennen, te oriënteren en gesprekken te voeren over de invulling van die toekomstige situatie. Het bestuur heeft zich aan die opdracht gehouden. Het verslag van de manier waarop het bestuur daar mee omgegaan is, wordt in de komende ALV besproken.

Ben Maathuis en Davy van der Ven
Bestuur DS97

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties