Schaijk

Denkers, doeners en regelaars uit Schaijk gezocht

Phoenix 2.0: ‘Huis van het dorp waar mensen elkaar ontmoeten’

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

SCHAIJK – Vanuit burgerinitiatief Toekomst van Schaijk vloeide onder de noemer Phoenix 2.0 drieënhalf jaar geleden de wens voort van een centrale ontmoetingsplek als bruisend hart van het dorp. Een zogeheten ‘third place’, waar je, naast je woning en werk, naartoe gaat om te ontspannen en waar je deel uitmaakt van het sociale leven. Vanwege enkele coronagolven stond het ambitieuze project weliswaar een tijd lang noodgedwongen ‘on hold’, maar in het afgelopen halfjaar is er toch veel gebeurd. Voor het Schaijkse dorpshuis, waar per 1 januari een eigen stichting verantwoordelijk is voor het beheer en de exploitatie, breekt volgens facilitator Debbie Koning nu een cruciale fase aan. “Hoe ga je zo’n dorpshuis besturen en hoe kun je door samenwerking met diverse partners elkaar versterken? Dat zijn vragen waarop we een antwoord willen hebben en daarvoor zijn denkers, doeners en regelaars hard nodig!”

Annemarie Romme (links), Debbie Koning en Tilly van den Hoogen.

“We willen als Phoenix zo divers mogelijk zijn”, gaat Debbie verder “en daar horen ook mensen bij met allemaal verschillende kwaliteiten. Mensen die doen waar ze zélf goed in zijn op terreinen waar ze feeling mee hebben. Het ultieme doel is dat De Phoenix weer veel meer ‘het huis van het dorp’ wordt. Een plek waar mensen met allerlei interesses - jong en oud – elkaar kunnen vinden en ontmoeten, ook onverwacht en spontaan.”

‘Dienend voor de samenleving’
Het dorpshuis moet volgens Debbie echt ‘dienend voor de samenleving’ worden. “Wat wij graag willen weten is: waar zitten de behoeften, welke faciliteiten zijn er nodig, ook fysiek qua gebouw. We willen mét elkaar zoeken naar de optimale invulling van De Phoenix. Het moeten echt de keuzes van het dorp zijn en daarom willen we graag iedereen horen en ieders inbreng meenemen.”
“Daarnaast willen we ook nadrukkelijk samenwerken met en gebruikmaken van de knowhow en expertise van andere dorpshuizen en organisaties”, vult bestuurslid Tilly van den Hoogen aan. “Een mooi voorbeeld is het ‘Samen eten’ iedere woensdag in De Phoenix. Een samenwerking tussen het dorpshuis, de zorgcoöperatie en Carrousel Groen. Dat is een groot succes, mede doordat iedereen doet waar ie goed in is. Maar denk ook aan de samenwerking met De Groene Engel tijdens de jaarlijkse filmavond.”

Nieuw elan
Het bestuur van het Schaijkse dorpshuis wordt op dit moment gevormd door Piet Hein Jonkergouw (voorzitter), Tilly van den Hoogen en Jan Danen. Zij treden vooral faciliterend op, maar om de volgende stap in het Phoenix 2.0-proces te kunnen maken is men dringend op zoek naar nieuw elan, zo geeft Phoenix-medewerker Annemarie Romme aan. “Het is heel belangrijk dat we nu nieuwe mensen binnenhalen, anders blijven we wellicht te veel hangen in het oude. Juist nú hebben we dringend behoefte aan mensen met nieuwe, frisse ideeën.”

Werkgroepleden gezocht
“Concreet hebben we op korte termijn voor drie werkgroepen mensen nodig”, zegt Debbie Koning. “Op de eerste plaats voor de werkgroep ‘Aansturen & Organiseren’, waarin je je bezighoudt met vragen als: Hoe het dorpshuis te besturen? Hoe maak je De Phoenix van iedereen? En hoe zie je het eigenaarschap van het dorpshuis? Voor de werkgroep ‘Jeugd’ zoeken we mensen van alle leeftijden die faciliterend zijn voor de jeugd in het dorp. De stem van de jeugd is het allerbelangrijkste, maar we zoeken kartrekkers die dit concreet kunnen gaan vormgeven. Voor de werkgroep ‘Website & Communicatie’ zijn we op zoek naar mensen die ideeën hebben over communicatie en die het leuk vinden om met communicatie en de bijbehorende techniek bezig te zijn.”

Heb je interesse om lid te worden van een van de werkgroepen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met facilitator Debbie Koning via 06-54367854 of debbie@kohesie.com


Zeven speerpunten
Een werkgroep met vertegenwoordigers van Natuurlijk Schaijk, het bestuur van De Phoenix, de bibliotheek, Zorgcoöperatie Schaijk, KBO, Muziekvereniging Concordia, BrabantZorg en Ons Welzijn, maakte in 2018/2019 de start om te kijken hoe het huidige dorpshuis De Phoenix de nieuwe centrale ontmoetingsplek, een zogeheten ‘third place’, kan worden. Omdat het belangrijk is dat de ideeën hiervoor komen van de plaatselijke verenigingen, organisaties, ondernemers, de gemeente en de Schaijkenaren zelf, vonden vóór de coronaperiode al bijeenkomsten plaats waar ideeën zijn gedeeld. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende 7 speerpunten vastgesteld die leidend zijn in het verdere verloop van het project:

1. De Phoenix als huiskamer van het dorp;
2. De Phoenix als plek voor activiteiten voor kunst, cultuur en ontspanning;
3. De Phoenix als kenniscentrum;
4. De Phoenix als plek voor professionele en informele hulp voor welzijn, zorg & gezondheid;
5. De Phoenix als plek om (professioneel) te netwerken;
6. Bevorderen van betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid (burgerschap);
7. Het dorp als eigenaar en beheerder van De Phoenix.

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties