Schaijk

'Er ontstaat een heel nieuwe dynamiek'

Phoenix 2.0: actieplan voor de 'huiskamer van Schaijk' is klaar

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

SCHAIJK - Burgerinitiatief Toekomst van Schaijk (TvS) bracht twee jaar geleden het dorpsplan ‘Schaijk een Werelddorp in het hart van de Maashorst’ uit. Hierin wordt een aantal ambities benoemd die van belang zijn voor de ontwikkeling van het sociale, groene en bruisende hart van het dorp en van de inwoners van Schaijk. Een van die ambities is het creëren van een centrale ontmoetingsplek in gemeenschapshuis De Phoenix, een zogeheten ‘third place’. Een plek midden in het dorp waar je, naast je woning en werk, naartoe gaat om te ontspannen en waar je deel uitmaakt van het sociale leven. Uitgangspunt is dat het huidige dorpshuis qua functioneren en beschikbare faciliteiten zo gaat veranderen dat het als die nieuwe centrale ontmoetingsplek kan fungeren. "Het actieplan met zeven speerpunten is klaar", vertellen Piet Hein Jonkergouw en Nol de Jong namens de werkgroep Bruisend Centrum van TvS.

Nol de Jong (links) en Piet Hein Jonkergouw bij De Phoenix.

In het kader van Phoenix 2.0, zoals het project heet, vonden in 2019 vier goed bezochte bijeenkomsten plaats. “Daarbij proefden we veel enthousiasme", geven Piet Hein en Nol aan. "Het leuke is dat we in die diverse bijeenkomsten input en informatie hebben verzameld vanuit alle geledingen van de Schaijkse bevolking. Van de KBO tot de muziekvereniging, van de bieb tot de zorgcoöperatie en van de toneelclub tot de Stichting Carnaval. Ze hebben allemaal meegepraat en hun inbreng gehad."

'Dwarsverbindingen'
Maar ook professionele partijen zoals bijvoorbeeld BrabantZorg en het consultatiebureau willen graag aanhaken bij het project en ruimte in De Phoenix 2.0. Nol: "De inzet en begeleiding van professionals is essentieel voor de continuïteit. Je kunt dit project niet alleen met vrijwilligers draaien." Piet Hein: "We hopen op een mooie vermenging van professionele organisaties en vrijwilligers. In De Phoenix 2.0 kunnen zij elkaar niet alleen beter leren kennen, maar ook dwarsverbindingen leggen, waardoor zij elkaar kunnen versterken. Er ontstaat zo een heel nieuwe dynamiek."

7 speerpunten
De vier bijeenkomsten, waarbij thema's aan bod kwamen als ‘cultuur’, ‘ontmoeten, netwerk & werk’, ‘leven lang leren & ontwikkelen’, ‘vermaak, sport & ontspanning’, ‘welzijn, zorg & gezondheid’ en ‘burgerschap’, hebben geleid tot een concreet actieplan met zeven speerpunten:

1. De Phoenix als huiskamer van het dorp ('een mooie en uitnodigende ontmoetingsplek voor iedereen');
2. De Phoenix als plek voor activiteiten voor kunst, cultuur en ontspanning;
3. De Phoenix als kenniscentrum ('een plek waar alle inwoners kennis kunnen halen, brengen en delen');
4. De Phoenix als plek voor professionele en informele hulp voor welzijn, zorg & gezondheid ('waar nieuwe initiatieven tussen welzijn, zorg en gezondheid ontstaan');
5. De Phoenix als plek om (professioneel) te netwerken (' voor ondernemers en studenten uit het dorp');
6. Bevorderen van betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid (burgerschap); ('een platform om mensen en groepen te verbinden en eigen verantwoordelijkheid en participatie te stimuleren');
7. Het dorp als eigenaar en beheerder van De Phoenix ('het dorpshuis wordt beheerd en geëxploiteerd als een gezonde sociale onderneming')

Om al deze speerpunten te kunnen realiseren, breekt nu de fase aan waarin het gebouw en het grote plein voor het gemeenschapshuis ook fysiek anders moeten worden ingericht. Het is de laatste stap naar het ultieme doel van Phoenix 2.0. Piet Hein en Nol: "Het moet echt de huiskamer van Schaijk worden. Een laagdrempelige en gastvrije plek waar verschillende generaties en doelgroepen elkaar ontmoeten en leren kennen. Iedereen, jong en oud, moet er actief deel uit kunnen maken van de gemeenschap. Het bruisende hart van Schaijk."

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties