Schaijk

Initiatiefnemers: ‘Het is nog geen gelopen race’

Petitie ‘Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden’

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

SCHAIJK – Een groep Schaijkenaren start vanaf vrijdag 28 juni de online petitie ‘Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden’. Zij hopen daarmee te voorkomen dat hun dorp na een gemeentelijke herindeling aansluit bij Uden. “Uit de enquête, die op 21 maart 2018 tegelijk met de verkiezingen is gehouden, bleek duidelijk dat de meerderheid van Schaijk liever voor Oss kiest dan voor Uden. Jammer genoeg heeft de gemeenteraad daar tot nu toe niks mee gedaan”, stellen de initiatiefnemers.

Het is volgens hen nog niet te laat. “Het is absoluut nog geen gelopen race. Als de gemeenteraad straks het herindelingsontwerp vaststelt, dan krijgen wij de kans om massaal een zienswijze in te dienen. Indien nodig zullen wij onze stem vanuit Schaijk duidelijk laten horen. En daar zullen ze in de gemeenteraad, bij de provincie en straks in de Tweede Kamer naar willen, nee, naar móeten luisteren. Maar voor die tijd starten wij een online petitie op www.petities.nl waar iedereen nog eens duidelijk kan maken dat Schaijk in grote meerderheid voor Oss kiest. En dan zal de gemeenteraad niet anders kunnen dan hier rekening mee houden.”

De groep Schaijkenaren bestaat uit Nol de Jong, Nico van Casteren, Ton van den Hoogen, Arie de Kleijn, Leonard Steetsel, Ric de Groot, Will de Bruijn-Janssen, John van Summeren, Peter Raaijmakers, Jaap de Jong, Harm van de Camp en Gerard Faassen. “Daarnaast hebben al veel medestanders hun steun en stem toegezegd. Wij rekenen erop dat alle mensen die bij de enquête hebben aangegeven naar Oss te willen, nu ook de petitie steunen. Want nogmaals: het is geen gelopen race.”

‘Schaijk is beter af bij Oss’
De initiatiefnemers beseffen dat er voor de gemeente Landerd geen weg terug meer is. “Zelfstandigheid is geen optie, we moeten dus herindelen. Maar net als de meerderheid bij de enquête denken wij dat Schaijk beter af is bij Oss dan bij Uden.”
De groep heeft hiervoor een waslijst met argumenten samengesteld:
• Historisch gezien hoort Schaijk bij het Osse Maasland;
• Veel Schaijkse inwoners en organisaties zijn nauw verbonden met Oss;
• De gemeente Oss haalt ons afval op en zorgt voor een goed lopende milieustraat;
• Oss is de bestuurlijke spin in het web voor zorg voor de hele regio;
• Traditioneel gaan veel van onze kinderen in Oss naar school;
• Een gemeente Oss met 100.000 inwoners telt mee en heeft grote regionale invloed;
• Een gemeente Oss met 100.000 inwoners is de economische motor in de regio;
• De gemeente Oss investeert in groen zoals Maashorst, Herperduin en Maasvallei;
• De gemeente Oss voert een uitstekend dorpenbeleid;
• Kleine kernen tellen echt mee in Oss;
• Oss zorgt voor voldoende woningen in alle kernen;
• De lasten voor Osse inwoners zijn nagenoeg hetzelfde als nu in Landerd;
• Kijk om ons heen en we zien allemaal dorpen die bij Oss horen;
• Uit die dorpen horen we goede berichten over de gemeente Oss.

De petitie Petitie ‘Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden’ staat vanaf vrijdag 28 juni online op www.petities.nl

|Doorsturen

Erik de Uil

2019-06-27 12:20:15

De afgelopen 8 jaar lopen jullie achter de feiten aan. Wat was DS’97 toch tegen herindelen en Herindelen Landerd. Vervolgens waren ze in hun nopjes na de coalitiebreuk. Toen hadden ze het heft in eigen handen, dat vervolgens verzaakt werd om voorstander te zijn van zoveel mogelijk opties in het referendum. Want met zoveel keuzes krijgt men verwarring, en met verwarring worden er geen besluiten genomen. Dus dat betekend lekker lang Landerd, want die DS-stoel zit zo lekker.

Verbazing was groot, want alleen Herindelen Landerd was duidelijk dat hun wilde splitsen. Maar de meerderheid bepaald. En de DS-kornuiten maar lachen, er komt verwarring, laat ze maar stemmen op het sprookje, dan blijven we zelfstandig. Niet wetende dat er ook raadsleden zijn die duidelijk waren, wij volgens de richting (!) van de meerderheid. Dat het nu Maashorst alias Uden wordt, had men niet op gerekend.

En staan ze nu met lege handen, en blijven ze maar achter de feiten aanhobbelen. Liefst onrust creëren i.p.v. saamhorigheid. Volgende feit waar ze achteraan lopen is dat de fusie gewoon doorgaat en dat ze niks voor Schaijk hebben ingebracht. En dat is nu net wat ze zo graag doen geloven, opkomen voor de Schaijkse belangen.

Gelukkig denken de nieuwe generaties groter en verder dan alleen Schaijk, want natuurlijk is Schaijk een Werelddorp, maar Schaijk is niet de wereld. Meerderheid wil geen Oss, leg je erbij neer en kijk waar je nog wel aan inbreng kunt leveren voor Schaijk.

Komt er een hek tussen Oss en Schaijk als de fusie eenmaal rond is?

Patrick

2019-06-27 12:23:14

Zetten jullie ook een petitie op voor fusie in de huidige vorm? Als jullie het dan toch zo eerlijk willen hebben lijkt me dat een goed signaal die de Landerdse politiek goed kan gebruiken.

Nico Degen

2019-06-28 07:54:27

Geef DS’97 met de verlangde inbreng voor de herindeling Maashorst een kans, immers zo een overgang is niet niks. Zo als ik ze ken, leveren ze echt wel hun bijdrage voor een goed verlopende herindeling met de mooie nieuwe Maashorst gemeente.

Louis Sparidans

2019-06-28 10:13:18

Is het niet een leuk idee als Grave en Mill zich ook aansluiten bij de gemeente Maashorst i.o.? Ze willen namelijk beide niet mee doen met een ophanden zijnde fusie met Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis, terwijl bij een opiniepeiling vorig jaar, bij de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad, tóch 60% van de Graafse bevolking koos voor een of andere vorm van herindeling.

Een zelfstandig blijven van gemeenten met een omvang van Grave en Mill is geen haalbare kaart. Zo zou de gemeente Maashorst i.o. ook mooi aan de Maas komen te liggen en krijgt ze er een prachtige natuur bij!

J.Marchand

2019-06-30 13:15:41

Echt, hoe raar kun je doen. Een nietige achtertuin van Uden, Zeeland genaamd, trekt een compleet ander geografisch en cultureel historisch deel als Schaijk (vanuit een ooit al ridicule 'herindeling' ) een volgende herindeling in. Gewoon normaal boerenverstand en rationeel denken zou Reek bij Grave plaatsen, Zeeand bij Uden en Schaijk bij Oss. Apart hoe Schaijk zich naar de Udense slachtbank laat leiden voor Uden's gewin, zonder enig zelbewustzijn....heel apart.

Nico Degen

2019-07-01 10:16:09

Hoe moet je mensen die een democratisch genomen besluit, ongedaan trachten te maken, benoemen? Ik wil het niet in het politieke vlak plaatsen maar in een kader van volksverlakkerij.
De lijst met voordelen die Oss zou hebben is hopeloos verouderd.
Mensen die je vertellen dat Oss de spin in het web is voor de regio, kunnen en hebben geen oog voor onze inwoners. Als ik lees dat het bestuur van Oss wordt vergeleken met een spin, gaat bij mij het laatste spoortje van sympathie voor de schrijvers compleet de kliko in. Er zijn altijd wel goede geluiden in de dorpen te horen maar naar mijn idee overheerst de ontevredenheid. Samen met Uden kunnen we met onze rijke ervaring uit eigen verleden, zowel politiek als historisch onze geschiedenis , een prachtige nieuwe gemeente vormen, waarbij we zelf voor een groot gedeelte bepalen hoe die er uit gaat zien.

* De waslijst is al geruime tijd geleden voor de eerste maal gepubliceerd. Daar is toen een lijst uit Uden tegenover gezet. Het bleek toen uit de officiële cijfers dat Uden zelfs iets lagere lasten had.

anton coolen

2019-07-01 13:19:03

Eigenaar zijn van een woning op Luytenbroek en dan kiezen voor Oss.

Neen, dan snap je het niet helemaal.

Nico Degen snapt dat wel heel goed en 100% begrijpelijk zijn keuze.

Ik heb geen woning op Luytenbroek en heel veel mensen in Schaijk niet. Dus die hebben misschien andere uitgangspunten om hun keuze te bepalen.

Blijft niet weg te denken, de coalitie afspraken. Het is zoals het is.

Nico Degen

2019-07-01 16:56:49

Hallo heer Coolen,

Prettig om weer eens wat van u te lezen. Nee mijn woonplaats in Schaijk heeft niets maar dan ook niets met mijn opstelling te maken, integendeel waar ik ook zou wonen in ons mooie Nederland, blijft mijn vertrouwen in de democratie onwrikbaar. Het gaat er bij mij om dat er eenzijdig ons wat door de strot geduwd wordt. Met eenzijdig bedoel ik dat de schrijver sluw de “voordelen” van een herindeling met Oss ongenuanceerd presenteert. Met een log lichaam dat Oss nu eenmaal is, zal er nauwelijks sprake van inbreng zijn van voor Landerd belangrijke besluiten. Dat begrijpen zelfs de ondertekenaars. Het is niet de eerste maal dat Anton Coolen over gemaakte afspraken begint. Te vaak hetzelfde vertellen verwaterd de stelling en dat is ook de bedoeling van Anton. Misschien is het tijd voor een demonstratie voor het gemeentehuis met broodjes, chocolademelk en spelletjes altijd goed voor voor wat stemmen in tentjes. Daarna kun je altijd nog een optocht met spandoeken doen.

anton coolen

2019-07-01 20:43:46

Beste Heer Degen,

Helemaal duidelijk uw betoog.

Doch blijft onverlet dat een annexatie door Uden beter is dan een annexatie door Oss, mits men eigenaar is van een woning op Luytenbroek. In Oss geen schijn van kans om een mega winst te maken op een woning (Luijtenbroek) die gelegaliseerd zou kunnen worden voor permanente bewoning. In Uden waarschijnlijk een redelijke kans als wisselgeld van de coalitie. Uw vertegenwoordiger in de raad van Maashorst Vooruit doet dat heel goed en slim.(respect)

Gelijk hebt u. "Uden voor Luytenbroek" Ik zou niet anders doen.

Voor de duidelijkheid nogmaals, ik respecteer de democratie. Deze keer zit ik bij de minderheid. Het is zoals het is.

Verlies nemen kan alleen winst opleveren. Verlies niet accepteren is altijd negatief en verlies.

Blijf gezond.

PS: Uw betoog?????? Maar dat weet u denk ik ook.

Anton

Nico Degen

2019-07-01 23:15:24

Sorry heer Coolen,

Indien er sprake zou zijn van een stijging van het onroerend goed bij herindeling van Landerd bij Uden, waar ik niet mee bezig ben, dan betreft het een stijging van al het onroerend goed in Landerd. Met in de bovenste regionen panden zoals die in uw bezit zijn. Nu weet ik niet of u die stijging in uw plannen past, echter dit weet u van mij ook niet. En ja in Oss liggen de prijzen van woningen en appartementen een stuk lager. Maar wat uw reactie op mijn betoog over democratisch genomen besluiten te maken heeft ontgaat mij.

Het gaat immers over achteraf reageren op een besluit van de raad door een paar mensen die blijven zeuren dat ze liever met Oss aan de gang gaan, terwijl ik van alle kanten hoor, dat het voor de burgers in Landerd geen goede zaak is.

anton coolen

2019-07-02 11:22:50

Heer Degen .

Ik laat het hier verder bij .Succes met het legaliseren permanente bewoning Lyutenbroek via de door U gekoesterde nieuwe gemeente Groot-Uden .

Blijf gezond .

Nico Degen

2019-07-02 15:13:26

Het gebruikelijke antwoord heer Coolen als u de onredelijkheid van uw opstelling inziet. Van mijn kant hoop en verwacht ik u in de nieuwe gemeente Maashorst media nog vaak tegen te komen.

Carel

2019-07-03 12:48:33

Democratisch genomen besluit? Maashorst met bernheze? oh nee, bernheze wilde nooit mee. Maashorst zonder bernheze? Is dat niet gewoon samen gaan met alleen Uden? Even checken of dat de eerst keus was van het referendum. Oh nee, dat was niet de eerste keus van de inwoners maar het laatste. Wat raar. Democratisch genomen besluit? Ik val om van het lachen. De inwoners bewust misleiden noem ik dat. En nee... de nieuwe 'mooie' gemeente met veel bomen en struiken (goed voor de economie) gaat geen Maashorst heten maar gewoon gemeente uden, dit is allang bekend bij de burgemeester en gemeenteraad.

Ps: plus- en minpunten van oss kennen wij niet omdat oss links is gelaten. Waarom? deze vraag is toch wel heel makkelijk.

piet van de venne

2019-07-03 13:39:29

wat heeft oss te bieden?laat schaijk schaijk

Nico Degen

2019-07-03 14:36:41

Bang voor hoofdletters Carel? En verder zijn alle cijfers van alle gemeenten op het internet te vinden. Of zoals jij ze noemt “plus en minpunten”. Dus Carel wie je precies met met “wij kennen ze niet” aangeeft weet ik niet. Ik vermoed dat er maar weinig zijn, immers, iedereen kijkt voor dit soort vraagstukken op het internet. Ik hoop dat je blijft lachen want lachen is gezond, zelfs als het om zelfspot gaat.

Carel

2019-07-03 18:53:09

Geen idee piet...dat hebben ze niet onderzocht 

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties