Schaijk

Onderzoeksbureau: ’t Mun Schaijk niet afsluiten voor gemotoriseerd verkeer

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

SCHAIJK – Bureau Megaborn heeft in opdracht van de gemeente Landerd een verkeersonderzoek uitgevoerd in en rond het gebied ’t Mun in Schaijk. Met het onderzoek is de huidige verkeerssituatie in het gebied inzichtelijk gemaakt en bepaald wat de effecten zijn van een eventuele afsluiting van enkele wegen in het gebied.

De door het college van B & W beoogde invoering van een geslotenverklaring voor al het gemotoriseerde verkeer (uitgezonderd bestemmingsverkeer) van verschillende wegen in het gebied, acht het onderzoeksbureau niet nodig. “Er is op dit moment geen sprake van verkeersonveiligheid op de wegen rond het gebied ’t Mun”, stelt het onderzoeksbureau. “De hoeveelheid verkeer en de weginrichting past bij de functie van de wegen. De verschillende wegen hebben voldoende restcapaciteit.”

Komgrens Munpad
De onderzoekers adviseren wel om de komgrens van het Munpad aan te passen. “Op deze plek staan nu alleen borden. Door een andere vormgeving, bijvoorbeeld met aanvullende markering, kunnen automobilisten beter geattendeerd worden op de toegestane snelheid (van 30 naar 60 kilometer per uur).” Daarnaast luidt het advies om snelheidsremmende maatregelen te treffen in de Molenaarstraat.

Suggesties
Middels een bewonersbrief zijn belanghebbenden geïnformeerd over het onderzoek. Daarnaast vraagt de gemeente bewoners om mee te denken over de te nemen maatregelen. Dit kan door het invullen van een reactieformulier op https://megaborn.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=cf28ed0a11ec4aeeac79dbaabdcc2aff. Op basis van de resultaten van het onderzoek en de binnengekomen reacties en suggesties gaat de gemeente bepalen welke vervolgstappen genomen moeten worden.

 

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties