Schaijk

‘Laagbouw voor iedereen veiliger en prettiger’

Omwonenden maken alternatief ontwerp voor woongroep De Vlinder

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

SCHAIJK – Het plan voor een twee bouwlagen hoog appartementencomplex voor woongroep De Vlinder aan de Burgemeester van Rijckevorselstraat in Schaijk stuit nog altijd op veel verzet van omwonenden. In totaal zes huishoudens in de Van Rijckevorselstraat en de aangrenzende Jan Oliemeulenstraat vrezen een forse aantasting van hun woongenot als het gebouw er komt. Zij hebben daarom een alternatief ontwerp gemaakt waarbij de tien beoogde zorgappartementen niet in twee bouwlagen maar gelijkvloers kunnen worden gerealiseerd. “Laagbouw is voor iederéén de beste oplossing, zowel voor de woongroep als voor de omwonenden.”

Impressie van de toekomstige woongroep aan de Burgemeester van Rijckevorselstraat, ontworpen door S2P BV, architect Rik van den Elzen.

Woongroep De Vlinder is een zelfstandig-wonenproject met 24-uurs zorg voor tien mensen met een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een lichamelijke beperking. Ieder van hen krijgt straks de beschikking over een appartement en daarnaast worden in het complex enkele gemeenschappelijke ruimtes gerealiseerd.

‘Ontzettend nadelig’
“Laat ik voorop stellen dat wij niets tegen woongroep De Vlinder hebben”, zegt Mimi van der Meer namens de bezwaarmakende bewoners. “Maar het plan zoals het er nu ligt is ontzettend nadelig voor ons. Ik krijg straks dicht bij mijn huis een blinde muur van zeven meter hoog, over de hele lengte van mijn perceel. Nu zie ik vanuit mijn huiskamer lucht, straks alleen nog maar stenen.”
De zes buurtbewoners verzetten zich al meer dan een jaar tegen het ontwerp met twee bouwlagen. “Dit plan zorgt voor hoog oplopende emoties in de buurt. Wij hebben steeds gezegd: er kan een bétere oplossing komen, maar daar hebben ze niets mee gedaan. Er is totaal niet naar een alternatief gekeken.”

‘Geen recht op vrij uitzicht’
Ook de bezwaren die de omwonenden bij de gemeente indienden haalden weinig uit. “Een deel van de bezwaren was gegrond. Daarom hebben we enkele kleine aanpassingen gedaan qua regelgeving”, zegt wethouder Ben Brands, die bij alle bezwaarmakers op bezoek is geweest. “Met een argument als vermindering van het woongenot kan ik echter niet zo veel. Wij kijken vooral naar het algemeen belang. Ook de Raad van State stelt in dit soort zaken dat niemand in Nederland recht heeft op vrij uitzicht.”

‘Veiliger en prettiger’
In een ultieme poging om het tij voor de bewoners nog te keren, nam Mimi van der Meer onlangs zelf plaats achter de tekentafel en maakte zij een alternatief ontwerp voor een volledig gelijkvloers appartementencomplex. “Laagbouw is voor iederéén de beste oplossing. Niet alleen voor ons als omwonenden, maar ook voor de mensen van de woongroep is het veiliger en prettiger, want er is geen lift meer nodig. Bovendien is de tuin in ons ontwerp iets groter”, stelt Mimi, die haar alternatieve ontwerp inmiddels heeft voorgelegd aan de zes raadsfracties en investeerder Willy Jonkergouw. “Hij heeft beloofd de tekening voor te leggen aan de architect.” De bewoners zijn van goede wil, benadrukt Mimi van der Meer nogmaals. “Wij willen er graag sámen uitkomen.”

In de vergadering van donderdag 7 december buigt de Landerdse gemeenteraad zich over het bestemmingsplan voor het Schaijkse zorgappartementencomplex.

‘Erg jammer’
“Ik heb de tekening van Mimi inmiddels aan de architect laten zien”, geeft Willy Jonkergouw desgevraagd aan. “De enige die van dit ontwerp beter wordt, is zij zelf. Voor de rest van de buurt daarentegen wordt het uitzicht slechter. Daarnaast wordt de ruimte voor de tuin gewoonweg te klein wanneer we er een bouwlaag afhalen, dat kan niet anders. En juist de tuin, waarin straks een aantal scharrelkippen komt te lopen, is heel belangrijk voor deze doelgroep.” Jonkergouw noemt de ontstane situatie 'erg jammer'. “Als je midden in een dorp woont is het een kwestie van geven en nemen, niet alleen van nemen. Je moet ook rekening houden met de buren. Wij voldoen van onze kant in ieder geval aan alle wettelijke normen qua afstand ten opzichte van de andere percelen en hebben daarnaast overal rekening mee proberen te houden. Bijvoorbeeld door maar twee bouwlagen te realiseren in plaats van drie, wat ook had gekund.”

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws

112-meldingen


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties