Schaijk

Nieuwe duurzame levensloopbestendige woningen in Schaijk

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

SCHAIJK - Het Landerdse college van burgemeester en wethouders heeft op 24 november besloten in principe mee te werken aan het verzoek van woningcorporatie Mooiland om in Schaijk 21 duurzame levensloopbestendige sociale huurwoningen te bouwen.

Aan de Brouwersstraat en in het hofje In den Bogerd in Schaijk staan 20 sociale huurwoningen van Mooiland. Deze woningen wil Mooiland vervangen door 21 duurzame levensloopbestendige sociale huurwoningen terug te bouwen in een aangepaste opzet. Omdat deze nieuwe opzet niet past binnen het huidige bestemmingsplan moet er voor dit plan een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt. Het college heeft hieraan op 24 november goedkeuring gegeven.

Wethouder Ben Brands: ”Het nieuwe plan sluit aan op de belangrijkste kaders uit de structuurvisie. De nieuwe woningen worden levensloopbestendig en er is aandacht voor de sociale structuur van de wijk en de aantrekkelijkheid van het woongebied. De groenvoorziening in de wijk is hierbij ook erg belangrijk”.

Groen park en parkeren achter de woningen
Het nieuwe plan levert een groen park op aan de voorzijde van de woningen waar niet geparkeerd kan worden. Er komen parkeerplaatsen aan de achterzijde van de woningen en enkele parkeerplaatsen aan de Brouwersstraat. Hierdoor is het grootste gedeelte van het parkeren niet zichtbaar.
Het plan is om het parkeerhofje, aan de zijde van ’t Hofke, in de nieuwe opzet zowel voor BrabantZorg als voor de nieuwe woningen van Mooiland geschikt te maken. Hiermee worden de parkeerplaatsen beter gebruikt en is er minder verhard oppervlak dan nu het geval is.
De bouwhoogte van de levensloopbestendige woningen wordt beperkt tot 1 bouwlaag met een kap. De woningen krijgen alle basisvoorzieningen op de begane grond. De bouwhoogte blijft beperkt.

In het plangebied zijn momenteel 4 waardevolle bomen aanwezig. Het betreft 1 Koningslinde en 3 beuken. Deze moeten behouden blijven of binnen het plangebied verplaatst worden.

Gesprekken met huidige bewoners en buurt
Mooiland is in gesprek met haar bewoners over het plan en de gevolgen die de sloop van de bestaande woningen en de komende nieuwbouw met zich meebrengt. "Het college vindt het belangrijk dat deze nieuwe ontwikkeling ook goed wordt afgestemd met de omgeving. Vooral omdat het hier om een herontwikkeling gaat in het bestaande dorp. Hiervoor wordt in samenwerking met Mooiland een omgevingsdialoog opgestart om mogelijke vragen en of zorgen vanuit de buurt op te halen."

|Doorsturen

Quintin van Zuijlen

2020-11-25 17:17:26

Netto winst voor Schaijk: 1 extra sociale huurwoning, 20 extra duurzame woningen en een fijn autovrij parkje. Dan rest mij alleen de vraag of er niet meer uit deze locatie te halen valt, want als het om sociale huurwoningen gaat dan moet er in Schaijk heel wat meer bij en is alles welkom als het kan.

Ik zie wat dat betreft de onderbouwing van de beperking tot 1 bouwlaag met kap tegemoet, want wat mij betreft lijkt op deze locatie 2 bouwlagen met kap heel passend in het straatbeeld van de Brouwerstraat en zou dit niet meteen bestaande privacywaarborgen van omliggende bebouwing tenietdoen. Wat dat betreft lijkt het mij vooral een afweging met de parkeerruimte die benodigd is, en welke types woningen vraag naar is (al ben ik vrij zeker dat naar alle types heel veel vraag is). Met de verdubbeling van het aantal bouwlagen zou maximaal een verdubbeling van het aantal woningen mogelijk kunnen zijn, en dat zonder aan de levensloopbestendigheid afbreuk te moeten doen, wat toch een heleboel fijne woningen zouden kunnen zijn, dus om daar van af te wijken is toch een goede onderbouwing nodig. Het zou ook meer variatie mogelijk kunnen maken als inderdaad 2 bouwlagen met kap hier toegestaan zou worden, wat het geheel toch mooier kan maken.

Wat het geval ook is, dit is weer een goede ontwikkeling voor Schaijk in het algeheel, en dat mag aangemoedigd worden.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties