Schaijk

Bezwaar actiegroep Schaijk hoort bij Oss niet ontvankelijk verklaard

'Naar onwelgevallige meningen wordt niet geluisterd'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

SCHAIJK - De bezwaarschriftencommissie van de gemeente Landerd heeft het bezwaarschift van de actiegroep Schaijk hoort bij Oss tegen het gemeenteraadsbesluit om geen herindelingsreferendum te houden, niet ontvankelijk verklaard. De indieners van het bezwaarschrift voldoen in de ogen van de commissie niet aan de voorwaarden om als rechtspersoon mee te tellen. De actiegroep is 'not amused' over de weigering van de commissie om het bezwaar te behandelen. "Burgers worden stelselmatig genegeerd."

"In plaats van de bezwaren inhoudelijk onder de loep te nemen, kiest de gemeente ervoor de indieners te negeren op grond van juridische muggenzifterij en flauwe formaliteiten", zegt voorzitter Leonard Steetsel namens de actiegroep. "Daarmee worden 1.121 burgers in hun hemd gezet die de moeite hebben genomen om in persoon naar de gemeente te komen, zich daar te legitimeren en vervolgens een referendumverzoek te tekenen. 'U doet er niet toe, u telt niet mee, wij hoeven uw klachten niet te beantwoorden' is de impliciete boodschap."

Het fusietraject van Landerd en Uden gaat intussen onverminderd voort. De actiegroep ziet het proces met lede ogen aan. Steetsel: "Landerd en Uden zijn samen druk bezig met een onderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening. Hoe belangrijk ze de mening van de burgers écht vinden, demonstreert het bestuur hier echter fijntjes: naar onwelgevallige meningen wordt niet geluisterd. Die worden stelselmatig genegeerd!"

Actiegroep Schaijk hoort bij Oss vestigt haar hoop nu eens te meer op de Tweede Kamer, die in het najaar een besluit neemt over de beoogde fusie van Landerd en Uden.

|Doorsturen

Carel

2020-08-29 11:37:09

Dat noemen wij mensen de mond snoeren. Dit doen ze ook Libie en Iran. en vergeet de tweede wereldoorlog niet.

Quintin van Zuijlen

2020-08-29 12:28:19

Het was al lang duidelijk dat het bezwaar van de actiegroep geheel ongegrond is, maar dat de actiegroep niet eens recht heeft bezwaar te maken had ik niet verwacht. Dan kun je natuurlijk opportunistisch klagen over formaliteiten, maar het hele argument van de actiegroep was toch juist dat de gemeente niet aan alle formaliteiten voldaan had? Vreemd, als het hen uitkomt moet de gemeente formaliteiten negeren en als het hen uitkomt moet de gemeente juist aan alle formaliteiten voldoen. Wat een hypocrisie. Niet verbazingwekkend natuurlijk, het was al lang duidelijk dat dit zielige groepje geen enkel principe heeft en geen middel te ernstig vindt om hun doel na te streven.

Het advies lijkt mij duidelijk en simpel: de actiegroep is dan geen geldig rechtspersoon, maar haar leden zijnde ingezetenen van de gemeente zijn dat wel, dus handel als ingezetenen. Maar goed, eigen verantwoordelijkheid nemen zij niet. Het is in hun ogen altijd de gemeente die fout is.

nico degen

2020-08-29 16:26:31

Kijk wat Carel uitbraakt is nu een typisch voorbeeld van hoe je helemaal niets bereikt. De niet ontvankelijkheidsverklaring van de bezwaarschriftencommissie is een heel andere kwestie. Het lijkt erop dat dat deze zo geërgerd raakten door de brute en talentloze wijze waarop de actiegroep te werk gingen, dat zij meenden dat een niet ontvankelijk verklaring de juiste keuze is. Neem zo’n uiting als "Burgers worden stelselmatig genegeerd." over de bestuurders van de gemeente Landerd is de perfecte onzin om de commissie tegen je in het harnas te jagen. Het is niet de gemeente maar de actiegroep zelf die door haar houding dit over zichzelf heeft afgeroepen.

Quintin van Zuijlen

2020-09-07 18:27:37

Ik lees inmiddels het werkelijke advies van de commissie en ik zie dat de heren wel degelijk op persoonlijke titel hun bezwaar ingediend hebben, dus wil daarmee mijn eerdere advies intrekken. Desalniettemin blijkt hun bezwaar niet ontvankelijk omdat zij niet op persoonlijke titel het referendum aangevraagd hebben, en dus hebben zij net zoveel recht om formeel bezwaar te maken als ik zou hebben. Ze zijn gewoon slordig te werk gegaan dus, en zijn nog steeds enkel verantwoordelijk.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties