Schaijk

LIVEBLOG protestbijeenkomst Schaijk: 'We worden belazerd waar we bijstaan'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

SCHAIJK - In dorpshuis De Phoenix in Schaijk vindt donderdag 23 januari een protestbijeenkomst plaats over de gang van zaken rond de gemeentelijke herindeling van Landerd. De bijeenkomst trekt zo'n 150 geïnteresseerde burgers naar het dorpshuis. Arena doet live verslag van de avond, een initiatief van Schaijkenaar Piet Manders (80). "We worden belazerd waar we bijstaan."

20.05 uur: Initiatiefnemer Piet Manders is verheugd over de grote opkomst: "Ik ben blij dat jullie er allemaal zijn, ik had geen idee hoeveel mensen er zouden komen. Temeer omdat julie helemaal niet weten wat ik ga vertellen. Bij voorbaat dank dat jullie de moeite hebben genomen om te komen luisteren. En ik garandeer jullie: je krijgt er geen spijt van."

20.10 uur: "Laten we er samen een waardige bijeenkomst van maken, want er zijn mensen in onze gemeente die niet zo blij zijn met dit gebeuren en die alle middelen aangrijpen om dit initiatief te kleineren. Ik doe dit helemaal alleen, zonder organisatie of politieke partij achter me. Later wordt duidelijk waarom ik dit alleen moet doen."

20.20 uur: Vervolgens gaat Manders in op de rol van de Landerdse politieke partijen. Hij deelt een sneer uit aan de Vereniging Herindelen Landerd (VHL), waar hij in 2015 zelf lid van was. "Zij zijn destijds blind achter leider Theo van Duren aangelopen en hebben, enkel en alleen omdat ze ruzie hadden met andere partijen, een bestuurscrisis veroorzaakt die de gemeenschap maar liefst acht ton aan wachtgeld kost." Ook op Maashorst Vooruit, voortgekomen uit VHL, is Manders kritisch. "Die partij heeft juist géén sterke leider."

20.30 uur: Vervolgens is Manders' oude liefde Progressief Landerd (PL) aan de beurt. "Aanvankelijk zat ook Moritz Böhmer in die fractie, maar die is nu wethouder. PL doet net alsof ze opkomt voor de belangen van de burgers, maar ik weet dat Moritz Böhmer nóóit van plan is geweest om Schaijk de mogelijkheid te geven om te kiezen voor Oss. Hier ligt een privézaak aan ten grondslag. Ik heb de betrokkenen echter beloofd hier niet op in te gaan en daar houd ik mij aan. Maar buiten kijf staat dat Moritz Böhmer alles zal doen om te voorkomen dat Schaijk naar Oss gaat."

Ook het CDA krijgt een veeg uit de pan. "Die partij zit niet in de coalitie, maar in de oppositie. Toch hoor je nóóit iets van die partij. Dan de gedoogpartij VVD. In een democratie moeten de verschillende partijen respect hebben voor de mening van de ander. Je hoeft het niet eens te zijn met elkaar, maar je moet wel respect hebben voor de mening van de ander. Madeleine Hoek (fractievoorzitter van de VVD, red.) heeft gezegd dat ze een afwijkende mening over de herindeling geneuzel vindt. Volgens haar betekent geneuzel waar zij vandaan komt getreuzel. Maar dat is grote onzin. Ze heeft gewoon geen enkel respect voor een andere mening."

20.40 uur: 'DS97-afvallige' Jordi Zwaans snapt volgens Manders niet hoe een democratie werkt. "Hij beweert dat hij democratie hoog in het vaandel heeft staan. Democratie betekent: het volk regeert, maar je kunt niet met iedereen tegelijk regeren en daarom kiezen we afgevaardigden. Mensen die ongeveer dezelfde mening hebben gaan in een groep, een partij, bij elkaar. Dan kun je best nog afwijkende meningen hebben, maar je volgt wel één lijn. Wil je dat niet, dan stap je uit de partij en geef je je zetel op en ga je niet alleen verder. Maar Jordi Zwaans sluit zich aan bij Maashorst Vooruit. Dat is puur bedrog, want hij is gekozen om de punten van DS te waarborgen."

20.55 uur: "Het belangrijkste heb ik tot het laatst bewaard", zegt Manders. "De burgemeester. Marnix Bakermans is een zeer aimabel persoon, ik ken weinig mensen die zo welbespraakt zijn als hij. Daar kan Thierry Baudet een voorbeeld aan nemen. Gevolg is dat hij iedereen inpakt. Iedereen, inclusief de gemeenteraad, gaat door de knieën voor hem. Hij maakt daar misbruik van en gaat zijn boekje volledig te buiten. De taak van een burgemeester is om politiek neutraal te zijn en boven de partijen te staan. Maar dat doet Marnix Bakermans absoluut niet. Hij kiest voor mensen die het met hem eens zijn en anders is het fout. Ik heb dat zelf ervaren toen ik hem heb laten merken dat ik het niet eens ben met de herindelingskoers die wordt gevolgd. Toen kreeg ik hem tien minuten lang aan de telefoon. Hij was ronduit onbeschoft in dat gesprek. Dát is de Bakermans die je tegenover je krijgt als je het níet met hem eens bent. Hij luistert, net als Donald Trump, alleen maar naar zichzelf en naar jaknikkers."

21.20 uur: Na een bonte verzameling anekdotes over onder meer de 'Maashorst-spandoeken' in het dorp en de in zijn ogen misplaatste aanwezigheid van het Udense college van B en W op de Landerdse nieuwjaarsbijeenkomst van 2019, hamert Manders tot slot op zijn belangrijkste boodschap: "We hebben recht op een eerlijk referendum waarbij mensen kunnen aangeven of ze liever hebben dat Schaijk naar Oss gaat of naar Uden. Een bíndend referendum, per kern, waarbij vooraf wordt afgesproken dat de gemeente zich houdt aan de uitslag ervan."

|Doorsturen

nico degen

2020-01-24 08:12:38

Eigenlijk wil Manders de gemeente in stukken hakken om zo een naar zijn mening geschiktere uitslag te krijgen. Geen enkele gemeente in ons land heeft een dergelijke misselijkmakende amputatie toegepast. Hij wil nu een referendum per dorp, waarom niet per buurt of per straat. Wat een kwaadaardige nonsens.

Ans van Salaris

2020-01-24 10:02:16

Lees het bericht van Van Tilburg. Wat bent u een negatieve man. Alles is niet goed wat u niet past. Kijk daarnaast eens naar de splitsing van Geffen en ik kan u 20 plaatsen meer noemen.

Wijsneus.

nico degen

2020-01-25 17:42:25

Wat u negatief noemt is mijn opstelling ten aanzien van dhr. Manders, die niets nieuws te vertellen had over het besluit van de raadsleden. Hij vertelt hoe oneerlijk het herindelings besluit is verlopen, terwijl ik mij achter B&W schaar. Dus beste mevrouw Salaris, als je het met iets eens bent, ben je negatief en als je tracht de zaak te verzieken, schijn je volgens u positief te zijn. Wellicht is dit soort logica bij u gebruikelijk.

Carel

2020-01-26 15:07:14

En Nico gaat gewoon door...

nico degen

2020-01-26 16:32:07

Is er toch nog een overeenkomst tussen ons.

Ans van Salaris

2020-01-26 21:27:24

Beste Carel,

Obsessief compulsief gedrag. Wat betekent dat?

Nico gaat gewoon door op zijn manier.

nico degen

2020-01-26 22:47:02

Het gaat over dhr. Manders zijn zienswijze. 

nico degen

2020-01-27 08:37:21

Die 20, beste A van S, plaatsen die u zou kunnen noemen waren allemaal besluiten van de betreffende B&W en de raad en niet veroorzaakt door op rellen beluste figuren.

Ans van Salaris

2020-01-27 10:44:48

Ik citeer: 'Geen enkele gemeente in ons land heeft een dergelijke misselijkmakende amputatie gehad'. Deze onzin van u wordt netjes weersproken.

Plotsklaps komt u met een toevoeging omdat blijkt dat u het helemaal fout had. Daarnaast geef ik nergens aan dat het niet via B & W en de raad moet. Echter, het moet altijd via die kanalen. Dus uw toevoeging?

Schrijf dan gewoon: ik heb het fout gezien, maar dat kan heer Degen niet. Altijd maar doorgaan met mensen negatief te benoemen. Heer Degen, u had het hier ook wederom helemaal fout. Gewoon netjes toegeven. Is niet erg om fouten te maken. Maar wel erkennen geeft u positieve status.

nico degen

2020-01-27 17:01:53

Wat een klinkklare onzin, verder geen reactie

Ans van Salaris

2020-01-27 20:15:50

Dank voor uw antwoord.

Uw motivatie is sterk en duidelijk. Wijsneus.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsSpecials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties