Schaijk

Leefbaarheidsonderzoek Schaijk: dorpshuis in trek, bieb stukken minder

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

SCHAIJK – Uit het onlangs door student Ruimtelijke Ordening & Planologie Jim Leemans uitgevoerde onderzoek naar de leefbaarheid in het centrum van Schaijk blijkt dat mensen gemiddeld 21 keer per jaar gebruikmaken van dorpshuis De Phoenix. De bibliotheek is daarentegen veel minder in trek. De 218 ondervraagden bezoeken gemiddeld 9 keer per jaar de bieb. Meer dan de helft zegt er zelfs nooit te komen.

Het dorpshuis en de bibliotheek zijn zichzelf aan het heroriënteren op hun rol in het nieuwe Schaijkse centrum. “Om deze reden zijn zij ook betrokken bij het onderzoek”, zegt Jim Leemans, die onder meer de volgende conclusies trekt. “De respondenten koppelen de waarden toegankelijk, informatief en functioneel het meeste aan het dorpshuis en de bibliotheek. Over het algemeen wordt er niet massaal een functie gemist, maar als suggesties worden regelmatig een ontmoetingsruimte voor jongeren en studieplekken genoemd. Beide trekken jongeren aan, maar ook de ouderen vinden dat aangenaam, zo blijkt uit de enquête. Ook niet-leeftijdsgebonden activiteiten worden meermaals genoemd als publiekstrekkers, zoals avonden met live muziek, muzieklessen en theatervoorstellingen voor jong en oud.”

‘Zorgelijk’
Bijna de helft van de respondenten noemt het ‘heel zorgelijk’ als het dorpshuis en de bibliotheek zouden sluiten. Voor de bibliotheek is dit zelfs meer dan de helft. Ook is de meerderheid van de respondenten tevreden over het dorpshuis en de bibliotheek. Leemans: “Hoewel de bibliotheek dus minder gebruikt wordt, scoort zij wel hoger qua tevredenheid dan het dorpshuis én zijn er meer respondenten die het ‘heel zorgelijk’ vinden als de bibliotheek zou sluiten. Dit geeft aan dat er wél een binding is tussen het grootste gedeelte van de inwoners van Schaijk en het dorpshuis en de bibliotheek.”

Binding en draagvlak
Volgens Leemans valt te concluderen dat er voldoende binding en draagvlak is voor het dorpshuis en de bibliotheek. “Dit zorgt voor een potentieel. De opgave is dus dat beide partijen ervoor moeten zorgen de aantrekkelijkheid te vergroten van het dorpshuis en de bibliotheek, zodat ze meer bezoekers (en een groter
aantal jongeren) kunnen verwelkomen. Voorbeelden van mogelijkheden voor het rendabel houden van de bibliotheek zijn het aanbieden van (extra) diensten, het verkleinen van het aanbod om kosten te besparen of meer samenwerking met het dorpshuis, ondernemers of basisscholen.”

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties