Schaijk

Kennissessie AVG? Wat moeten wij ermee?

Door Yolanda de Fijter van Het Hoischurke

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarmee krijgt iedereen meer en sterkere rechten op privacy. Stichting Ut Hoischurke nodigt hierbij bestuurders, vrijwilligers, samenwerkingspartners en andere betrokkenen uit om deel te nemen aan deze inspiratieavond en AVG-kennissessie.

Organisaties hebben een verantwoordingsplicht en moeten kunnen aantonen dat ze technisch én organisatorisch zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Ze zijn verplicht een privacyverklaring op de website te plaatsen, een verwerkingsregister bij te houden van alle persoonsgegevens, maar ook toestemming te vragen voor openbare publicatie van foto’. Daarnaast moeten er verwerkersovereenkomsten worden afgesloten met organisaties waarmee persoonsgegevens worden gedeeld en heeft de organisatie een meldplicht datalek.
Betrokkenen hebben recht op een heldere uitleg van het privacy beleid en moeten uitdrukkelijk vooraf toestemming geven voor verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast bestaat het recht om gegevens in te zien, te (laten) wijzigen of verwijderen en over te dragen naar een andere organisatie.

Wij gaan met jullie in gesprek over ons gewijzigde privacy beleid en gaan samen op zoek naar de antwoorden op de volgende vragen

  • Wat betekent de AVG voor vrijwilligers, jeugd- en jongerenwerkers?
  • Welke maatregelen moeten Stichtingen en Verenigingen nemen?
  • Hoe waarborgen we de privacy van onze jeugdleden en ons bestuur?
  • Welke privacy zaken hebben wij nog over het hoofd gezien?

Datum, locatie, tijdstip
Datum: dinsdag 26 juni 2018
Locatie: Herberg D’n Brouwer, Kerkstraat 62a, Zeeland (in de vergaderkamer)
Tijdstip: 19.30 – 22.30 uur

Programma
19.00 uur Inloop
19.30 uur Presentatie AVG Proof in 15 stappen
                Gastspreker Ida van Praag
20.30 uur Interactieve gedeelte
                Welke privacyvraag heb jij?
22.30 uur Sluiting

AVG Proof in 15 Stappen – IDA Interim Development Advice
Zie ook: http://www.interimdevelopmentadvice.com/avg-privacy-proof-in-15-stappen/

Deelname is gratis. Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties