Schaijk

INGEZONDEN: Waarom past Schaijk beter bij Oss dan bij Uden?

Door Actiegroep 'Schaijk hoort bij Oss'

Op de vraag waar u bij de herindeling naartoe wilt, krijgen we vaak de volgende drie antwoorden. Ik wil naar Oss, ik wil naar Uden en het maakt me niks uit! Als actiegroep hebben we al vaker aangegeven waarom wij vinden dat aansluiten bij Oss het beste voor Schaijk is. In de petitie, die we deze week huis aan huis in Schaijk gaan rondbrengen, geven wij dat ook duidelijk aan.

• Historisch gezien hoort Schaijk bij het Osse Maasland;
• Veel Schaijkse inwoners en organisaties zijn nauw verbonden met Oss;
• De gemeente Oss haalt ons afval op en zorgt voor een goedlopende milieustraat;
• Oss is de bestuurlijke spin in het web voor zorg voor de hele regio;
• Oss behoort bij de best bestuurde gemeenten van Nederland;
• Traditioneel gaan veel van onze kinderen in Oss naar school;
• Een gemeente Oss met bijna 100.000 inwoners telt mee en heeft grote regionale invloed;
• De gemeente Oss is de economische motor in de regio en zorgt voor veel werkgelegenheid;
• De gemeente Oss investeert fors in natuur: Maashorst, Herperduin en Maasvallei;
• De gemeente Oss voert een uitstekend dorpenbeleid;
• Kleine kernen tellen echt mee in Oss;
• Oss zorgt voor voldoende woningen in alle kernen;
• De lasten voor Osse inwoners zijn nagenoeg hetzelfde als nu in Landerd;
• Kijk om ons heen en we zien allemaal dorpen die bij Oss horen;
• De dorpen zijn goed vertegenwoordigd in het gemeentebestuur van Oss;
• Oss heeft een goedlopend ambtelijk apparaat en heeft veel kwaliteit.

Mensen die naar Oss willen herkennen veel van bovenstaande motieven. Mensen die liever naar Uden willen geven best vaak aan dat het een gevoelskwestie is. Dat het in Uden bijvoorbeeld veel leuker winkelen is en dat het er gezelliger is. Ook zou Uden wat kleinschaliger zijn. Daar doen wij niets aan af natuurlijk, want wij vinden Uden ook best gezellig en leuk om te winkelen. Maar het is volgens ons een misverstand om daarom te gaan fuseren.
Kleinschalig is prima, maar wij willen juist graag dat er een krachtige gemeente ontstaat. Anders heeft herindelen toch geen zin?

De coalitie in de gemeenteraad heeft het vooral over het samen op basis van gelijkwaardigheid bouwen van een nieuwe Maashorstgemeente. Samen klinkt natuurlijk heel mooi, maar in de praktijk is dat een wassen neus. Uden, met bijna 42.000 inwoners, heeft vanzelfsprekend meer in de melk te brokkelen dan Landerd, met net iets meer dan 15.000 inwoners. Logisch en daar is ook niks mis mee. Maar zeg dat dan ook gewoon. Geloof niet klakkeloos wat de goedgelovige coalitie hiervan zegt. Het herindelingsproces is verder vooral ook een ambtelijk proces. En iedereen snapt dat ze in Uden ook wat dat betreft een grote voorsprong hebben. De kosten voor het herindelingsproces met Uden delen we wel gelijkwaardig, ook al heeft Uden drie keer zoveel inwoners dan Landerd. En die rekening wordt bij u en bij ons gelegd.

Maashorstgemeente
De naam Maashorstgemeente vinden wij ingewikkeld. Want ook Bernheze en Oss zijn Maashorstgemeenten en grenzen direct aan De Maashorst of liggen er zelfs gedeeltelijk in. Ze bezitten grote delen van De Maashorst en dragen financieel en bestuurlijk fors bij aan de ontwikkeling en groei van die mooie Maashorst! Niet voor niks hebben Oss en Bernheze duidelijk aangegeven niet in te stemmen met de nieuwe naam Maashorst. Wij snappen dat wel, hoe leuk de naam Maashorst ook zou zijn. Dat andere, niet aan de Maashorst grenzende, gemeenten het wel prima vinden, is logisch want daarvoor maakt het toch niks uit.
Blijkbaar is de naam Maashorst een heel belangrijk onderdeel van de herindelingsplannen van de coalitie. Progressief Landerd verbindt daar zelfs het al of niet doorgaan van de door hen gewenste herindeling aan! En een prominent lid schrijft aan de gemeenteraad dat hij zijn steun aan de fusie met Uden intrekt als de nieuwe gemeente geen Maashorst gaat heten.

Dan nog even die geheel nieuwe gemeente. Voor alle duidelijkheid, Uden blijft gewoon Uden, Volkel blijft gewoon Volkel, Odiliapeel blijft gewoon Odiliapeel, Zeeland blijft gewoon Zeeland, Schaijk blijft gewoon Schaijk en Reek blijft ook gewoon Reek! Ja, de nieuwe gemeente wordt een beetje groter dan de gemeente Uden nu is (een beetje!). Maar al wordt heel Landerd bij Uden gevoegd, dan nog is die nieuwe gemeente te groot voor servet en te klein voor tafellaken!

Tenslotte nog voor al die mensen die het niets uitmaakt waar we naartoe gaan. We vragen om toch nog eens goed naar onze argumenten te kijken. Wij kunnen u verzekeren dat het wel degelijk wat uitmaakt voor u in welke gemeente u straks komt “te wonen”. Heel veel mensen in Megen, Ravenstein, Berghem, Demen, Dennenburg, Deursen. Dieden, Geffen, Haren, Herpen, Huisseling, Macharen, Kessel, Lith, Lithoijen, Maren, Maren-Kessel, Neerlangel, Neerloon, Oijen, Overlangel en Teeffelen kunnen en willen dat beamen!

Petitie
Beste mensen uit Schaijk, laten we niet weer dezelfde (weef)fout maken als 25 jaar geleden bij de vorming van Landerd. Herindelen is, dat beseffen we, vaak een kwestie van emotie, maar we roepen u indringend op om deze keer naast de emotie ook op basis van feiten uw keuze te maken en vragen dan ook onze petitie 'Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden' te ondertekenen. Want wij willen in elk geval zelf kunnen kiezen bij welke gemeente wij bet beste passen. Laat uw stem massaal horen zodat de gemeenteraad wordt gedwongen te luisteren.

Nol de Jong, namens actiecomité 'Schaijk hoort bij Oss'

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties