Schaijk

INGEZONDEN: Reuring

Door Paul Paar

De plannen met betrekking tot de inspraak van de Landerdse bevolking over de herindeling van Landerd zijn diep treurig. Beloften uit het verleden over de te maken keuzes bij deze inspraak worden niet nagekomen. Ja, we mogen inspreken, maar alleen over de voorgestelde fusie met Uden, niet over een eventueel gewenste fusie met Oss.

We hebben te maken met de macht van de meerderheid in de gemeenteraad. De minderheid staat volledig buitenspel. Bij dit soort belangrijke beslissingen heeft de gemeenteraad de plicht een breed draagvlak te creëren door alle partijen - inclusief oppositie - te laten meebeslissen.

Natuurlijk wil Zeeland naar Uden. Dat is logisch. Zeeland heeft andere belangen dan Schaijk. Maar is het ook logisch dat Schaijk naar Uden wil? Misschien. Misschien ook niet. Laat de bevolking per woonkern zijn voorkeur uitspreken. De nu voorgestelde inspraakprocedure is beperkt. We mogen nu inspreken hoe Uden en Landerd er in de toekomst uit zullen zien.
Ik had liever gezien dat ik had kunnen inspreken over de keuze die ik kan maken: Schaijk met Uden of Schaijk met Oss. Die keuzemogelijkheid schijnt een gepasseerd station te zijn. De gemeenteraad beroept zich daarbij op een krakkemikkig referendum uit 2015, waarvan de uitslag voor velerlei uitleg vatbaar bleek. Ieder vond er wel iets van zijn gading.

Het Actiecomité voor Democratie voert nog een laatste heldhaftige strijd voor een gerechtvaardige inspraakprocedure, maar helaas, ik ben bang dat de gemeenteraad en het college hun beslissingen al hebben genomen. Het lijkt een gelopen race.

Tenzij er inderdaad reuring komt in Schaijk!

Daarom, geachte lezer, als u hier net zo voer denkt als het actiecomité: verhef dan uw stem! Maak reuring en laat weten hoe u hierover denkt én wat u wilt. Via ingezonden brieven, via inspraak in de gemeenteraad of wat u wilt. Als het u allemaal niets uitmaakt, ook goed. Dan gaan we allemaal naar Uden!

Leve de inspraak!

Paul Paar
Inwoner van Schaijk

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties