Schaijk

INGEZONDEN: Open brief aan de inwoners van Reek (2)

Door Piet Manders

In 2014 werden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De partijen die deelnamen waren er nog niet allemaal van overtuigd, dat Landerd te klein was om zelfstandig voort te blijven bestaan. Andere partijen daarentegen pleitten voor een gemeentelijke herindeling. Er was zelfs één partij die in het leven werd geroepen, juist om die herindeling te realiseren, de Vereniging Herindelen Landerd onder leiding van Theo van Duren. Later is deze vereniging een echte politieke partij geworden onder de naam Maashorst Vooruit.

De partijen die vóór een herindeling waren, hadden gemeen, dat ze de burgers van Landerd hierover mee wilden laten beslissen. Progressief Landerd sprak in de aanloop naar die verkiezingen van “verstandig herindelen”. Een leuze waar je alle kanten mee uit kunt, maar die partij was het aan zijn stand verplicht om naar de burgers te luisteren. En de RPP? Die liet zich ook niet onbetuigd. Ik citeer enkele zinnen uit hun informatiebulletin, dat huis aan huis verspreid werd: “Het allerergste nog wel is, dat burgers de afgelopen vier jaar geen stem hebben gehad. Geluiden vanuit de samenleving werden volledig genegeerd. De RPP heeft altijd klaar gestaan voor de inwoners uit alle kernen, met een luisterend oor en advies”. Prachtig toch!

Er moest dus een referendum komen, want dat wilden alle partijen. In 2015 was het zo ver. Wie verantwoordelijk was voor de samenstelling ervan, weet ik niet, maar het was een gedrocht. Er waren zes opties en als je wilde, kon je die alle zes aankruisen. Of dat ook gebeurd is, is mij natuurlijk niet bekend, maar zeker is wel, dat er mensen waren, die meerdere opties aangekruist hebben. Daar komt nog bij, dat bij optie 4 “Maashorstgemeente” de indruk werd gewekt, dat Bernheze mee zou doen, terwijl het gemeentebestuur van Landerd al enkele weken wist, dat Bernheze juist niet aan wilde sluiten. Pure misleiding dus.
Van een eerlijk onderzoek naar de voorkeur van de burgers was dus geen sprake. Maar toch heeft het gemeentebestuur uit het resultaat van dat referendum de conclusie getrokken, dat heel Landerd aan moest sluiten bij Uden. Degenen die dit besluit namen, waren ofwel niet goed bij hun hoofd, ofwel ze belazerden de boel bewust. In de periode tussen het referendum en de verkiezingen van 2018 is er iets vreemds gebeurd. Iets, dat bij de vorming van een coalitie nog nooit vertoond is. Nergens. Wat was dat dan wel? De drie coalitiepartijen, die zoals we zagen, de mond vol hadden van inspraak door de burgers, waren alle drie honderdtachtig graden gedraaid. Die inspraak was plotseling niet meer nodig, zonder dat ze daar iets voor terug kregen, wat toch normaal gesproken altijd gebeurt. Zeker in de politiek geldt “niets voor niets”. Je laat als politieke partij toch niet zomaar een van je belangrijkste uitgangspunten schieten. Dan ben je toch echt niet meer geloofwaardig!

Van wat er precies bekokstoofd is, ben ik niet op de hoogte, want daar ben ik natuurlijk niet bij geweest. Ik heb echter wel een zeer sterk vermoeden van wat er afgesproken is. Een vermoeden, dat ik met feiten kan onderbouwen. Er is namelijk één persoon, die er belang bij heeft, dat er geen nieuw en eerlijk referendum komt en dat is burgemeester Bakermans. Hij wil graag burgemeester van Uden worden. Dat heeft hij zelf meermalen gezegd. En hij wil dan ook héél Landerd erbij hebben. Ik geef toe, dat hij dat niet openlijk gezegd heeft, maar alles wijst erop dat dat zijn grote wens is. Hij is op een zeer kwalijke en onrechtmatige manier bezig, waarbij hij gesteund wordt door de coalitiepartijen, dus ook door de RPP. Volgende week meer hierover.

Nog even een correctie op mijn eerste brief. In 1942 werd niet de gemeente Reek bij de gemeente Schaijk gevoegd, maar beide gemeenten werden opgeheven en gingen verder onder de naam gemeente Schaijk. Dat las ik in de nieuwste sprokkeling van de heemkundekring Schaijk-Reek.

Piet Manders, Schaijk

|Doorsturen

Quintin van Zuijlen

2020-10-19 18:12:53

Vorige week leerden we dat Pietje niet heel even kan controleren wie nou eigenlijk de auteur was van de "Open brief aan MKB'ers Landerd" en uit zijn onwetendheid denkt hij conclusies te kunnen trekken die de vorm van een complottheorie aannemen.

Deze keer leren we opnieuw dat Pietje geen enkel benul heeft van de term "instemmingsverkiezing" of andere verkiezings- en volksraadplegingssystemen waarbij men op meerdere opties tegelijk kan stemmen, maar desondanks wel bekend wil staan als voorvechter van democratie, een woord waar hij duidelijk geen uitgebreid beeld van heeft. Wederom denkt Pietje dat hij uit zijn onwetendheid gerechtvaardigd is conclusies te trekken die de vormen van een complottheorie aannemen.

Overigens moet het gezegd worden dat veel moeite is gestoken in de volksraadpleging omtrent de herindeling buiten verkiezingen en referenda, want we hebben allemaal onder andere deel kunnen nemen aan enquetes en zienswijzen kunnen indienen en daarmee veel beter en gemakkelijker onze mening kenbaar kunnen maken dan een referendum ooit mogelijk kon maken. Dat Pietje niet met het rode potloodje een bolletje heeft mogen vullen vermindert daar niets aan.

Maar, "Volgende week meer hierover."? Arena, U wilt toch niet zeggen dat u een derde keer met dit soort drek uw pagina's laat bevuilen? Er mag zeker wat gezegd worden voor het verspreiden van meningen, maar Pietje verspreid bovenal misinformatie, misinformatie die uw eigen pagina's eenvoudig weerleggen. Hoe eenvoudig ook, het spreekwoord blijft waar, de waarheid trekt nog zijn schoenen aan als de leugen al drie keer de wereld rond it. Zou u niet in ieder geval uw eer hoog moeten houden door de waarheid de kans te geven de schoenen aan te trekken voor u de leugen publiceert. Controleer Pietje's schrijven vooraleer u het publiceert, en vermeld zaken die daarin allerminst onomstreden zijn.

mari jansen

2020-10-20 10:48:17

Zoals gewoonlijk weer enorm veel tekst om niets te zeggen Quintin. En wat nieuw is; respectloos. De naam van de beste man is Piet. 
Daar een kinderachtig verkleinwoordje van maken is niet netjes, sterker nog het is respectloos.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties