Schaijk

INGEZONDEN: Nogmaals excuus

Door Piet Manders

Mijn excuus voor het gebruik van het woord 'deportatie' is door velen niet gelezen, want het was alleen opgenomen in Arena Lokaal, de digitale versie van het weekblad Arena en niet in de papieren versie. Vandaar dit bericht.

Deel uitmakend van het Actiecomité voor Democratie in Landerd, voelde juist ik me vooral aangesproken, omdat ik ook voorzitter ben van de Stichting Vier Vrijheid Schaijk. Deze stichting is er natuurlijk bepaald niet op uit om mensen te kwetsen en dat is blijkbaar toch gebeurd door het gebruik van het woord 'deportatie'. Om even in de herinnering terug te roepen, dit woord is gebruikt, omdat een aantal mensen in Schaijk en misschien ook in Reek, het gevoel heeft, dat hun dorp 'geannexeerd' wordt door Uden, terwijl ze dat helemaal niet willen.
Wat mij intussen ook vooral duidelijk is geworden, is het feit dat veel mensen niet goed begrepen hebben waar het allemaal om gaat. Daarom herhaal ik hier nogmaals uitdrukkelijk dat het genoemde actiecomité zich niet bemoeit met de keuze Oss of Uden. Het gaat ons enkel en alleen om de wens, alle burgers van Landerd van 18 jaar en ouder, de kans te geven zich uit te kunnen spreken over die keuze, door middel van een eerlijk referendum. Dat is tot op heden namelijk niet gebeurd, ook al beweren sommigen van wel.
Voor het begrip 'deporteren' is in het woordenboek de volgende betekenis te vinden: "mensen gedwongen wegvoeren naar een plaats die ze niet willen". Dat hoeft niet per se in verband gebracht te worden met de Tweede Wereldoorlog. Vandaag de dag gebeurt zoiets immers nog steeds. Wat ik onderschat heb is, dat een aantal mensen het verband met de voorbije oorlog wel gevoeld heeft. Al twijfel ik toch aan de uitspraak van iemand, die mij zei, dat heel Schaijk er schande van sprak.

Hoe het ook zij, het bewuste woord had nooit gebruikt mogen worden en daarom nogmaals mijn excuses.

Piet Manders
Schaijk

|Doorsturen

Nico van Duren

2019-01-07 22:34:25

Beste Piet,

Eveneens ongepast was mijn vader neer te zetten als iemand die een grondige afkeer van Schaijk had. U weet het blijkbar allemaal beter, beter zelfs dan wij die weten dat hij altijd ludiek en met humor de competitie toejuichte tussen de verenigingen van Reek en Schaijk. 

Uw toon in uw publicaties ervaar ik als behoorlijk negatief. Bovendien is Landerd niet Schaijk alléén maar ook Zeeland en Reek. Al ervaart u het gehouden referendum als krom, de politiek hoeft het geeneens te volgen. Bij ruime meerderheid is geheel democratisch besloten samen te gaan met Uden.  Uw acties om de straat op te gaan en al het "onrecht" aan te gaan kaarten bij overheden zijn dan ook lachwekkend.

Carel

2019-01-08 10:57:48

Ik ben het totaal niet eens met Nico. Mag dat wel? De toon van Nico bevalt mij niet maar ga zo door want je maakt je eigen belachelijk met jouw reacties.

Succes met Uden! 

Nico Degen

2019-01-10 17:41:57

U gebruikt een zin als “het gevoel heeft, dat hun dorp 'geannexeerd' wordt, als het over herindeling naar Uden gaat. Ik kon een dergelijke gevoelsomschrijving niet vinden als het over een herindeling naar Oss gaat. Verder vraag ik mij af omdat u het woord deporteren gebruikt om een herindeling te illustreren waar uw sympathieën
liggen en hoe groot uw kennis is over een oorlog die 55.000000 doden heeft gekost. En inderdaad iedere kennis of vriend van mij, heeft het over de man die op een monsterlijke wijze het publiek tracht te beïnvloeden over iets als een herindeling.
Veel mensen begrijpen niet waarom het gaat, zo stelt u, een ding begrijpen ze donders goed, u bedoelde deporteren in de slechtste zin en daarom gebruikte u het ook, wetende dat u op deze wijze op uw in het algemeen oninteressant gebrabbel, aandacht zou krijgen.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties