Schaijk

INGEZONDEN: Minachting

Door Piet Manders

Langzamerhand wordt met betrekking tot de herindeling van Landerd wel duidelijk, dat het gemeentebestuur niet van plan is om te luisteren naar de geluiden uit de bevolking om rekening te houden met de opvattingen van veel burgers. Hier is sprake van een volstrekte minachting voor de mensen, die de echte democratie een warm toedragen.

De weg die het gemeentebestuur is ingeslagen staat in veel gevallen haaks op datgene wat verschillende politieke partijen verkondigden in de aanloop tot de verkiezingen die in het voorjaar zijn gehouden. Het lijkt waarachtig wel alsof de raadsleden gehersenspoeld zijn. De vraag dringt zich daarom op hoe het toch zover is kunnen komen. Ik kan daar wel naar gissen, maar verder dan dat kom ik niet, want ik ben er natuurlijk niet bij geweest. Het zou zo maar kunnen dat de coalitiepartijen gezamenlijk afgesproken hebben om niet in te gaan op geluiden van buitenaf in de verwachting dat het allemaal wel zal overwaaien.

In een verslag over de gemeenteraadsvergadering van donderdag 25 oktober in het Brabants Dagblad las ik een uitspraak van Jeroen van den Heuvel (Maashorst Vooruit). Hij zei het volgende. “We zijn niet blind en doof voor andere geluiden. Van groot belang is inwoners mee te laten denken bij de vorming van een nieuwe gemeente.” Je moet maar durven! Waarom zei hij niet gewoon, dat er wel geluisterd wordt naar andere geluiden, op voorwaarde dat er gebeurt wat wij willen. Hij noemt dat dan echte democratie. Maar goed, in veel Oost-Europese landen gebeurt precies hetzelfde. Dat moet voor Jeroen een leuke opsteker zijn.

In hetzelfde verslag las ik ook, dat Jacques Pijnappels van Progressief Landerd de meest snedige definitie gaf over het begrip “principebesluit”. Hij zei “je kunt ook niet met twee meisjes tegelijk flirten”. In hoeverre hij met deze opmerking grappig heeft willen zijn, weet ik niet, maar wereldvreemd is die opmerking in ieder geval wel. Je zou ze de kost moeten geven, de jongens/mannen die met twee meisjes (of meer) tegelijk flirten. Ik denk dat het zelfs steeds vaker gebeurt. Jacques heeft verder kennelijk nog nooit gehoord van polygamie. Als hij dat begrip niet kent, wil ik het hem met plezier een keer uitleggen. Veel erger in dit verband is het feit, dat hij blijkbaar ook nog nooit gehoord heeft van “tweesporenbeleid”. Wat daarmee bedoeld wordt, wil ik hem ook wel een keer uitleggen. Dat is namelijk net het beleid wat hier toegepast had moeten worden. Overigens pleit het niet voor de scherpzinnigheid van de overige raadsleden als de hierboven genoemde opmerking van Jacques de meest snedige is.

Al met al is het wel duidelijk dat het gemeentebestuur niet voor rede vatbaar is. Onlangs las ik een ingezonden brief van Arie de Kleijn, raadslid voor DS’97, dat Schaijkenaren boos zouden worden als er geen mogelijkheid zou komen om hen mee te laten beslissen over de herindeling. Daar zullen de coalitiepartijen echt niet wakker van liggen. Ze zullen hun schouders optrekken en verder gaan op de ingeslagen weg. Om iets te bereiken zal er zwaarder geschut in stelling moeten worden gebracht. Ik denk daarbij aan vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid en buitenparlementaire protestacties, maar dan op gemeenteniveau. Het meest voel ik echter voor het starten van een gerechtelijke procedure. Daarin moet dan onderzocht worden of het krakkemikkige referendum uit 2015 wel rechtsgeldig was en dus ook of de conclusies die hieruit zijn getrokken rechtsgeldig waren. Ook moet de rol van burgemeester Bakermans in het traject van de herindeling tegen het licht worden gehouden, want daar is ook wel het een en ander op aan te merken.

Natuurlijk kan ik dit niet in mijn eentje, dat besef ik ook wel. Ik ben echt niet op de hoogte van de konsekwenties van een en ander. Maar er zal beslist hulp van anderen voorhanden zijn en die hoeft zeker niet per se uit Landerd te komen.
Al lang geleden heb ik voorspeld wat de uitkomst zal zijn van het overleg met Uden. Er zullen alleen maar voordelen van de fusie met Uden genoemd worden en mochten er ook nadelen zijn, dan worden die zo uitgelegd dat het toch weer voordelen zijn. Tot nu toe heb ik gelijk gehad. Dat overleg is democratisch gezien gewoon een wassen neus.

Ik stel voor, dat mensen uit Schaijk en Reek die willen dat het gemeentebestuur met betrekking tot de herindeling nu eens echt democratisch gaat handelen, de rijen sluiten en dan de straat opgaan met de leuze: “Wij pikken dit niet”

Piet Manders, Schaijk

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties