Schaijk

INGEZONDEN: Hoezo democratische chaos?

Door Niek van Casteren

Zaterdagochtend waren we als actiegroep aanwezig op de markt in Schaijk om onze petitie “Schaijk hoort bij Oss” onder de aandacht te brengen. We zijn blij verrast met het bereikte resultaat. Meer dan 100 mensen hebben we met onze argumenten kunnen overtuigen dat Schaijk beter af is met Oss. Veel mensen gaven aan teleurgesteld te zijn met de huidige gang van zaken. Met name het feit dat ze geen echte invloed meer kunnen uitoefenen was een veelgehoord bezwaar.

Veel mensen denken ook dat het al een gelopen race is. Dan is het voordeel van onze persoonlijke benadering dat we die mensen duidelijk hebben kunnen maken dat dat niet zo is. We snappen overigens wel dat veel mensen dat denken. Met name onze burgermeester, en ook die van Uden, laat geen (publiciteits)moment voorbijgaan om die indruk te wekken. We zeggen het hier dus nog maar een keer in de korte versie: Het is nog lang geen gelopen race!

De gemeenteraad besluit slechts over het herindelingsvoorstel. Het zijn de Tweede en Eerste Kamer die, met nog een advies van de Provincie, uiteindelijk besluiten hoe de herindeling van Landerd eruit komt te zien. Bij dat besluit wordt met name gekeken of er draagvlak bij de inwoners is. U mag daarbij aannemen dat de vele handtekeningen, nu al bijna 1.400, die we in Schaijk hebben opgehaald een heel grote invloed op de besluitvorming zullen hebben.

De fractievoorzitter van Progressief Landerd weet dat natuurlijk ook. Hij heeft het over een gebrek aan vertrouwen in de democratisch gekozen raadsleden. Hij vergeet daarbij dat zijn partij Progressief Landerd voor de verkiezingen hele grote woorden heeft gesproken en geschreven over het betrekken van de bevolking bij de finale besluitvorming op gemeentelijk niveau over de herindeling. Woorden en beloften die hij en zijn partij nu met hele grote voeten treedt! En dan nog vindt hij het vreemd dat mensen geen vertrouwen meer in de politiek hebben. Hij heeft het over ruggenspraakmomenten met allerlei mensen om voor voldoende draagvlak te zorgen. Hij weet dat die ruggenspraak verre van soepel is verlopen en de resultaten zeer beperkt en twijfelachtig zijn. Het aantal bereikte mensen is zeer beperkt. Heel veel mensen, met name in Uden, zijn helemaal niet geïnteresseerd in een herindeling. Dan van draagvlak spreken voor een fusie met Uden is heel erg ongeloofwaardig. Geen enkel weerwoord kom je in de stukken tegen. Wij kunnen u verzekeren dat er, en dan niet alleen in Schaijk, ook veel negatieve reacties zijn geuit.

En dan te weten dat deze totaal mislukte “inspraakcampagne” handenvol geld gekost heeft. De heer Pijnappels heeft het er niet over dat wij met zeer beperkte middelen bijna 1.400 mensen alleen al uit Schaijk hebben weten te bereiken die hebben aangegeven naar Oss te willen en nog eens ruim 200 mensen uit Reek, Zeeland, Uden en Oss die ook vinden dat Schaijk bij Oss hoort.
U kunt zich voorstellen dat wij ons helemaal niet aangesproken voelen door de woorden van meneer Pijnappels. Integendeel, het sterkt ons in de gedachten dat we met onze aanpak op de goede weg zitten en wij - het spijt ons meneer Pijnappels - hier nog zeker tot 15 december 2019 mee doorgaan!

Tot slot willen wij de mensen die tot nu toe de petitie hebben ondertekend bedanken en roepen wij ze op om op 24 oktober bij de raadsvergadering aanwezig te zijn om nogmaals blijk te geven van hun ongenoegen over de hele gang van zaken rondom het herindelingsproces en duidelijk te laten horen dat Schaijk bij Oss hoort!

Namens de actiegroep “Schaijk gaat naar Oss”
Niek van Casteren

|Doorsturen

Nico Degen

2019-09-26 16:52:04

Dat er negatieve reacties worden geuit is mij duidelijk, maar dan voornamelijk door een stel achteraf mopperende politieke tegenstanders die over de ruggen van democratisch gekozen raadsleden lekker rotzooi trachten te trappen. Dhr. van Casteren weet bijvoorbeeld zeker dat mensen in Uden niets willen weten over een herindeling met Landerd. Terwijl mensen in Oss het maar niet kunnen afwachten wanneer ze mensen uit Landerd in hun armen kunnen sluiten. Ik weet dat van Casteren iets kan neer pennen, echter dat hij ook goed is met sprookjesverhalen is voor mij nieuw. Maar zijn trawanten doen het nog beter, die gaan in restaurants gasten trachten te overtuigen dat Oss beter is dan Uden. Een gast die tijdens zijn diner werd lastig gevallen reageerde met “Als het zo moet dan heb ik al gegeten en gedronken”.

Meer dan 100 mensen hebben we met onze argumenten kunnen overtuigen dat Schaijk beter af is met Oss. Er dus zijn honderd mensen die zich hebben laten informeren en laten overtuigen dat Oss veel beter is dan…. Ja dan wat eigenlijk. Immers over Uden geen woord, over een eerlijke voorlichting gesproken. Wat ben ik blij dat deze zogenaamde voorlichters geen echte invloed meer kunnen uitoefenen. Weet u wat ik veel hoor, ze moeten nog leren goede verliezers te zijn. Als
dhr. Pijnappels zijn mening geeft, voelen zij zich niet aangesproken. Kijk, dan hoef je alleen maar naar jezelf te luisteren. Vervelend en kort door de bocht, maar wel geestig.

Carel

2019-09-26 19:56:34

@nico...geen eerlijke voorlichting over Uden gehad? ....eerlijk niet maar wel genoeg. Groen en gezellig. Dat was het toch?

Pieter

2019-09-26 21:06:23

beste Heer degen...volgens mij was de azijn in de reclame.

u reageert telkens nogal zuur en erg onvriendelijk tegen het onbeschofte af.

anton coolen

2019-09-26 21:57:31

Beste Niek,

Onze erudiete man leest totaal iets anders dan u schrijft.

Doch dat is de kracht van deze wijze oude man. Het is uw tekortkoming dat u niet bij machte bent te schrijven wat u denkt.

Gelukkig hebben wij de wijze vakantieganger die aangeeft wat u denkt en niet wat u schrijft. En daarmaast netjes aangeeft bij welke groep u hoort.Wederom zo positief reageert en wederom open staat voor de mening van een ander. Wat een fijn en prachtig mens die zo positief in het leven staat.

Dat is blijkbaar het geluk van een vakantieganger in Schaijk.

Niek: Velen begrijpen wel wat je schrijft en hebben daar geen hulp nodig van een erudiete vakantieganger. Complimenten.

Pieter: Als je een vaste afnemer bent van de azijn wacht je niet op de reclame.

Schaijk

2019-09-27 12:17:46

Ditmaal heeft Degen een punt. 1400 (20% van Schaijk) handtekeningen, delen door twee (online & originele krabbel) zijn 700 (10% van Schaijk) stemmers. De helft doet het voor een familielid of kennis, dus dan blijven er 350 (5% van Schaijk) over.
Dus totaal zijn er een kleine 350 personen die dan met alle geweld bij Oss willen vanwege een oprechte overtuiging, laat deze mensen nu eens het echte verhaal vertellen.

Het verhaal dat Herindelen Landerd destijds de voorkeur had voor Oss, onderbouwd en wel. Zelfs de burgemeester van Oss kwam nog een pleidooi houden (tot schande van vele), Herindelen Landerd was overtuigd, Schaijk wil naar Oss.

Tegendeel blijkt waar te zijn, merendeel wil Maashorst oftewel met Uden. Herindelen Landerd heeft altijd vertelt dat dit een sprookje was, dus een stem voor Maashorst is voor Uden, dit was iedereen bekend. In de krant stond duidelijk dat Bernheze er nog niet aan toe was. Een nieuwe gemeente wordt nu gevormd met Uden, zoals de meerderheid dit ook wenste met dezelfde kennis als toen en nu.
Waar was DS’97 (petitie uitvoerders) destijds? Die wilde zelfstandig blijven, hebben eraan bijgedragen een zoveel mogelijk opties te krijgen tijdens het referendum en nu hebben ze het nakijken. Visieloos, toen al, en nu weer. Bouw eens aan een visie waar we allemaal iets in Schaijk aan hebben, en niet alleen een klein clubje mensen die tijdverdrijf zoeken.

Grotendeels van de jongere generaties kon er eerst wel om lachen, maar nu wordt het gedrag van de petitie met alle verwijten naar andere en felheid van stemmen binnen halen wat beschamend. Vraag eens rond aan de mensen die niet willen tekenen, dat zal uw zelfreflectie goed doen.

anton coolen

2019-09-27 13:01:18

Heel bijzondere rekenmethode.

Wat een mega kletsverhaal! (de rekenmethode)

Uiteraard anoniem...

Nico Degen

2019-09-27 16:55:39

Oh wat erg dat je een reactie geeft op basis van anonimiteit zoals Carel en Pieter ook doen, maar die worden door Anton niet genoemd. Dan maar weer trachten het in het persoonlijke te trekken, zeker als het blijkt dat deskundige kennis van zaken gecombineerd met een helder verslag en argumentatie, tegen het zere been van onze Anton is. Dan blijft er niets anders over dan boos met je voetjes op de grond stampen, onder het uitroepen van hij kletst maar wat en waarom schrijft hij net zoals ik niet inhoudsloos!

anton coolen

2019-09-27 21:06:51

Beste Nico en Schaijk,

Klopt.

Carel

2019-09-27 22:41:10

nico heeft gelijk

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties