Schaijk

INGEZONDEN: Gesprek met burgemeester Bakermans

Door Piet Manders

Tot mijn verrassing kreeg ik enkele weken geleden van burgemeester Bakermans een uitnodiging om eens te komen praten over zaken, waar wij beiden heel verschillend over denken. Het betreft hier dan met name de problematiek van de gemeentelijke herindeling.

Deze uitnodiging was voor mij aanleiding om mijn oordeel over de burgemeester te herzien. Ik dacht namelijk, dat hij altijd alleen maar geïnteresseerd was in Landerdse burgers, die het in alle opzichten met hem eens zijn. Dat blijkt dus een misvatting van mij te zijn, want de burgemeester weet heel goed, dat ik er andere denkbeelden op na houd als hij. Dat hij mij desondanks uitnodigt voor een gesprek siert hem en hij laat hiermee in feite zien, dat hij er voor álle burgers is en niet alleen voor een selecte groep. En zo hoort het ook, want een burgemeester hoort boven de partijen te staan.

Op woensdag 19 juni zaten we in zijn werkkamer tegenover elkaar. Er was sprake van een gemoedelijke sfeer. Dat voelde ik als een verademing, want hij luisterde aandachtig naar mijn verhaal en omgekeerd was dat ook zo. Ik vertelde hem, dat hij zo goed als zeker burgemeester van de nieuwe fusiegemeente gaat worden. Zelf is hij daar natuurlijk allang van op de hoogte, maar misschien verwachtte hij niet dat anderen dat ook doorhebben. Misschien dat hij mede daardoor ook begrip bleek te hebben voor mijn standpunten betreffende de herindeling. Sterker nog, hij vond ook, dat er een nieuw referendum moest komen. Daarvan zei hij: "Ofschoon ik het dossier over de herindeling in mijn portefeuille heb, kan ik dat niet afdwingen. Daar gaat de gemeenteraad over."
De raadsleden zullen er ook niet al te moeilijk over doen, zo schatte hij de recente ontwikkeling in. In het verlengde hiervan gaf hij ook nog een advies. Er moest gezorgd worden voor een lijst met 400 handtekeningen en dan zou hij er vervolgens voor zorgen, dat het referendum een agendapunt bij een volgende gemeenteraadsvergadering zou worden.

Dit alles is een ontwikkeling in de goede richting. Iedereen die de democratie een warm hart toedraagt zal deze gang van zaken toejuichen. Aangezien alle Landerdse politieke partijen, ook die van de coalitie, vóór de verkiezingen van maart 2018 hebben laten weten, dat de burgers op enig moment na de verkiezingen nog de gelegenheid zouden krijgen om zich uit te spreken over een fusie met Oss of met Uden, dan ziet het er naar uit, dat er dus toch nog een nieuw referendum komt. En ere wie ere toekomt, de burgemeester, het college en de raadsleden dienen hiervoor een compliment te krijgen. Graag geef ik nogmaals toe, dat ik een verkeerde inschatting heb gemaakt. Als verzachtende omstandigheid mag hierbij misschien gelden, dat ik geen politicus ben en de kans dat ik dat nog ooit zal worden is ook niet zo groot, want ik ben wat dat betreft allang over de houdbaarheidsdatum heen. Wat andere dingen betreft trouwens ook.

Piet Manders
Schaijk

|Doorsturen

anton coolen

2019-06-24 22:24:18

Waarde Piet,

Uiteraard zullen 400 handtekeningen geen probleem zijn. Daarna het voorleggen aan de gemeenteraad ook niet. Doch de uitslag is al bekend en dat weet Burgemeester Bakermans ook.

’Het coalitieakkoord‘. Dus geen referendum. Afspraak is afspraak.

Carel

2019-06-25 12:17:34

Afspraak is afspraak? Afspraak was Maashorstgemeente met Bernheze. Alleen gemeente Uden was niet de afspraak!

Joke

2019-06-25 15:05:44

Waar kan ik mijn handtekening zetten?

Adri Ekstijn

2019-07-06 10:56:56

Tja, als je alles van te voren weet..........

"Never judge a book by looking at its cover" ;-)

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties