Schaijk

INGEZONDEN: Even voor alle duidelijkheid...

Door Actiegroep 'Schaijk hoort bij Oss'

In de media is bericht dat de ministerraad heeft ingestemd met het herindelingsvoorstel van de gemeenten Landerd en Uden. We krijgen vanuit alle kanten de vraag of de herindeling nu een voldongen feit is. Voor alle duidelijkheid: Nee, deze instemming betekent nog niet dat die herindeling daarmee ook een feit is.

Nee, deze instemming maakt deel uit van, noem het maar, het ambtelijke traject. De minister stuurt het voorstel nu eerst voor advies naar de Raad van State. Die beoordeelt het wetsvoorstel en bij goedkeuring gaat het voorstel met het advies weer terug naar de minister. Vervolgens wordt het wetsvoorstel in de ministerraad vastgesteld. Pas dan gaat het wetsvoorstel ter behandeling naar de Tweede Kamer. Daar wordt het wetsvoorstel schriftelijk voorbereid door de Vaste Commissie Binnenlandse Zaken, waarna er een plenaire behandeling in de Tweede Kamer plaatsvindt. Allemaal heel saai, maar het is niet anders.

Zitten wij, als actiegroep, nu stil? Nee, wij zijn al maanden bezig met het benaderen van die leden van de vaste commissie die de herindelingsvoorstellen in zijn of haar portefeuille heeft. Ze hebben van ons onder meer al een zeer uitgebreide zienswijze ontvangen. Ook hebben we met bijna alle portefeuillehouders een (digitaal) gesprek gehad. Daarnaast blijven we de portefeuillehouders voorzien van allerlei van belang zijnde informatie. Informatie die we ook ter kennisname sturen naar de lokale en regionale media.
Het wachten is nu op het moment dat de stukken (het wetsvoorstel en de memorie van toelichting ) naar de commissie worden gestuurd. De stukken worden op dat moment ook openbaar. We hebben de toezegging van de behandelende ambtenaar van Binnenlandse Zaken dat wij als actiegroep op dat moment ook de stukken krijgen. Pas dan kunnen we heel gericht met de portefeuillehouders in overleg om onze zaak kracht bij te zetten.

Dat we dat heel goed voorbereid gaan doen, daar kunt u op vertrouwen! Naast het overtuigen van de vaste commissie dat Schaijk echt bij Oss hoort en dat wij als Schaijkenaren gehoord wensen te worden, is ook de schriftelijke voorbereiding in de commissie van belang. Betrokkenen en belangstellenden worden namelijk in de gelegenheid gesteld tot het inzenden van schriftelijke commentaren op het wetsvoorstel. Op basis van onder andere de ingezonden commentaren zal de commissie besluiten over de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Een van de portefeuillehouders heeft ons al ingefluisterd dat het heel belangrijk is om met zoveel mogelijk mensen bij de plenaire behandeling in de Tweede Kamer aanwezig te zijn. Hoe dat allemaal moet in deze coronatijd is nog niet bekend. Zodra we daar meer over weten, en nog belangrijker, en weten wanneer de plenaire behandeling in de Tweede Kamer plaatsvindt, laten we dat onmiddellijk weten.

Actiegroep “Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden!”

|Doorsturen

Quintin van Zuijlen

2020-09-25 13:43:37

Denkt de actiegroep nu echt dat we allemaal achterlijk zijn? We hebben toch allemaal kunnen lezen in het bericht van de Arena "Indien het parlement instemt met deze herindelingen, dan komt het aantal gemeenten in Nederland in 2022 op 345." Het hele traject werd daar netjes uitgelegd, en iedereen die geslaagd is voor maatschapijleer kan daar de rest van invullen.

Zo zorgvuldig als de actiegroep ons wil doen geloven dat ze is heeft ze toch zich zo onzorgvuldig getoond dat haar eerder bezwaar voor onontvankelijk is verklaard. Zorgvuldig is ze nooit geweest, want dan had de actiegroep nooit gezegd "dat Schaijk echt bij Oss hoort" omdat dit in het geheel onwaar is en nooit waar is geweest, enkel zijzelf willen dit waarheid maken, en dan zou ze nooit gezegd hebben "dat wij als Schaijkenaren gehoord wensen te worden" want wij als Schaijkenaren zijn gehoord en zijn daar tevreden mee, enkel zijzelf en een minderheid met hun zijn wel gehoord maar niet tevreden dat gehoord worden en gehoorzaamd worden verschillend zijn.

Carel

2020-09-26 11:20:50

Goed bezig. Ga zo door Want schaijk hoort bij Oss en is geen aanvulling voor Uden die anders te klein wordt . 

Nico Degen

2020-09-28 09:28:41

Jammer Carel, want wij zijn zelfstandig. Het is slechts een veranderig op een stukje papier meer niet. En dat komen we ook wel te boven. 

Nico Degen

2020-09-28 10:36:08

In Nederland protesteren wij haast tegen alles, je zou haast denken dat geen plan of idee is, waar iedereen het mee eens is. Gelukkig hebben wij het recht om daar bezwaar tegen te maken. Daar zijn ook weer procedures voor en het hangt vaak af van de aktievoerders welke weg zij bewandelen om hun doel te bereiken. Immers, wat zij willen bereiken moet in verhouding staan met het protest. Je kan maar kort op de bereidbaarheid van de burgers rekenen om aandacht te blijven schenken aan aan lijntjes op papier. En daar ging het fout mee. Er was aandacht voor, maar niet voor lang omdat iedereen weet dat wet en regelgeving voor alle gemeenten in Nederland gelijk zijn. Wat moet het een gruwel voor bepaalde mensen zijn, als de Verenigde Staten van Europa zo langzamerhand een feit gaat worden. Maar weet dan, dat er nog steeds een Schaijk zal zijn. Aktievoerders stop er nu eens mee, en stop die verspilde energie nu eens in de nieuwe gemeente (Maashorst) waar nog zat te doen is.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties