Schaijk

INGEZONDEN: En de award voor beste creatieve rekenaar gaat naar...

Door Actiegroep 'Schaijk hoort bij Oss'

In de rubriek “Bellen met de burgemeester” van deze week vertelt burgemeester Bakermans over de ingediende zienswijzen op het herindelingsontwerp. Hij telt er 632. Maar: één van die 632 reacties vertegenwoordigt in zijn eentje 1800 mensen. Bij mij is 631 plus 1800 samen 2431 mensen die hebben laten weten wat hun mening en visie is.

In het artikel over de ingediende zienswijzen in Arena wordt heel braaf geteld en gerekend vanuit 632, waarbij die 1800 mensen samen één stem krijgen. De conclusies en percentages worden opgehangen aan een verkeerd aantal. Waardoor alles uit verhouding raakt. Als dát geen creatief rekenen genoemd mag worden, dan weet ik het ook niet meer.

Zo kan ik mezelf ook rijk rekenen, meneer Bakermans.

Actiegroep Schaijk hoort bij Oss

|Doorsturen

Quintin van Zuijlen

2020-01-13 07:53:11

Hmm, ik vind het aardig creatief om 1 zienswijze de kracht van 1800 mensen te geven die een losstaande petitie getekend hebben, terwijl eenieder, zelfs uit andere gemeenten, in staat was om een eigen zienswijze in te dienen. Die 1800 mensen hadden allemaal een zienswijze in kunnen dienen, maar dat hebben ze toch echt niet gedaan. Nee, het gaat toch echt om 631 tegen 1, en het wordt tijd dat deze leugens ophouden.

Arnoud Le Petit

2020-01-13 10:26:25

Quintin heeft een punt, al die zogenaamde 1800 mensen hebben ook de kans gehad om een zienswijze in te dienen. Die 1.800 personen kun je volgens de gedachte van de actiegroep dus ook in twijfel trekken. 

Kreatief met Kurk

2020-01-13 13:30:16

Kreatief met Kurk, les (ik ben de tel kwijt); drammen met krabbels en draaien met cijfers

Overval passanten die naar de markt gaan op hun rustige vrije zaterdagochtend met de vraag: U wilt toch ook zelf kiezen? Dan moet u hier nu tekenen! Mocht de passant vragen waar het over gaat, weigeren of een tegengeluid laten horen. Dan herhaalt u de vraag wat luider, zodat medestanders het ook horen, dit geeft groepsdruk, dat werkt effectief. En laat u eventueel bijstaan door uw mede-actievoerder, misschien is er een sociale binding met de desbetreffende passant, dan tekenen ze blind, die krabbels moeten we hebben en tellen ook mee.

Online gaat u sluw te werk; iedereen heeft meerdere emailadressen, dus gebruik deze adressen dan ook allemaal. Desnoods anoniem, geen namen erbij verzinnen, vermeld anders uw straatnaam ofzo. Gewaagd maar ook effectief; stel hulptroepen in om mensen thuis te helpen met online invullen, deze methode wordt in derdewereldlanden ook toegepast. Ieder emailadres staat voor een krabbel en die moeten we hebben. Eventueel buiten dorps is ook prima, het eindaantal moet vooral hoog zijn.

Tegengeluiden; eventueel krijgen we van mensen die een krabbel hebben gezet ineens een andere kijk op deze actie, bijvoorbeeld uit de raad. Als deze van gedachte wisselen proberen we met de harde hand te corrigeren. Helaas lukt dat niet altijd, maar dan zetten we in op persoonlijke aanval en beschadiging; pek en veren methode. Is niet sympathiek, maar het vervolg is effectief, de volgers zullen wel drie keer nadenken als ze spijt krijgen van hun krabbel.

Over die zienswijzen, daar hadden we niet aan gedacht, want aan visie en toekomstverwachtingen doen we niet, korte termijn en ieder slag telt, net als bij verkiezingen. Dus laten we er luchtig overheen stappen dat één persoon geldt voor 1800 personen. Dat één voorstander de overige voorstanders vertegenwoordigen laten we dan maar weg.

Mocht het allemaal niet lukken, dan passen we als laatste stuittrekking de vertragingstechniek toe. In diezelfde tijd schuiven we andere personen naar voren die de kar gaan trekken, een gek is zo gevonden. Daarnaast trekken wij ons terug, wassen we onze handen in onschuld en hebben de volgers het nakijken. Schaijk zal met legen handen staan, met dank aan? Wie dan leeft, wie dan zorgt zeker? Houdoe en bedankt Schaijk!

Willem van Tilburg

2020-01-15 09:35:18

Zowel voor- als tegenstanders doen in dit geval aan creatief rekenen om hun eigen standpunt kracht bij te zetten. Dat is naar mijn mening niet slim, want de slimme mensen prikken daardoorheen, waardoor je standpunt alleen maar ongeloofwaardiger overkomt. 
Feit is dat er een zienswijze-ronde heeft plaatsgevonden, waar bepaalde conclusies uitgetrokken kunnen worden (al vraag ik mij af hoe hard deze conclusies kunnen zijn, gezien het gering aantal respondenten). Feit is ook dat er handtekeningen opgehaald zijn, waar een signaal mee afgegeven is. Tot slot, het is onmogelijk om beide "onderzoeken" met elkaar te vergelijken of te verenigen. Laten we dat dan vooral niet doen.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsSpecials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties