Schaijk

INGEZONDEN: De Landerdse coalitiepartijen

Door Actiecomité voor Democratie in Landerd

In de twee vorige artikelen hebben we aangetoond, dat de beide wethouders Böhmer en Brands, die de aangelegenheden betreffende de herindeling van de gemeente in hun portefeuille hebben, niet geschikt zijn om deze netelige kwestie op verantwoorde wijze te behandelen. De een is niet betrouwbaar en de ander heeft een ontoereikend denkniveau. De vraag dringt zich dan op: "Hoe is het dan te verklaren, dat ze dan tóch belast zijn met de problematiek van de herindeling?" Is er dan geen gemeenteraad, die hen op de vingers tikt? De raadsleden zijn er immers voor om het college te controleren. Misschien doen ze dat ook wel, maar je merkt er zo weinig van. Daarom zijn we eens gaan kijken hoe het precies zit met die coalitiepartijen.

Hiervoor gaan we enkele jaren terug in de geschiedenis van de Landerdse politiek en komen dan terecht bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Toen waren er nog politieke partijen die er niet van overtuigd waren, dat herindelen noodzakelijk was. DS'97 bijvoorbeeld en het CDA. Het thema herindelen kwam pas echt op de politieke agenda met de komst van de Vereniging Herindelen Landerd, opgericht door Theo van Duren. Deze vereniging had oorspronkelijk als enige doel om te komen tot een herindeling van de gemeente Landerd, waarbij door de burgers per kern gekozen kon worden voor aansluiting bij Oss of bij Uden. Voor alle andere politieke kwesties konden de vertegenwoordigers van de VHL in de gemeenteraad ieder hun eigen standpunt bepalen. Er zou dus geen sprake zijn van de verfoeilijke “kadaverdiscipline”, zoals Theo het zelf uitdrukte. Dat was voorbehouden aan de andere politieke partijen.
Hoe volstrekt anders pakte het allemaal uit. De zo verfoeide kadaverdiscipline sloop ook de VHL binnen. Mede daardoor kwam er al kort na het aantreden van de coalitie, die na de verkiezingen was gevormd, een bestuurscrisis, die helemaal niet nodig was geweest, maar die wel enkele tonnen aan euro’s opslokte. Maar ja, het ging hierbij om gemeenschapsgeld en dat voel je niet zo goed als wanneer je zoiets uit eigen zak moet betalen.

Gevolg van een en ander was wel dat het thema herindelen steeds meer aandacht kreeg. De roep om zelfstandig te blijven verdween van lieverlee achter de horizon. Aan een herindeling was niet meer te ontkomen en de Landerdse burger zou daarbij het laatste woord hebben. Een referendum was hiervan het logische gevolg en dat kwam er ook en wel in 2015. Wie verantwoordelijk was voor de samenstelling ervan is ons niet bekend, maar het was een gedrocht, de naam referendum onwaardig. Er waren namelijk zes opties, maar iedereen was vrij om er meer dan één aan te vinken. Als je wilde kon je ze zelfs allemáál aankruisen. Dat is de reden waarom wij de rechtsgeldigheid van dit referendum aanvechten. Het meest trieste was echter, dat meerdere politici hieruit serieuze gevolgtrekkingen meenden te kunnen maken. Een schertsvertoning van de ergste soort!

Toch lieten de politieke partijen weten, dat bij de herindeling de Landerdse burger de uiteindelijke beslissing zou mogen nemen. De ene partij was hierin wel wat duidelijker dan de andere, maar geen enkele partij gaf ooit aan om te kiezen voor de optie Uden, zonder dat de burgers daar verder in gekend zouden worden. Zelfs de VVD niet. Toegegeven moet worden dat deze partij bij monde van mevrouw Hoek vond, dat er sprake was van “geneuzel” als het ging om meningen, die niet overeenstemden met die van haar eigen partij. Later heeft ze deze opvatting echter in bedekte termen herroepen door te zeggen, dat de VVD uitgaat van vijf pijlers, waarvan “gelijkwaardigheid” er een is. In de kwestie van de herindeling vindt ze nu dus, dat de opties Oss en Uden gelijkwaardig behandeld dienen te worden. Of zou ze zomaar wat roepen, zonder dat ze beseft wat de consequenties van haar uitspraken zijn? Dat is niet uit te sluiten, want in de politiek gebeurt zoiets wel vaker, véél vaker zelfs.

De partij Maashorst Vooruit zat er eigenlijk nog het dichtst bij om de burgers na de verkiezingen van 2018 niet meer aan het woord te laten. Men dient hierbij echter te beseffen, dat deze partij is voortgekomen uit de VHL en zoals bekend, maakte juist deze partij zich sterk om de mening van de Landerdse burger te honoreren. De jongens van Maashorst Vooruit hadden, slim (of sluw) als ze waren, wel in de gaten, dat de VHL door al de trammelant die ze hadden veroorzaakt, weinig kans meer had op een goede uitslag van de verkiezingen in 2018. Het was dus een geniale gedachte om gewoon de naam van de partij te veranderen. De belangrijkste mensen bleven daarbij gewoon op hun plaats zitten. Het resultaat was ernaar. Meteen de grootste partij bij de verkiezingen van 2018. Vreemd was wel, dat ze betreffende hun oorspronkelijke opstelling inzake de herindeling, plotseling een draai van 180 graden hadden gemaakt. Niks geen nieuw referendum meer, niks geen inspraak van de burgers. Ze zouden het zelf wel allemaal bepalen.

Dan de RPP. Al in 2014 reageerde men verontwaardigd op de aantijging dat deze partij niet democratisch zou zijn. “Niets is minder waar”, klonk er uit de mond van Roland Werring, destijds de fractievoorzitter van deze Reekse partij. Precies dezelfde uitspraak werd bij de verkiezingen van vorig jaar nog eens herhaald door de huidige fractievoorzitter Harold van den Broek. Maar, vragen wij ons af, waar is die democratische instelling dan gebleven? Ook de RPP heeft een draai van 180 graden gemaakt, want van inspraak van de burgers is niets meer te merken.

Tenslotte is er ook nog Progressief Landerd. Laten we die vooral niet vergeten, want het is toch juist deze partij die zegt het dichtst bij de bevolking te staan. Het verhaal dreigt eentonig te worden, maar zelfs hier is er sprake van eenzelfde draai als bij de hiervoor genoemde partijen. PL huilt mee met de wolven in het bos, zo lijkt het wel, terwijl men bij de kwestie van de herindeling juist het verschil had kunnen maken. Hier hadden de mensen van PL nu eens kunnen laten zien, dat het hun ernst was met de inspraak van de burgers. Onbegrijpelijk, dat hun voorman Böhmer door de andere leden van de fractie niet teruggefloten werd. Maar onbegrijpelijk is eveneens, dat de leden van de partij dit allemaal hebben laten gebeuren. Het heeft er alle schijn van dat Böhmer koste wat het kost wethouder moest worden. Principes werden daarbij gewoon overboord gezet. Waar is dan het progressieve karakter van deze partij gebleven? Wie het weet mag het zeggen, maar wij vinden het nergens terug. De letters P en L mogen wat ons betreft behouden blijven, maar in plaats van Progressief Landerd kan er voortaan beter gesproken worden van Principeloos Landerd.

“Wat nu?” vragen wij ons af. Wellicht ten overvloede, maar we zeggen het toch maar weer een keer. Ons comité heeft geen enkel belang bij de keuze van Oss of Uden. Het enige wat wij willen is een democratische rechtsgang door middel van een referendum, dat aan drie voorwaarden voldoet:

  1. Het moet eerlijk zijn. Dus geen dubbele bodem zoals in 2015.
  2. Het moet bindend zijn.
  3. De uitslag moet per kern bepaald worden.

Zolang niet aan deze gerechtvaardigde wens wordt voldaan, gaan wij door, tot het gestelde doel bereikt is. In het Brabants Dagblad was te lezen dat burgemeester Bakermans zoveel mogelijk reuring wil hebben met betrekking tot de herindeling. Wij beloven dat hij op zijn wenken bediend zal worden!

Wordt over twee weken vervolgd.

Het Actiecomité voor Democratie in Landerd

|Doorsturen

Johan

2019-01-28 17:11:13

"Het Actiecomite voor Democratie in Landerd". Mooie naam maar ik kan me niet aan de indruk ontrekken dat we in Landerd een democratie hebben waarbij diverse politieke partijen meedoen aan verkiezingen en waarbij de inwoners van Landerd kunnen stemmen op die politieke partijen. Met die uitslag gaan die politieke partijen dan aan de slag om een coalitie te vormen. Het restant vormt dan de oppositie. Dat is democratie en zo gaat het in Landerd. Jullie zijn een andere mening toegedaan? Dat mag gelukkig. In een democratie tenminste. Daarom een tip: Richt een politieke partij op in plaats van een actiecomite. Of hebben jullie dat al gedaan? Ik mis namelijk in de opsomming van de politieke partijen hierboven die het allemaal zo slecht doen namelijk 1 partij. Toeval? Laat ik duidelijk zijn, nergens in de wereld doet de politiek iets waar iedereen het mee eens is maar gelukkig leven we hier wel in een democratie en niet in een dictatuur. En dat betekent ook dat zaken wel eens gaan waar je het niet mee eens bent. Maar ik ben blij dat er nu eens gehandeld wordt door de politiek in Landerd en niet dat er nog meer geld en tijd wordt gespendeerd aan onderzoeken, referenda, externe bureaus etc. etc. Kop op, accepteer dat het ook in een democratie zo is dat niet iedereen z'n zin kan krigjen. 

Jos

2019-01-28 18:44:00

het zogenaamde referendum was een blamage (en gewoon fake) en was geschreven obv een fusie waar Bernheze bij gevoegd zou worden. Bernheze is afgehaakt! PUNT! Referendum dus simpelweg niet meer van toepassing. Zowieso het slechtste referendum ooit maar dat terzijde. Het lijkt er op dat het er gewoon doorheen wordt gedrukt. Mooi voor Bakermans om zijn zin te krijgen (Puur eigenbelang). Deze man luistert totaal niet naar zijn bewoners (Anders had ie in het voortraject vast beter opgelet).

ik ben het volledig met bovenstaande eens. Natuurlijk is het een democratie waarin wij leven maar zoals dit gegaan is is een SCHIJN democratie En nergens op gebaseerd! Waardeloos bestuur! 

jos cornelissen

2019-01-29 01:08:06

Voor de duidelijkheid: ik ben niet deze Jos! Verwarrend om alleen je voornaam te gebuiken. Jos Cornelissen

Nico Degen

2019-01-29 16:30:42

Er is geknoeid met de democratische rechten van de burgers in Landerd. Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Een rechtgeaarde groep burgers heeft verzocht om opnieuw een referendum te houden, maar nu per dorp. Het Actiecomité voor Democratie in Landerd wil het per kern organiseren . Bijna goed, echter beter zou het per buurtschap kunnen worden georganiseerd. Maar het allerbeste is het om een referendum per straat te houden. Dan dan pas voldoe je maximaal aan de democratische rechten van alle burgers in Landerd. Onze nieuw op te richten partij de: Ieder Zijn Eigen Stem In Eigen Straat, heeft een duidelijke voorkeur om de democratie volledig te benutten. De ZESIES verzoekt u om de straat op te gaan om te collecteren voor stem hokjes in iedere straat. En meld u ook aan als vrijwilliger, wij zullen het college en de gemeenteraad opnieuw kiezen waarbij ik dan als burgemeester zal fungeren.

Johan

2019-01-31 12:42:54

Nog maar eens het bewijs dat de gemeenteraad van Landerd het bij het juiste eind heeft:

https://www.telegraaf.nl/financieel/3092568/dit-betaal-je-in-jouw-gemeente-aan-belastingen

Vul maar in: Landerd, Oss en Uden

J@n

2019-02-01 23:33:38

Beste Johan,

De pagina van de telegraaf kan ik niet inzien, is alleen. voor abonnee’s.

Ik heb zelf maar even een vergelijk gemaakt.

Voorbeeld: 2 pers. huishouden, huis van € 250.000, afvalcontainer 140ltr. + gft-bak 240ltr.

Gemeentelijke lasten.

Oss: € 725,80

Uden: € 718,90

Landerd: € 622,04

Grofvuil ophalen Uden kost € 53,90

Kringloop gratis, maar alleen goed spul

Grofvuil ophalen + kringloop gratis.

Mag goed en slecht zijn.

Dus hoezo heeft de gemeenteraad het bij het juiste eind? 

Verschil is slechts € 6,90 per jaar.

Dus hoezo heeft de gemeenteraad het bij het juiste eind?

Ik zie nog geen voordelen.

Ik zie alleen een lastenverzwaring. Want als Landerd gemeente Uden wordt komen ze het grofvuil kringloop niet meer ophalen!

J@n

2019-02-01 23:41:47

Correctie vorige artikel:

Uden: Grofvuil ophalen kost € 53,90 per kuub.

Kringloop gratis, maar alleen goed spul

Oss: Grofvuil ophalen + kringloop gratis.

Mag goed en slecht zijn.

J@n

2019-02-10 14:22:09

Beste Johan,

Onder het door jou genoemde artikel stond het volgende:

“Noot van de redactie: In een eerdere versie van dit artikel stond ook de ozb in de tool. Maar de CBS-cijfers laten een gemiddelde zien van de ozb-opbrengsten gedeeld door alle inwoners van een gemeente, of die nou een koopwoning hebben of niet. Omdat dit een incompleet beeld gaf, zijn die cijfers uit het overzicht gehaald.”

Dus de cijfers waar jij je op baseerde klopten niet. Net zo min als in het AD-artikel dus!

Nico Degen

2019-02-10 17:37:12

Jan zou eens het verslag van de herindeling van Reek Schaijk en Zeeland tot zich moeten nemen. Ook toen waren er tegenstanders die met onzinnige argumenten en vooral persoonlijke aantijgingen er plezier aan beleefden om risicoloos te treiteren. Wat bezielt die jan toch, als je zo graag in Oss wil wonen rot dan op. Het hoeft voor mij niet, immers, na de herindeling veranderd er als het aan Jan ligt helemaal toch niets in Reek.

Carel

2019-02-14 12:26:26

Daar hebben wij nico weer. Wat bezielt die nico toch. als je zo graag in Uden wil wonen dan ga ik jouw wel uitzwaaien.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties