Schaijk

INGEZONDEN: Beste Moritz, Harold en Mathieu

Door Piet Manders

Beste Moritz van Progressief Landerd. Wat mag Progressief Landerd blij zijn met een fractievoorzitter als jij. Niemand in Landerd kan in de toekomst kijken, behalve jij. Jij schrijft namelijk dat we weten wat we verwachten kunnen als Schaijk en Reek aansluiten bij Oss. Had er maar bij gezegd hoe die verwachtingen er uitzien, dan had menig burger daar zijn voordeel mee kunnen doen, maar helaas heb je dat niet gedaan.
Wat betreft jouw voorkeursoptie, samengaan met Uden, kom je helaas ook niet verder dan veronderstellingen. Je noemt geen enkele zekerheid. En zekerheden zijn er wel degelijk als gekozen wordt voor een samengaan met Oss.
Op mijn vraag of je het objectief gezien eerlijk vindt dat bij de voorlichting over de gemeentelijke herindeling een fusie met Uden bijna alle aandacht krijgt, terwijl een eventuele fusie met Oss totaal buiten beeld wordt gehouden, heb je volmondig neen geantwoord. Hoe is dat in hemelsnaam te rijmen met de lijn die Progressief Landerd nu volgt? Wat is dat voor politiek, het ene zeggen en het andere doen? Ik zag dat deze partij als slogan hanteert “Goed voor elkaar!” Zet daar maar met duidelijke letters achter: “behalve voor de burgers die voorkeur hebben voor een fusie met Oss in plaats van een samengaan met Uden”.

Beste Harold van de RPP. Bedankt voor het compliment, maar jammer genoeg moet ik constateren, dat ook de RPP blijkbaar niet in de gaten heeft, dat de uitslag van het democratisch gehouden referendum in 2015 niet geleid heeft tot een keuze voor een samengaan met Uden. Er is inderdaad in grote meerderheid gekozen voor een Maashorstgemeente bestaande uit Uden, Landerd en Bernheze, maar al snel bleek, dat deze laatstgenoemde plaats niet mee wilde doen en in die situatie is sindsdien niets veranderd. Er zijn heel wat burgers in Schaijk en Reek, die een Maashorstgemeente bestaande uit Uden, Landerd en Bernheze een prima idee vinden, maar die een keuze van een fusie met alleen Uden niet zien zitten. Dan kiezen ze liever voor een samengaan met Oss. Die mensen worden ook door de RPP buitenspel gezet. Dat is politiek gedraai en zeer ondemocratisch.

Beste Mathieu van/namens Progressief Landerd. Bedankt voor je complimenten. Volgens jou ben ik dus van mijn voetstuk gevallen. Ik wist nog niet eens dat ik daarop stond! Ik heb in 2015 inderdaad geconstateerd, dat er met jou namens PL en Roland Werring namens de RPP best te praten was over de gerezen problemen met betrekking tot het te houden referendum. Mijn bedoeling toen was om jullie ervan te overtuigen dat een referendum achteraf een schijnvertoning is. Zover is het echter nooit gekomen, omdat de VHL dwars lag, reden waarom ik toen onmiddellijk gebroken heb met die groep.
Typisch trouwens Mathieu, dat je SVVS bij deze discussie betrekt. Op het vredesmonument staan drie begrippen: vrede, vrijheid en verantwoordelijkheid. Laat mij nou altijd gedacht hebben, dat deze begrippen voor iedereen wel duidelijk waren, maar dat blijkt niet zo te zijn. Met het begrip “vrijheid” wordt o.a. de vrijheid van meningsuiting bedoeld en dan niet alleen voor een selecte groep, zoals een politieke partij, maar voor iedereen. Met het begrip “verantwoordelijkheid” wordt onder meer bedoeld, dat iedereen de plicht heeft naar de ander te luisteren, wat natuurlijk niet wil zeggen dat men dan ook meteen moet doen, wat die ander wil. Bij Progressief Landerd echter, net zoals bij de RPP, de VVD en Maashorst Vooruit trouwens, hoort men wel, maar luistert men niet. Het is hierbij net zoals bij veel zogenaamde “democratieën” in de wereld: de burgers mogen wel meepraten, maar alleen als ze het eens zijn met wat de hoogste leiding wil. Anders moeten ze hun mond houden.
Als er, zoals PL wil, een grote enquête wordt gehouden onder inwoners van héél Landerd, dan gaat Zeeland dus meebeslissen over de toekomst van Schaijk en Reek. Is dat echt wat Progressief Landerd wil? Daar zullen veel inwoners van Schaijk en Reek bepaald niet vrolijk van worden.

Tot slot nog dit, voor de zoveelste keer. Waarom geen eenvoudig referendum waarbij per kern de vraag wordt gesteld of men kiest voor aansluiting bij Oss of bij Uden. Zoals ik al eerder zei, de voordelen van deze methode zijn duidelijk: eerlijk, echt democratisch en tijdbesparend. Het enige wat de politieke partijen hier tegenin gebracht hebben is, dat de burgers hierbij onvoldoende geïnformeerd zijn. Daarmee geven ze dan meteen hun eigen falen aan, want voor die informatie hadden ze zelf moeten zorgen!

Piet Manders, Schaijk

|Doorsturen

Frank van Gister

2018-03-13 17:14:19

Piet toch. Ter aanvulling op de ijzersterke brief van Mathieu de Klein en uw reactie daarop: vrijheid van meningsuiting is iets anders dan vrijheid van discriminatie. Ik kan u een cursus 'begrijpend lezen' aanraden en dan adviseren de brief van De Klein nogmaals tot u te nemen. Hij belet u op geen enkele manier om uw mening te uiten. Hij legt wel de vinger op de zere plek en dat is dat uw uitspraken van zeer discriminerende aard zijn. En dat voor de voorzitter van Stichting Vier Vrijheid Schaijk.

anton coolen

2018-03-13 20:45:33

Beste mensen,

Het mag toch niet zo zijn dat mensen die elkaar ideologisch zo goed hebben gevonden de afgelopen 10 of meer jaren, elkaar op deze manier bejegenen.

Zeker gelijkgezinden, op essentiële maatschappelijke vraagstukken, zoals PL en Piet Manders verdienen veel meer respect naar elkaar. Blijkbaar heeft een ieder die niet 100% Progressief Landerd volgt naar Uden geen gelijk. Dit is voor een ieder te betreuren.

Het gaat er simpel en alleen om dat de bevolking vooraf per kern een keuze mag maken: herindelen naar Oss of Uden.  Zowel VHL als de VVD, RPP (een beetje) en PL vinden het blijkbaar een onoverkomelijk probleem dat de bevolking vooraf wordt geraadpleegd. Dat vinden anderen, en ook ik, heel vervelend en triest.

Niemand maar dan ook niemand heeft op basis van argumenten aangegeven waarom het raadplegen niet goed is. Het is heel triest dat er nu zelfs op oneigenlijke gronden de SVVS bij wordt gehaald. Dit is ver onder de maat en hoe je ook denkt over Piet Manders, dit heeft hij niet verdiend.

Zeker gezien zijn inzet voor de SVVS, vluchtelingen etcetera.

Laten wij ons niet a.u.b. niet verlagen tot dit soort verwijten. Laten wij blijven bij de kern. Mag de inwoner van Schaijk vooraf bepalen wat haar of zijn voorkeur is aangaande herindeling, Oss of Uden?

PS: Nogmaals, Piet Manders geeft duidelijk aan per kern en dat is de kern.

Blijf gezond.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties