Schaijk

Huub Christiaens van Albert Heijn Christiaens Schaijk

'Ik heb niets tegen een Aldi in Reek, maar de gemeente moet ondernemers wel gelijk behandelen'

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

SCHAIJK - De mogelijke komst van een Aldi naar Reek doet veel stof opwaaien. Diverse organisaties tekenden bezwaar aan, waardoor de bouw tijdelijk is stilgelegd. Als reactie kwam een groep dorpsbewoners in opstand. De pijlen werden gericht op de middenstand in Schaijk en Zeeland, waarbij met name Albert Heijn Christiaens in Schaijk het moet ontgelden. Ondernemer Huub Christiaens vertelt graag zijn kant van het verhaal. “Ik proef dat daar behoefte aan is”, stelt hij.

Christiaens begint met het feit dat niet alleen hij bezwaar maakt. Hij diende het samen in met John Eijsermans van Jumbo Zeeland en Cees van Dongen, pandeigenaar van de Zeelandse supermarkt. Verder trokken ook andere partijen aan de bel: de Zeelandse Ondernemingsvereniging, MKB Schaijk-Reek, ondernemersvereniging Graveon, centrummanager Grave, Slagschip Beheer BV (pandeigenaar Aldi Zeeland) en Koninklijke Inretail. “Voor mijn gevoel krijg ik alles over me heen, terwijl ik alleen maar pleit voor eerlijke concurrentie”, licht Christiaens toe. “Dat wil zeggen: voor iedereen dezelfde regels en voorwaarden. Laat één ding duidelijk zijn: een Aldi in Reek is voor mij helemaal geen probleem. Waar ik wel moeite mee heb is de manier waarop de vergunning verleend is.”

'Dertien jaar'
Om te duiden waar de pijn precies zit, gaat Christiaens een stukje terug in de tijd. “Wij mochten onze Albert Heijn op de oude locatie aan de Burg. Hoefnagelstraat niet uitbreiden”, vertelt hij. “Ik ben gaan rondkijken en heb toen een bod gedaan op de gemeentewerf aan de Runstraat. Het idee was dat de werf verplaatst zou worden naar het Industriepark. Het college en de gemeenteraad staken daar een stokje voor. Zij vonden dat een supermarkt thuishoort in het centrum van een dorp. De gemeente heeft toen beleid gemaakt dat detailhandel in clusters bij elkaar moet zitten. Dit is vastgelegd in een structuurvisie en geldt voor alle kernen.”
In het centrum van Schaijk is in 2006 geen plek om een grote Albert Heijn te realiseren. “Er moest ruimte gemaakt worden, onder meer voor de aanleg van voldoende parkeerplaatsen”, vervolgt Christiaens. “Een dure investering die veel tijd en geld kostte. Daar klaag ik niet over, want dat is het ondernemerschap. Wat me wel frustreert is dat het dertien jaar geduurd heeft voordat het zover was. Mijn winkel heeft ruim tien jaar stilgestaan. De oude supermarkt was helemaal op. Al die tijd heb ik me niet verder kunnen ontwikkelen om meer klanten aan de winkel te binden.”

'Negatief advies'
Een paar jaar geleden kwam de Aldi met het verzoek om op Reek-Zuid een discounter neer te zetten. “Eerst was de gemeente tegen”, weet Christiaens nog. “Er waren allerlei onderzoeken en studies gedaan. Allemaal met een negatief advies. Door één nieuw rapport wordt nu het roer helemaal omgegooid en mag de Aldi bouwen in een weiland. Daarmee gaat de gemeente tegen haar eigen beleid in. Ineens is er van alles mogelijk. Dat frustreert me, want ik heb tien jaar lang alleen maar te horen gekregen wat niet goed was en welke dure voorzieningen ik moest treffen om te kunnen voldoen aan alle eisen. Zelden kreeg ik advies wat dan wel mocht en kon. Ik ben van mening dat een gemeente alle ondernemers gelijkwaardig moet behandelen. Met deze handelswijze meet de gemeente met twee maten.”

'Procedures volgen'
Christiaens vindt niet dat hij zijn gelijk probeert te halen ten koste van de inwoners van Reek. “Ik heb helemaal niets tegen een Aldi of welke supermarkt dan ook in Reek, maar dan moeten wel voor iedereen dezelfde eisen gelden”, zegt hij. “Dus op een locatie die voldoet aan de gestelde voorwaarden. Precies zoals ze mij en alle andere ondernemers behandelen. Op die manier benadeel je niemand. Het is krom dat de gemeente nu een supermarkt wil toelaten buiten het centrum, waarbij niet geïnvesteerd hoeft te worden in dure grond en gewoon een parkeerplaats op een weiland kan worden aangelegd, terwijl de rest zich aan de eisen uit de structuurvisie dient te houden. Ik heb gehoord dat de wethouder niet eens bereid is om in gesprek te gaan over een andere plek voor de Aldi. Er wordt vastgehouden aan dat ene weiland. Erg jammer en niet fair. Als je de juiste weg bewandelt dan kom je in een heel andere situatie.”

Media-aandacht
Vooraf had Christiaens niet in de gaten dat de zaak zoveel aandacht zou krijgen in de media. “Dat is best heftig”, geeft hij toe. “Ik ben ervan geschrokken. Of ik het de volgende keer anders zou doen? Nee, ik denk het niet. Ik sta nog steeds achter mijn mening dat iedereen op dezelfde manier behandeld moet worden. Gemeente Landerd heeft beleid gemaakt en iedereen moet zich daaraan houden. Ik merk als ik mijn kant van het verhaal vertel dat mensen veel meer begrip krijgen voor de situatie.”

'Aldi welkom in Reek'
Dat Christiaens niet tegen de Aldi is, liet hij naar eigen zeggen zien toen zijn reclamebord aan de Mgr. Borretstraat in Reek volgeplakt was. “Het kruis over mijn logo en de andere stickers heb ik weggehaald”, legt hij uit, “maar het bord 'Aldi welkom in Reek' heb ik bewust laten hangen. Zo denk ik er namelijk echt over. Nu val ik in herhaling: alleen wel volgens de juiste procedures en onder gelijke voorwaarden op de goede plek in het dorp. Dat gun ik Reek van harte.”

|Doorsturen

Quintin van Zuijlen

2020-10-15 17:53:34

Christiaens maakt goede punten en heeft op principes gelijk.

Waar het rammelt is in de gedachte dat Aldi in Reek mag bouwen en vestigen buiten het centrum. Aldi bouwt en vestigt zich namelijk helemaal niet, het gaat om een tijdelijke winkel die na 10 jaar verdwenen zal zijn wat er ook gebeurt, en dat is heel wat anders.

Dit is een proef, om te bepalen wat de effecten zijn van de aanwezigheid van een supermarkt aan de zuidkant van Reek, en niet een toezegging dat Aldi mag wat Christiaens niet heeft gemogen. In die 10 jaar heeft Christiaens alle tijd om duidelijk te maken dat hij graag eerlijke concurentie wil in de gemeente die aan dezelfde regels en eisen moet voldoen als hij heeft moeten doen en blijft doen.

In die 10 jaar zal ook genoeg tijd zijn om te bepalen of er sowieso plek gemaakt kan worden voor een supermarkt in de bebouwde kom van Reek (want het moet gezegd zijn, daar is gewoon nergens plek nu).

En als dat niet mogelijk blijkt zal er in ieder geval geen supermarkt mogen vestigen in een Reeks weiland, maar weillicht wel over de Mgr. Borretstraat op woon-werk-terrein Reek Zuid. Het moet dan bedacht worden dat de gemeente niet alleen voor een eerlijk ondernemersmillieu moet zorgen maar ook voor leefbare dorpen en dat die taken nou eenmaal ooit tegenover elkaar kunnen komen. De kennis die de aanwezigheid van een tijdelijke supermarkt hier vlakbij brengt zal uiterst belangrijk zijn om deze afweging te kunnen maken. Of dat voldoende zal zijn om de uitzondering te mogen maken zal nog blijken.

Hiermee wil ik op geen enkele wijze tenietdoen aan Christiaens, hij is voorzover ik weet gewoon een eerlijk ondernemer die voor zichzelf opkomt, en het mag van de ondernemers die deze Aldi in Reek neer willen zetten ook gezegd worden dat het hen vast niet te doen is om de leefbaarheid. Ik ben in ieder geval niet van plan om hierom niet meer bij de Albert Heijn in Schaijk mijn boodschappen te doen.

Moritz Böhmer

2020-10-18 12:04:39

Alhoewel ik de frustratie van Huub Christiaens begrijp, is het goed de zaak eens van een andere kant te bekijken. We leven in een democratie en wanneer het bestuur van de lokale democratie andere inzichten krijgt mag (moet) het beleid aangepast worden op basis van veranderingen of nieuwe omstandigheden in de samenleving. In 2018 kwam er een nieuwe gemeenteraad en college en zij hebben vanaf het begin af aan duidelijk gemaakt dat er plaats is voor een discounter in Reek. Deze wens staat nadrukkelijk vermeld in het coalitieprogramma en is daarmee een opdracht aan het college om te vervullen.

Daar waar Huub spreekt over gelijkwaardig behandelen ben ik het met hem eens, maar “gelijkwaardig behandelen” is niet “hetzelfde behandelen”. Ieder dorp is anders en steeds ontstaan er nieuwe inzichten die zorgen voor een andere benadering. Ik ben er van overtuigd dat wanneer Huub in 2018 had aangegeven zelf een discounter in Reek te willen plaatsen, de politiek en het bestuur hem hierin “gelijkwaardig” aan de Aldi zou hebben behandeld. Hij had kunnen rekenen op veel enthousiasme.

En om het steeds terugkerende fake-nieuws te ontkrachten rondom de locatie van de Aldi “in het weiland” geldt dat dit een proef is. Contractueel wordt vastgelegd dat over 10 jaar de locatie in het weiland wordt afgebroken en, indien alle onderzoeken het ondersteunen, opgebouwd op het tegenoverliggende industrieterrein.

Door zich te verzetten tegen een ontwikkeling in Reek frustreert Huub een vurige wens van de Reekenaren, mijns inziens om verkeerde redenen.

anoniem

2020-10-19 07:56:55

De argumentatie van Christiaansen doet mij denken aan de oudste van 2 broers, die om 20 uur tegen zijn ouders zegt dat zijn jongste broertje nu naar bed moet, omdat hij dat vroeger zelf ook moest. Terwijl zijn ouders van plan waren om de jongste later naar bed te sturen.

Het is zinloos achterom kijken, zonder een eigen, zelfstandig te rechtvaardigen belang. Omdat het hier bijna niet alleen om kan gaan - het traject levert veel kosten en negatieve aandacht op - bekruipt mij eigenlijk maar één gedachte: zeg nou eens waar het je wel echt om te doen is.

J@n

2020-10-19 08:35:46

En meneer Böhmer denkt dat over 10 jaar nog een plekje vrij is op het industrieterrein?

Had je beter de proef meteen kunnen houden op het industrieterrein i.p.v. waardevol weiland op te offeren.

En over 10 jaar weet de gemeente Uden ook niet meer wat in de gemeente Landerd is afgesproken.

Gerard van Oers

2020-10-19 10:00:10

Eerst hadden wij MKB Zeeland Schaijk en Reek.

Zeeland had geen zin onder het juk van Schaijk verder te gaan.

Daarna hadden wij MKB Schaijk-Reek. MKB Schaijk had natuurlijk Reek nodig, ook politiek voor het centrumplan. Meer dan uitstekend en heel solidair van MKB Reek en de Politiek van Reek.

Duidelijke politieke afspraken waar het bestuur van MKB Schaijk op de hoogte van was. Dat is een gedeelte van het bestuur vergeten?

Reek, wij hebben de buit binnen en jullie zoeken het maar uit? Fijn bestuur dat dit beslist zonder ledenvergadering. Daarnaast geen collectief besluit van het bestuur van MKB.

Nu alleen nog MKB Schaijk. Ook daar is er een aantal leden niet gelukkig met dit bestuur en de beleidslijn. Dus de volgende stap: MKB centrumplan in het verschiet?

Maar daar is ook een aantal ondernemers van het centrumplan niet gelukkig mee. Doordat de mensen uit Reek niet meer naar AH gaan mist een aantal ondernemers (MKB-leden) in Schaijk ook een hoop omzet.

Dus gewoon oplossen en betalend adviseur privé worden van Christiaens. Laat verder MKB MKB zijn zoals het hoort.

Dan opnieuw MKB Zeeland, Schaijk en Reek oprichten met een nieuw bestuur dat opkomt voor alle leden, maar wel democratisch.

Voor Reek is het heel belangrijk, een Aldi. Het tegengaan gaat gewoon om geldelijk gewin en zeg dat gewoon i.p.v. fake verhalen.

Het is zijn goed recht om als ondernemer daar tegen te zijn. Maar het is niet de taak van een gedeelte van het bestuur dit te activeren.

Veel ondernemers in Schaijk zijn nu ook het slachtoffer geworden van het bestuur van MKB Schaijk. Reek heeft voorlopig afscheid genomen van Schaijk. Dank aan een gedeelte van het MKB-bestuur Schaijk...

.

Karel

2020-10-19 10:34:19

De heer Christiaens is ???? met ???? aan het vergelijken. Hij weet goed dat een supermarkt in het centrum van Reek (waar is dat centrum) geen haalbare kaart is. Een supermarkt heeft meer nodig dan alleen de potentiële klanten uit Reek en dus is een zichtlocatie voor potentiële klanten buiten Reek noodzaak. Alleen dan heeft een winkel bestaansrecht, maar dat begrijpt hij ook wel. Nu lijkt het een principe kwestie waar hij inwoners uit reek mee dupeert. Stop daar toch mee en laat het gebeuren. Dan heb je binnen mum van tijd je klanten uit Reek weer terug. Sterker nog, als je dat zou doen dan zou ik uit respect voor zo'n beslissing juist naar de AH gaan. 

Mathieu de Klein

2020-10-19 21:39:38

De argumentatie van Christiaens doet 'Anoniem' “denken aan de oudste van 2 broers, die om 20 uur tegen zijn ouders zegt dat zijn jongste broertje nu naar bed moet, omdat hij dat vroeger zelf ook moest. Terwijl zijn ouders van plan waren om de jongste later naar bed te sturen.”

Ik vind dat vanuit de optiek van die oudste broer heel goed te begrijpen. Die oudste broer heeft gewoon een belang. Namelijk, als het jongste broertje naar bed is, kan de oudste zelf beslissen wat hij op de televisie kan gaan kijken.

En zo is het ook voor de heer Christiaens. Die heeft gewoon een belang. Namelijk te proberen zijn omzet te behouden of vergroten.
Moritz wijst terecht op het feit dat we in een democratie leven. De ene kern is de andere niet en dat kan dus ander beleid ten aanzien van detailhandel rechtvaardigen. Het zou zelfs getuigen van slecht bestuur als er geen rekening gehouden zou worden met de lokale omstandigheden.

Aan de andere kant kan het de heer Christiaens natuurlijk niet verweten worden dat hij (en hij niet alleen) gebruik maakt van de (rechts)middelen welke diezelfde democratie hem biedt om het door het college genomen besluit aan te vechten. Dat dient gerespecteerd te worden.

Zeker omdat op het besluit ook wel het een en ander af te dingen valt. Bijvoorbeeld de tijdelijkheid die door Moritz wordt aangehaald. Die tijdelijkheid is er alleen maar omdat: 
"de Aldi de voorkeur gaf aan een tijdelijke vestiging in Reek om in die periode te kunnen beoordelen of een permanente winkel op deze locatie voor hen haalbaar is." (Raadinformatiebrief 18 april 2019).

Uiteraard wordt er ook gezegd dat die periode gebruikt kan worden om de werkelijke effecten op de detailhandel in Schaijk en Zeeland inzichtelijk te maken. Maar hoe reëel is dat argument??
Er ligt een koopstromenonderzoek waarin geconcludeerd wordt:
“Wanneer Aldi wordt gesitueerd in Reek, wijzigen de winkelstructuur en daarmee de koopstromen. De Aldi kan niet functioneren op alleen de inwoners van Reek, dus trekt koopkracht aan uit Schaijk en Zeeland.”
Hoe verrassend…. daarvoor hoef je volgens mij geen Einstein te zijn?

En hoe tijdelijk is tijdelijk? Je zou maar bij wijze van proef 10 jaar lang een discotheek naast de deur krijgen en kijken of je slecht slaapt. Of 10 jaar lang een chemische fabriek om te kijken of de uitstoot negatieve effecten heeft op de gezondheid van omwonenden.

Maar daar gaat het hier niet om. Het is simpelweg een politieke afweging waarbij het gaat om het verhogen van het voorzieningenniveau en het vergroten van de leefbaarheid voor Reek. En de afweging dat deze meerwaarde voor Reek groter is dan het eventuele negatieve effect op de dorpscentra van Schaijk en Zeeland.

In mijn ogen niks mis mee. En er valt best iets voor te zeggen als een gemeente de randen probeert op te zoeken om deze politieke wens mogelijk te maken.
Maar je moet als gemeenschap dan niet beginnen te klagen als de direct belanghebbenden zich daar niet zomaar bij neerleggen.

Het feit dat er nu een campagne is gestart waarbij zo’n beetje opgeroepen wordt tot een boycot vind ik zeer ongepast, vijandig en kinderachtig.
Het had van karakter getoond als men tot het inzicht was gekomen dat het fijn was dat de gemeente zo creatief had meegedacht, men begrip had getoond voor het standpunt van de ondernemer en had afgewacht tot welk oordeel de onafhankelijke rechter zou komen.

Huub Van Wissem

2020-10-20 22:16:31

Als Christiaens zegt dat hij niets tegen een Aldi in Reek heeft, dan wekt hij daarmee inderdaad de indruk dat het hem niet gaat om het voorkomen van concurrentie. En dus zou het hem niet gaan om zijn omzet te behouden of te vergroten. Maar daar gaat het hem natuurlijk wel om., want een ander belang is er niet. Maar dat zal niet hardop gezegd worden, want zijn advocaat zal hem uitgelegd hebben dat niemand een recht heeft op "niet beconcurreerd worden". Dat is marktwerking en vrij ondernemerschap. 

Christiaens benadrukt dat het eerlijk moet gaan. Ten eerste zijn de situaties niet te vergelijken. Maar belangrijker nog: ondernemen is heel vaak niet eerlijk. Hoe rechtvaardigt hij dat supermarkten geen enkele beperking opgelegd wordt vanwege corona en alle horeca wederom volledig gesloten wordt, ook de brave jongetjes uit de klas? Albert Heijn draait een fantastisch jaar en andere ondernemers wordt door moeilijk uit te leggen verschillen in de uitwerking van (in zijn algemeenheid overigens zeer terecht) overheidsingrijpen de nek omgedraaid. Deelt hij de extra winst die normaal naar de Schaijkse horeca was gevloeid en nu bij de supermarkt terecht is gekomen met de getroffenen? Natuurlijk niet, want ook dat is ondernemerschap. En dus zeer begrijpelijk.

Het is spijtig dat Ah kennelijk in het verleden geen coöperatieve gemeente heeft gehad aan haar zijde. Maar het is niet nodig dat Reek anno 2020 daar de prijs voor zou moeten gaan betalen.

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties