Schaijk

'Uw gezondheid loopt gevaar als u te lang met klachten doorloopt'

Huisartsenpraktijk Schaijk: 'Blijf niet thuis met klachten!'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

SCHAIJK - Landelijk is geconstateerd dat veel mensen langer afwachten met hun gezondheidsklachten, waardoor soms ernstige diagnoses laat worden gesteld. Ook Huisartsenpraktijk Schaijk ervaart dit. "Naast alle zorg voor patiënten met een (mogelijke) COVID-19-besmetting, zijn er net als voorheen patiënten met andere klachten die aandacht vragen van ons als huisartsenteam. Soms is het logisch een natuurlijk beloop af te wachten bij milde klachten, maar bij langdurige of ernstige klachten willen we iedereen op het hart drukken zich bij ons te melden, voor het te laat is."

De Schaijkse huisartsen vinden het belangrijk om mensen nogmaals in te lichten over hoe zij er op een goede en veilige manier voor alle patiënten willen zijn. "Wij letten zeer nauw op het voorkomen van verspreiding van het virus, zodat mensen op een veilige manier de praktijk kunnen bezoeken. Maatregelen als handalcohol bij binnenkomst en vertrek en de door de overheid verplichte mondkapjes leven we streng na. Wij werken met gescheiden patiëntenstromen.  Patiënten met verdenking van COVID-19-besmetting en andere patiënten worden in onze praktijk gescheiden van elkaar gezien. Onze assistentes vragen bij het maken van een afspraak, of men klachten heeft die mogelijk op COVID-19 kunnen wijzen. In dat geval zien wij deze mensen op een spreekuur in een aparte ruimte (goed ontsmet en gelucht), via de achteringang van onze praktijk. Wij maken dan extra gebruik van beschermingsmaatregelen als schorten en handschoenen."
Andere patiënten kunnen tijdens de reguliere spreekuren op de praktijk terecht. "Deze mensen mogen (op anderhalve meter afstand van elkaar) gewoon plaatsnemen in de wachtkamer. We proberen, nog meer dan anders, te zorgen dat zij niet te lang hoeven te wachten. Ook vragen wij hen alleen te komen als dit mogelijk is. Dit geldt uiteraard niet voor kinderen of kwetsbare mensen."

Beeldbellen
Een alternatief voor een spreekuurbezoek kan soms beeldbellen zijn. Hierbij dient men over een mobiele telefoon met camera of bijvoorbeeld een iPad te beschikken. De huisartsenpraktijk stuurt dan een link, waarmee direct een veilige verbinding kan worden gemaakt. Ook een telefonische afspraak is mogelijk met de praktijkondersteuners of de huisarts.

"Om de patiëntenstroom zoveel mogelijk te beperken, willen we graag de verwijzingen, bloedprikformulieren en andere briefjes zoveel als mogelijk via e-mail verzenden naar patiënten. Mensen krijgen dan een versleuteld bericht via e-mail en kunnen dit openen met behulp van een code die verstuurd wordt naar hun mobiele telefoon. Als iemand te ziek is om naar onze praktijk te komen, dan blijft uiteraard de mogelijkheid bestaan een visite aan te vragen."

Patiëntenportaal
Patiënten van Huisartsenpraktijk Schaijk kunnen zich ook aanmelden voor het zogenoemde ‘patiëntenportaal’. "Hiervoor heeft men een eigen mobiele telefoonnummer en een eigen e-mailadres nodig. Mensen mogen ons bellen wanneer zij zich hiervoor willen aanmelden; graag zelfs! Ook kan men een account aanmaken op de website van de praktijk via de doorlinkknop 'patiënten omgeving'. Via het patiëntenportaal kunnem mensen een deel van hun eigen medische huisartsendossier beveiligd online inzien; bijvoorbeeld welke afspraken we met hen gemaakt hebben en de uitslagen van bloedafname of andere onderzoeken. Ook kan men via dit portaal digitaal een vraag aan ons stellen over de gezondheid of foto’s uploaden van bijvoorbeeld een plekje van de huid. Het zou kunnen dat dat voldoende is om een diagnose en een behandeling te kunnen instellen."

Ook na de COVID-19-pandemie blijft de Schaijkse huisartsenpraktijk de mogelijkheid bieden om online afspraken te maken, zodat men niet altijd hoeft te bellen. Dit geldt uiteraard alleen voor niet-spoed klachten.

"Tenslotte willen we nogmaals benadrukken om bij gezondheidsklachten tijdig contact met ons op te nemen. Desnoods eerst telefonisch om te overleggen, als men toch huiverig zou zijn om naar het spreekuur te komen. Blijf in ieder geval niet zitten met ernstige klachten. Goede huisartsenzorg kunnen we alleen leveren als mensen ons op de hoogte houden van hun gezondheid."

Team Huisartsenpraktijk Schaijk

 

|Doorsturen

Uw reactie