Schaijk

Actiegroep: ‘Schrijf of mail vóór 9 december naar Tweede-Kamercommissie’

‘Gemeente Landerd laat Schaijk wéér links liggen’

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

SCHAIJK – De actiegroep Schaijk hoort bij Oss is woedend over de handelwijze van de gemeente Landerd omtrent het bekendmaken van de mogelijkheid voor burgers om bij de Tweede Kamer schriftelijk te reageren op het wetsvoorstel ‘Samenvoeging gemeenten Landerd en Uden’. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer biedt burgers, organisaties en andere betrokkenen tot uiterlijk 9 december de gelegenheid schriftelijk commentaar in te dienen op het wetsvoorstel voor de herindeling van de twee gemeenten.

“In een op 12 november verstuurde brief verzoekt de Tweede Kamer de gemeente Landerd de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op het wetsvoorstel zo ruim mogelijk bekend te maken op de website van de gemeente en in lokale huis-aan-huisbladen”, zegt Ton van den Hoogen namens de actiegroep.

Het steekt de actiegroep dat de gemeente, wanneer het gaat om pro-gemeente Maashorstberichtgeving, de lokale en regionale media steevast massaal bestookt met persberichten en propaganda, maar dat zij zich nu opeens zeer terughoudend opstelt en nauwelijks ruchtbaarheid geeft aan de oproep van de Tweede-Kamercommissie. “Bijna twee weken na het versturen van de brief door de Tweede Kamer plaatst de gemeente pas een bericht op Landerd.nl, en dan ook nog eens met de misleidende kop ‘Schriftelijke voorbereiding wetsvoorstel Herindeling Maashorst’. En pas op 28 november lezen de mensen er wat over op de gemeentepagina in Arena. De gemeente had dit veel eerder kunnen en moeten bekendmaken, temeer omdat de termijn tot 9 december al zo kort is.”

De actiegroep vermoedt boze opzet. Van den Hoogen: “Dit is de zoveelste keer dat het college en de gemeente Schaijk links laten liggen. De mening van zo’n 1.200 Schaijkenaren wordt compleet genegeerd en wij als actiegroep worden telkens weer gefrustreerd en dwarsgezeten. Dat gebeurde ook al bij de bezwaarprocedure rond de afwijzing van het door ons aangevraagde raadgevende referendum.”

‘Laat je horen!’
De actiegroep roept burgers op vóór 9 december een schriftelijke reactie te sturen naar de Kamercommissie in Den Haag. “We hopen dat zoveel mogelijk mensen per brief of e-mail laten weten waarom ook zij vinden dat we als Schaijk bij Oss horen en niet bij Uden. De commissie bepaalt aan de hand van de ingekomen reacties of er op 16 december een openbare hoorzitting komt. We hopen dat die dag veel mensen naar Den Haag komen om hun stem te laten horen. Personen die namens een organisatie spreken kunnen die dag ook spreekrecht aanvragen.” Naast de actiegroep maakt namens de gemeente Oss, die fel tegenstander is van de beoogde fusie tussen Landerd en Uden en de naam Gemeente Maashorst, ook burgemeester Wobine Buijs gebruik van het spreekrecht tijdens de hoorzitting.

Reacties op het wetsvoorstel kunnen tot uiterlijk 9 december worden gericht aan: De adjunct-griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, drs. F.M.J. Hendrickx, Tweede Kamer der Staten-Generaal, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag. Of via e-mail: cie.biza@tweedekamer.nl

Ton van den Hoogen: “Daarnaast roepen wij mensen die ons als actiegroep willen ondersteunen op zich te melden via schaijkhoortbijoss@hotmail.com.  Wanneer zij hun naam, adres en woonplaats achterlaten, komen zij als mede-ondersteuner op onze schriftelijke reactie aan de Tweede-Kamercommissie te staan.”

Burgemeester Marnix Bakermans: 'Wij laten niemand links liggen'
"Wij laten helemaal niemand links liggen. Iedereen in Reek, Schaijk en Zeeland, zowel voor- als tegenstanders van de herindeling, krijgt de ruimte van ons", reageert burgemeester Marnix Bakermans op de aantijgingen dat actiegroep Schaijk hoort bij Oss zou worden genegeerd en gefrustreerd door de gemeente Landerd.

'Keurig gemeld'
"Wij hebben het bericht van de Tweede Kamer over de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op het wetsvoorstel keurig gemeld op de gemeentepagina in Arena en op de gemeentelijke website. Zo doen we dat altijd, er is niets anders gegaan dan anders", benadrukt de Landerdse burgervader.

|Doorsturen

Mimi van der Meer

2020-11-26 17:44:05

Zo doen we dat altijd? Kan onze geachte burgemeester misschien hier even uitleggen aan de mensen waarom die keurige melding zo gruwelijk lang moest duren. Daar wordt het toch iets minder keurig door. Van de Kamercommissie krijgen de mensen (bijna) vier weken de tijd om te reageren. Door toedoen van onze eigen gemeente is die tijd met MEER DAN DE HELFT VERMINDERD. Het had makkelijk al vanaf 13 november breed bekend gemaakt kunnen worden.

Ik ben benieuwd hoe de Kamercommissie over deze vertragingstactiek oordeelt. 

Quintin van Zuijlen

2020-11-26 18:29:14

Als je nu nog te horen moet krijgen dat er gelegenheid aan zou komen om eventuele bezwaren aan te leveren bij te Tweede Kamer dan heb je de afgelopen maanden geen aandacht besteed aan de Arena. Als je bezwaren had, dan had je die al lang kunnen formuleren en nu nog steeds weken de tijd om die in te sturen. Je mag best kritiek leveren op de timing, maar om dan te doen alsof Schaijk daarmee monddood gemaakt wordt is van de gekken. Laten we niet vergeten dat een ruime meerderheid van de Schaijkenaren geen enkel bezwaar heeft en dat in stilte heel duidelijk heeft gemaakt. De actiegroep grijpt weer mooi naar een getal, 1200 ditmaal, geen idee waar dat nu naar refereert, en zegt dat die genegeerd zijn, terwijl van iedereen zij nog wel het meest gehoord zijn. En als zij genegeerd zijn, dan is het wel omdat de actiegroep tot dit moment steeds maar weer de boodschap "wij drietjes regelen het wel" heeft verkondigd. Als hun incompetentie enige indicatie is, is het maar goed dat zij gehoord maar niet gehoorzaamd worden. Wat zeker is, is dat de Gemeente Schaijk niet links laat liggen. De Gemeente heeft naar iedereen geluisterd, niet gekeken naar hoe hard ze spreken maar naar wat ze zeggen, en een ruime meerderheid in Schaijk is tevreden met het resultaat.

mamaloe

2020-11-27 14:16:11

beste Quintie ,het lijkt mij dat je beter op zijn plaats zit naast Lorreta bij koffietijd, wat een partij bagger weer zoals normaal,wat steekt het gemeentebestuur in jouw onzin,kun je niet beter bij de pastoor in Schaijk vragen of je die onzin mag verkondigen

Anny van den Bergh

2020-11-30 09:35:41

Vanuit historisch verleden hoort Schaijk al bij Oss. Heel Schaijk is altijd in alles georrienteerd geweest op Oss. Met voortgezet onderwijs, ziekenhuis , winkels, werk, in alles. En dat moet zo blijven.

Quintin van Zuijlen

2020-12-01 04:41:59

Anny, in historisch verleden heeft Schaijk een kleine 222 jaar geleden nog in een ander land gelegen dan Oss, terwijl Schaijk ruim 434 jaar langer hetzelfde land deelde met Uden. Wat jij verder te melden hebt heeft de gemeentegrens geen invloed op gehad en zal dat ook niet gaan doen. We worden niet afgesloten van Oss, we krijgen enkel een verdere toenadering tot Uden.

Wim van Breda

2020-12-01 12:24:33

Historisch verleden is misschien niet heel handig verwoord, daar historie nogal een breed begrip is. Wat Anny bedoelt en vele met haar, is dat Schaijk feitelijk meer op Oss gericht is dan op Uden. Paar simpele voorbeelden: Het Brabants Dagblad heeft een katern Oss e.o., daar hoort Schaijk ook bij. De Rabobank Oss Bernheze heeft ook Schaijk in haar gebied opgenomen. Het vuilnis in Schaijk wordt opgehaald door de gemeente Oss. Dan is het toch niet zo gek dat veel mensen het logischer vinden om aan te sluiten bij Oss i.p.v. Uden?

Ria van Genugten

2020-12-01 13:10:47

Zie reacties op de onzin van Quintin i.z. Dhr. Manders.

Quintin van Zuijlen

2020-12-02 06:07:32

Wim, feit blijft dat de gemeentegrens met Oss net zo lang al bestaat en al dat niet heeft tegengehouden. Het zou vreemd zijn om te zeggend dat al dit reden moet zijn die grens op te heffen.

Wim van Breda

2020-12-24 15:59:21

 De gelopen race blijkt toch niet zo gelopen. Meerdere fracties uit de tweede kamer stellen kritische vragen omtrent de vorming van de nieuwe gemeente maashorst. Zie: https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/tweede-kamer-zeer-kritisch-over-herindeling-uden-landerd-is-er-draagvlak~a0af416f/

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties