Schaijk

Dorpsbijeenkomst op vrijdagavond 22 november

‘Droom en praat mee over Phoenix 2.0, de centrale ontmoetingsplek van Schaijk’

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

SCHAIJK - In het door burgerinitiatief Toekomst van Schaijk ontwikkelde dorpsplan ‘Schaijk, een werelddorp in het hart van de Maashorst’ wordt een aantal ambities benoemd die voor nu en in de toekomst van belang zijn voor de leefbaarheid in het dorp. Een van die ambities is het creëren van een centrale ontmoetingsplek in gemeenschapshuis De Phoenix, een zogeheten ‘third place’. Een plek midden in het dorp waar je, naast je woning en werk, naartoe gaat om te ontspannen en waar je deel uitmaakt van het sociale leven. Onder de noemer Phoenix 2.0 vindt vrijdagavond 22 november van 19 tot 21 uur een bijeenkomst plaats waar jong en oud kan meepraten over de toekomstige invulling van het dorpshuis. “Wij denken dat het mogelijk is om van De Phoenix nóg meer een plek voor iedereen te maken en daarover willen we graag met zoveel mogelijk mensen in gesprek”, zeggen Piet Hein Jonkergouw en Nol de Jong namens de werkgroep Bruisend Centrum van Toekomst van Schaijk.

Nol de Jong (links) en Piet Hein Jonkergouw: “De Phoenix moet het bruisende hart van Schaijk worden.”

“Een droom”, zo omschrijven Piet Hein en Nol het streven om van De Phoenix dé centrale ontmoetingsplaats voor jong en oud in Schaijk te maken. In het kader van Phoenix 2.0 vonden eerder dit jaar al drie goed bezochte bijeenkomsten plaats. “Daarbij proefden we veel enthousiasme, dat is zeer bemoedigend en geeft veel energie. Het sluit ook aan bij de trend dat mensen weer intensiever met elkaar bezig zijn en meer letten op elkaar. Het project Phoenix 2.0 hoort daar ook bij: voor en mét elkaar iets creëren!”

‘Nieuwe mensen’
Piet Hein en Nol hopen 22 november weer op een goede opkomst. “We hopen met name ook weer nieuwe gezichten te mogen begroeten, niet alleen de mensen die al op enige manier bij de Toekomst van Schaijk zijn betrokken. Hoe meer mensen een actieve bijdrage leveren, hoe groter de betekenis van De Phoenix voor de Schaijkse samenleving straks kan worden.”

Thema’s
Tijdens de informele en laagdrempelige dorpsbijeenkomst gaan inwoners en leden van de werkgroep met elkaar in gesprek over de mogelijke invulling van De Phoenix in de toekomst. “Wat kan De Phoenix 2.0 voor jou betekenen? Welke kansen biedt De Phoenix voor jongeren uit het dorp? Voor de verenigingen? Voor ondernemers? Voor mensen die hulp of zorg nodig hebben?”, sommen Piet Hein en Nol op. Thema’s die aan bod komen zijn vermaak & ontspanning, burgerschap, ontmoeten & verbinden, leven lang leren en ontwikkelen en gezondheid, welzijn & zorg. “Wanneer je binnenkomt, kies je een thema waarover je wilt doorpraten. Een ondernemer of carnavalsvereniging heeft vaak weer andere ideeën of wensen voor De Phoenix dan een sport- of gameclub. Niet zo zeer het gebouw zelf staat centraal, maar met name de invulling en inhoud van het programma. Alle input is welkom. De resultaten van de avond worden verwerkt in een actieprogramma voor de doorontwikkeling van het gemeenschapshuis in de toekomst. Op basis daarvan willen we een ondernemingsplan maken dat in het voorjaar van 2020 gereed is.”

‘Inspireren en verbinden’
Het ultieme doel is om van De Phoenix en het omliggende terrein dé centrale ontmoetingsplek van Schaijk te maken, zo benadrukken Piet Hein en Nol. “Een plaats waar inwoners, organisaties, verenigingen en ondernemers elkaar ontmoeten. Waar uitwisseling plaatsvindt en nieuwe ideeën ontwikkeld worden. Waar mensen en organisaties die met verschillende activiteiten bezig zijn, elkaar inspireren en zich verbinden. Een plaats waar voor jong en oud veel te doen is op het gebied van cultuur, educatie, ontspanning en het verkrijgen van informatie. Het moet de huiskamer worden van vele verenigingen en alle inwoners van Schaijk.”

Aanmelden
Wil je op vrijdag 22 november meepraten over de toekomst van De Phoenix? Stuur dan een mail naar dephoenix@dorpshuizenlanderd.nl. Geef je naam door, het aantal personen en eventueel de vereniging/organisatie waarin je actief bent. De bijeenkomst in De Phoenix duurt van 19 tot 21 uur. Inloop vanaf 18.30 uur.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties