Schaijk

COVID-19-vaccinatie in Schaijk start 27 februari in sporthal De Eeght

Door Huisartsenpraktijk Schaijk

SCHAIJK - Onlangs heeft het RIVM gemeld dat de huisartsenpraktijken in Brabant voorzien kunnen worden van Covid-19-vaccins van AstraZeneca. Ook in Schaijk zijn we druk bezig geweest dit te organiseren. Het vaccineren start zaterdag 27 februari.

Landelijk is besloten in welke patiëntencategorieën gevaccineerd gaat worden door de huisarts. De afweging die daarbij gemaakt wordt is welk vaccin voor handen is en door de huisarts toegediend kan worden, voor welke patiëntencategorie het vaccin het meest effectief is en wie het meest kwetsbaar is om COVID-19 te krijgen.

Helaas zal door de beperkte beschikbaarheid van het vaccin gefaseerd gevaccineerd worden. Dat betekent dat er steeds groepen mensen uitgenodigd worden. In ons land heeft de Gezondheidsraad besloten het vaccin van AstraZeneca alleen toe te dienen aan mensen jonger dan 65 jaar, omdat bij deze groep de effectiviteit het best aangetoond is.

De eerste groep patiënten die wij mogen vaccineren betreft patiënten geboren in 1956 en 1957. Om geen spillage te hebben, hebben we ook vast enkele mensen uit 1958 opgeroepen. Ook zijn mensen uitgenodigd met overgewicht (‘hoge BMI’), evenals thuiswonende patiënten met het Syndroom van Down (tussen de 18 en de 64 jaar).

In Schaijk gaan we op zaterdag 27 februari van 9 tot 12 uur vaccineren in sporthal De Eeght. Mensen worden opgeroepen in tijdsvakken van 5 minuten, om zodoende aan de anderhalve meter-regel te kunnen voldoen. Elf weken later zal de tweede prik zijn voor deze eerste groep, op zaterdag 15 mei. De reden dat we kiezen voor de sporthal is het feit dat mensen na de vaccinatie gedurende 15 minuten nog onder medisch toezicht moeten blijven. Dit is in de sporthal goed te organiseren.

Daarnaast krijgen bewoners van de WLZ-instellingen in de hele regio de komende tijd hun Covid-19-vaccinatie toegediend. Dit wordt uitgevoerd door de Huisartsenpost Oost-Brabant.

 

Groepspraktijk huisartsen Schaijk

|Doorsturen