Schaijk

Corona raakt oud en jong

Door Zorgcoöperatie Schaijk

SCHAIJK - In deze tijd wordt van veel kanten gevraagd om solidariteit. Solidariteit met mensen in de zorg, mensen die alleen zijn, mensen in de ziekenhuizen en met de mensen die kwetsbaar zijn. Solidariteit geldt niet alleen van jong naar oud maar ook van oud naar jong. Het zijn ook jongeren die nu extra last ervaren. Denk aan het online volgen van een opleiding, het gemis van medestudenten of het gemis van sociale ontwikkelingsmogelijkheden. Daarbij zullen zij na afloop van de pandemie als gevolg van economische omstandigheden wellicht ook nog extra last ervaren. Daar al te makkelijk over doen ('je bent nog jong!') of zeggen dat jongeren zorgeloos gedrag vertonen helpt niet. Jongeren hebben het misschien nog wel zwaarder in deze tijden, ondanks het feit dat er door berichten in de media een ander beeld geschetst wordt.

Dat zijn echter beelden die niet kloppen. Dat blijkt uit de laatste (vijfde) meting onder Brabanders van begin oktober uitgevoerd door het PON (Brabants kennisinstituut). Hierin komt naar voren dat de 18- tot 29-jarigen en 30 tot 44-jarigen zich meer dan anderen gestrest en gefrustreerd voelen in deze tijd! Ook geven 18- tot 29-jarigen meer dan anderen aan dat ze zich machteloos voelen. Tevens blijkt uit het onderzoek een groot verschil tussen jongeren en ouderen als het gaat om tevredenheid in het leven. De groep 18- tot 44-jarigen geeft gemiddeld een 6,8 voor de tevredenheid met hun huidige leven. Bij de 55-plussers is dat gemiddelde een 7,4.

Jongeren geven vaker aan zich meestal eenzaam te voelen, 55-plussers geven juist vaker aan zich vrijwel nooit eenzaam te voelen. In alle leeftijdsgroepen zien de onderzoekers een toename in het aantal mensen dat zich eenzaam voelt in vergelijking met voor de zomerperiode. Men mist het sociaal contact en het perspectief van leuke dingen om naar uit te kijken.

Als je bedenkt dat pas na begin oktober de nieuwe beperkingen voor wat betreft sporten en horeca zijn ingegaan blijkt dat deze maatregelen van grote invloed zijn op het welbevinden van velen. Ook jongeren hebben hieronder te leiden. Het afgelasten van alle activiteiten rond carnaval (wagens bouwen, de optocht en de pronkzitting voorbereiden etc.) is ook van grote betekenis.

Wij roepen op extra aandacht te hebben voor de zorgen van de jeugd. Graag willen wij als zorgcoöperatie met jongeren, andere organisaties en instellingen nadenken en suggesties verzamelen over wat we juist nu voor jongeren kunnen doen en kunnen betekenen.

Jan de Leur, Piet Hein Jonkergouw
Zorgcoöperatie Schaijk

|Doorsturen