Schaijk

College Landerd steunt verplaatsing tuinbouwbedrijf Jonkergouw Schaijk

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

SCHAIJK - Tuinbouwbedrijf Jonkergouw, gevestigd aan de Molenaarstraat in Schaijk, heeft uitbreidingsplannen. Gelet op de ligging in de dorpsrand van Schaijk heeft de gemeente het bedrijf verzocht de mogelijkheden voor een totale bedrijfsverplaatsing naar het buitengebied te onderzoeken. Het bedrijf stond hiervoor open en is in samenspraak met de gemeente gaan zoeken naar een geschikte locatie. De leegstaande veehouderijlocatie aan de Broksteeg 1-3 in Schaijk kwam als meest geschikte uit de bus.

Het college besloot dinsdag onder voorwaarde medewerking te verlenen aan het verplaatsen van het bedrijf naar deze nieuwe locatie. Na sloop van de huidige veehouderijbebouwing kan het bedrijf zich op deze locatie vestigen en verder doorontwikkelen. Het huisvesten van arbeidsmigranten op de nieuwe locatie is ook onderdeel van de plannen.
Wethouder Hans Vereijken: “De mogelijke verplaatsing van het bedrijf is een verbetering van het woon- en leefklimaat in Schaijk. De achterlaatlocatie aan de Molenaarstraat biedt vervolgens kansen voor woningbouw.”

Oplossen knelpunt
In de huidige situatie is het bedrijf gelegen aan de dorpsrand van Schaijk. Omwonenden ervaren overlast in verband met vracht- en landbouwverkeer van en naar het bedrijf. Bedrijfsverplaatsing betekent dat het knelpunt in de omgeving van de achterlaatlocatie wordt opgelost en een forse kwaliteitswinst wordt bereikt. De achterlaatlocatie aan de Molenaarstraat 2 heeft het college als potentiële woningbouwlocatie aangemerkt. De plannen hiervoor moeten nog nader worden uitgewerkt.

Doorontwikkeling 
Op de nieuwe locatie is een duurzame doorontwikkeling van het bedrijf beoogd. Vracht- en landbouwverkeer van en naar het bedrijf hoeft niet of nauwelijks meer door de dorpskern van Schaijk te rijden. De beoogde ontwikkeling in het buitengebied vraagt om bijzondere aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en het kunnen inpassen van de bijkomende effecten op de fysieke leefomgeving. Hiervoor zal het tuinbouwbedrijf de plannen verder moeten uitwerken.

Planologische procedures
Om de beoogde bedrijfsverplaatsing mogelijk te maken gaat het bedrijf nu eerst de financiële haalbaarheid toetsen. Indien financieel haalbaar zal het bestemmingsplan worden aangepast. Dit geldt ook voor woningbouw op de achterlaatlocatie. Voor beide ontwikkelingen moeten de plannen nog worden voorbereid en nader worden uitgewerkt.

Tijdens de formele bestemmingsplanprocedures kunnen zienswijzen worden ingediend. De gemeenteraad neemt deze ter beoordeling mee bij de uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan.

|Doorsturen

Tuinder

2019-11-27 21:31:18

nou gemeente Landerd gas erop.

zoals jullie weten zat die andere tuinder binnen 3 jaar in het nieuwe bedrijf.

laat zien dat jullie dezelfde daadkracht hebben als de buurgemeente

Iet wiet waait weg

2019-11-29 17:02:41

Dat is goed nieuws na een van de vorige besluiten. Het besluit dat het voor de duur van een jaar gesloten werd.

Maar ja, wiet te telen. Mag niet. Een jaar gaat snel.

O, hoe heerlijk als daarmee al die trekkers elders gaan rijden!

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsSpecials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties