Schaijk

Ingezonden brief DS97 over herindelen

INGEZONDEN: 'Bij herindeling kies ik voor: Oss of Uden'

Door Arie de Kleijn van Democraten Schaijk 97 (DS 97)

Aan alle inwoners van Landerd,

Als je inwoners serieus neemt dan geef je ze een belangrijke stem bij een belangrijke beslissing. Fuseren met OSS OF UDEN is zo’n belangrijke beslissing. Een goede bestuurder vraagt de inwoners bij zo’n belangrijke stap niet achteraf of hij het goed heeft gedaan, maar vraagt vooraf wat de inwoners kiezen: OSS OF UDEN

Na beantwoording van die belangrijke vraag kun je er gericht en met volle kracht voor gaan om er het beste uit te halen voor inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Sterker nog: ook OSS OF UDEN weet dan dat je wordt gesteund door je inwoners die vooraf de richting mee hebben bepaald en zal extra serieus meewerken om er een succes van te maken. Wij kunnen dan extra sterk de onderhandelingen in gaan.

DS97 wil een eenvoudige, transparante en duidelijke vraag stellen aan de inwoners van Reek en Schaijk voordat we een compleet plan gaan uitonderhandelen. Die vraag luidt: Kiest u voor OSS OF UDEN? Gelukkig staat DS97 niet alleen en worden we gesteund door het CDA en vrijwilligers uit de dorpen. Natuurlijk moet de enquête OSS OF UDEN objectief, eerlijk, transparant en betrouwbaar zijn. De uitkomst moet door alle partijen gebruikt kunnen worden om met een stevig mandaat de onderhandeling te starten.

DS97, gesteund door het CDA en met steun van veel vrijwilligers uit Reek en Schaijk, gaat de enquête houden op 21 maart tegelijk met de verkiezingen. Onder het motto OSS OF UDEN willen we de stem horen van de inwoners van Schaijk en Reek.
We gaan tenten opzetten bij de vier stembureaus in Schaijk en Reek; elk stembureau wordt bemand door drie leden die allen hebben getekend voor objectieve en eerlijke gedragsregels (zoveel mogelijk van verschillende achtergrond; extra vrijwilligers kunnen zich nog aanmelden!); alle inwoners die hun stem komen uitbrengen wordt gevraagd ook hun stem te laten horen voor OSS OF UDEN; er wordt geheim gestemd met betrouwbare stembiljetten en een afgesloten stembus. Na 21 uur wordt er op een openbare plaats geteld waarbij iedereen aanwezig mag zijn; onder deskundig toezicht wordt de uitslag vastgesteld.

De vraagstelling is transparant, eenduidig en eenvoudig. Beide varianten worden op dezelfde manier benoemd met dezelfde woordkeuze.

Bij herindeling kies ik voor:
OSS O
UDEN O

DS97 is er van overtuigd dat onze inwoners heel goed kunnen aangeven waar hun voorkeur ligt. En bij het aangeven van die richting zullen zij verder kijken dan alleen Maashorst of Herperduin en zullen ze onderscheid maken tussen sprookjes en werkelijkheid.

Na de herindeling zal Landerd verdwenen zijn, maar blijven onze mooie dorpen bestaan. Dorpen waar we problemen zelf aanpakken, daar heeft DS97 alle vertrouwen in. Onze inwoners hebben zoveel 'eigen kracht' dat ze los van OSS OF UDEN zelf de uitdagingen oppakken en zelf de regie houden voor de leefbaarheid in eigen dorp. DS97 wil daar een positieve bijdrage aan blijven leveren.
En wat de politieke partijen doen met de uitkomst van OSS OF UDEN is natuurlijk aan elke partij zelf. Maar een duidelijke uitkomst moet elke partij toch steunen om de juiste richting te kiezen?
DS97 en het CDA hebben in ieder geval al uitgesproken de stem van de inwoners wel te willen horen!

Arie de Kleijn
Lijsttrekker DS97

Op welke partij stemt u bij de Landerdse gemeenteraadsverkiezingen?

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 1042 keer gestemd.


|Doorsturen

Denker

2018-02-27 11:05:30

Beste Arie de Kleijn,

Iedereen heeft zo zijn eigen mening zoals jij die ook hebt. Maar wat ik minder vind, veel minder, dat je hier min of meer de mening van de burger verzoekt. De raadsleden zijn de specialisten die alle details kennen. Zij zijn het die de besluiten nemen. Jou artikel geeft mij het gevoel dat je over hun hoofden heen een besluit wil forceren. Hou het in de raadszaal en laat horen dat je weet hoe besluiten met anderen in overleg worden geformeerd. 

ik hoop dat je de redelijkheid van het door mij gestelde inziet.

J@n

2018-02-27 11:46:12

Beste Denker,

De specialisten zoals u ze noemt worden aan het handje meegenomen door een “Udense” burgemeester. 

Verder komen een aardig aantal van de raadsleden uit Zeeland. Niet zo verwonderlijk dan dat er in de gemeenteraad een ‘vertroebelde’ Udense kijk op de zaken is.

Hadden we een ”Osse” burgemeester gehad dan hadden we een Osse kijk op de zaken gehad in de gemeenteraad.

Dat hadden ze in Zeeland ook niet geaccepteerd, daar willen ze immers naar Uden.

Auguste

2018-02-27 12:15:21

A. Rodin: beeldend kunstenaar.

Een prachtig werk van hem is De denker (Le penseur), dit stelt Dante voor.

Gezien de inhoud van uw reactie denk ik dat het iets te hoog voor u gegrepen is om onder de naam Denker een bericht te sturen. U doet duidelijk Rodin en Dante tekort. Een beetje zelfreflectie is volgens mij op zijn plaats.

Volgens u zit er onvoldoende kennis bij de bevolking en zijn de raadsleden de specialisten die alle details kennen. Wat een totale onzin. Het is wel juist dat de raadsleden de uiteindelijke beslissingen nemen. Het siert juist DS, CDA, en ik verwacht straks ook de RPP, om zoals het hoort uit te voeren wat diens achterban en of een meerderheid van de bevolking wil.

Verstandig dit dan ook aan de bevolking te vragen. Hoe kun je anders weten wat de bevolking per dorpskern wil? Volgens u moeten alleen de raadsleden (specialisten?) beslissen in deze vraagstelling wat goed is voor de burger.

Wederom een aantal non-argumenten. Wat een onzin om de Klein te veroordelen dat de burger om zijn of haar mening wordt gevraagd. Waarom toch steeds die angst dat de bevolking per kern de vraag gesteld wordt?

Daar kan toch niemand op basis van argumenten op tegen zijn. Is tot op heden niet één keer gebeurd. Wel worden er alle soorten argumenten gebruikt die niet de vraagstelling beantwoorden. Zoals kosten, tijd etc. Het voorstel van DS97 en CDA kost geen extra onnodige tijd en al helemaal geen geld.

Vooraf gaan onderzoeken en daarna de bevolking raadplegen kan wel eens heel veel tijd en geld kosten. Dit indien achteraf de bevolking het niet eens is met de keuze van uw specialisten (lees: een gedeelte van de raadsleden).

Het mag geen uithuwelijke zijn waar de bruid niets te zeggen heeft omdat de specialisten (ouders) het beter weten en de bruid niet.

In ieder geval, de enquête kan nu niemand meer tegenhouden. Nu dus zorgen dat er argumenten zijn dat de enquête niet eerlijk is of wat dan ook. Ben benieuwd wat er dan weer uit de koker komt als de uitslag niet welgevallig is bij de voorstanders van het Sprookjesbos (lees: Maashorstgemeente).

denker

2018-02-27 16:26:23

De een heeft het ziekelijke haat tegen autoriteit (burgemeesters) en dan maakt het niet waar het over gaat, hij is tegen, waarom, weet hij zelf ook niet. Terwijl de ander denkt dat het gebeuren in onze gemeenteraad overeenkomt met de Franse revolutie. Ja en als ik het over onze burgers hebt dan bedoel ik dit in het algemeen, heb ik het niet over deze Francofiel die ver boven de gemiddelde burger uitsteekt. En vanzelfsprekend de informatiebron is om de gemeenteraad op het juiste spoor te zetten. Mijn advies is dat hij fijn thuis met z’n treintjes verder moet spelen en besturen over moet laten aan onze gekozen vertegenwoordigers.

Anton Coolen

2018-02-27 18:00:09

De voornaam van Rodin is Auguste. Daarom heb ik gekozen onder zijn voornaam het bericht te versturen. Maar u als denker is dat ontgaan.

Denker, het gaat om de inhoud. Als die anders is dan uw gedachtegang wordt u altijd een beetje boos.

Geeft niet, het gaat om de boodschap. Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen inhoudelijk op uw reactie en daar is niets mis mee.

Duidelijk is wel dat de bevolking en dus ook ik mede de informatiebron moet zijn om de gemeenteraad te proberen op het vermeende juiste spoor te brengen en daar is ook helemaal niets mis mee. Dus totaal niet boven de gemiddelde burger uitstijgend. Maar gewoon gebruikmakend van mijn burgelijk recht met een eigen mening.

Dat dit heel duidelijk uw mening niet is, dat mag uiteraard ook en is helemaal legitiem.

De vraag blijft: "Waarom toch steeds die angst dat aan de bevolking per kern de vraag gesteld wordt?”

Wat is daarop tegen? Meer wordt er niet gevraagd. Dus totaal niets verhevends of wat voor suggestieve andere interpretaties dan ook.

Daarom is het heel goed dat het initiatief bewaarheid wordt.

Blijf gezond.

PS: Uw advies is een beetje flauw en totaal geen toegevoegde waarde. Beetje emotie tonen kan ik waarderen en begrijpen.

Denker

2018-02-28 07:39:26

Wat mij opvalt dat een handjevol schreeuwers tegen alles zijn met uitzondering van het samengaan met de heilstaat Oss. Eenmaal samen met Oss zijn zij hun bestaansrecht kwijt zou je dan denken, ik denk van niet, zijkantzeurders blijven wie ze zijn en moeten dwangmatig hun gram kwijt. Je zou haast willen, niet echt hoor, dat de keuze richting Oss uitvalt. Aleen al om de gemeenteraad daar eens te laten geieten van Coolen en Co.

Carel v H

2018-02-28 12:32:46

Nee Denker..Ten eerste is het toch echt de keuze richting Uden dat de klok slaat (bij Marnix & Co) maar je leest nu de mening van de inwoners. Wij willen alleen een gedegen onderzoek naar BEIDE richtingen dus niet alleen naar Uden. Gek dat de 'specialisten' maar 1 kant op kijken (richting zeeland). Als straks ook de inwoners van Schaijk Uden kiezen dan is dat zo..al zal ik nooit iets hebben met Uden, volkel, odiliapeel, zeeland en straks (want dat gaat dan ook komen) MEIERIJSTAD. Ik moet er straks toch niet denken om naar VEGHEL te gaan voor het gemeentehuis, UWV, politie,.etc...etc..BELACHELIJK, Ik vind Uden al ver.

anton coolen

2018-02-28 13:54:46

Denker, 

Is het niet beter dat wij gewoon bij de inhoud en de feiten blijven. Uw bericht van hedenochtend is toch totaal niet relevant en wederom een beetje flauw.

Het erbij halen van de Franse revolutie in 1789 is toch ook onzin. Ik denk totaal niet dat het een overeenkomst heeft met deze gemeenteraadsverkiezing.

Wederom, wat een totale onzin.

Zeker u moet weten wat de Franse revoltutie teweeg heeft gebracht, zeker o.a. voor uw gerespecteerde oude volk. Denk aan de beroemde historische redevoering dat jaar over de roep van aanpassingen, plichten en rechten van bepaalde volkeren. Dus totaal niets te maken met gemeenteraadsverkiezingen.

Carel v H geeft een uitstekend klein betoog waar zeker over nagedacht moet worden "Meierijstad" i.p.v. Sprookjesbos (lees: Maashorstgemeente).

Ik zal u verlossen en zeg u toe dat ik tot de verkiezingen niet meer op uw inzendingen zal reageren indien deze niet relevant zijn en niet inhoudelijk op de materie ingaan.

Ik heb geen behoefte u persoonlijk te besmeuren. Geniet van het leven. Zeker op uw gerespecteerde leeftijd moet u daar extra zuinig op zijn.

Zullen wij dus gewoon bij de verkiezingen en de feiten blijven.

Saluut, Anton

Denker

2018-02-28 17:39:23

Het enige waar ik pal achter sta is de bevoegdheid van het college en de gemeenteraad om te besluiten. De zijlijn schreeuwers hebben daar onoverkomelijk bezwaren tegen. Roet in het eten gooien komt soms van binnenuit, als een van de raadsleden meent de taak van herindelen te moeten bemoeilijken. Van een degelijk conflict bericht de Arena uitgebreid en dat is dan weer lekker voor de lezers die dan iets meer begrijpen van het democratisch proces dat bij herindelen komt kijken. Voor alle duidelijkheid: na herindelen verandert er eigenlijk helemaal niets in de dorpen. Natuurlijk zijn er ook die gefascineerd door de veel te grote afstand naar het nieuwe gemeentehuis, gebruiken als motivatie om tegen alles te zijn. Er zal heus wel een dependance komen en zo vaak gaan burgers niet naar een gemeentehuis naar toe. En mocht dit toch nodig zijn maak er dan een gezellig uitje van.

carel v h

2018-03-01 09:48:57

@Denker..als er niks verandert in de dorpen waarom dan niet naar het dichtsbijzijnde gemeentehuis?? Voor Schaijk staat deze gemeentehuis in de grote boze wereld (voor jou dan) genaamd Oss. En nee! er komt geen dependance, daar in Uden weten ze amper waar Schaijk ligt.

Het enigste wat men vraagt is de stem van de inwoners van Schaijk + Reek en een gedegen onderzoek naar BEIDE kanten.

Dit is ook mijn laatste reactie aan jou want wat jij zegt kun je alleen kinderen mee voor de gek houden. 

Ps: Sterkte voor je vrouw, ik heb echt medelijden met haar.

Denker

2018-03-02 08:29:59

Carel van h, is het typische voorbeeld van iemand die andersdenkenden tracht te overheersen door steeds zijn niet bestaand standpunt te herhalen. Het gaat hier immers over het “onderzoek” van Theo van Duren die een voorstander is van herindeling met Oss. Mij maakt het niets uit, omdat ik veronderstel dat na herindeling er voor de burgers uit Landerd niets veranderd. Maar de tegenstanders van herindeling met Uden hebben toch nog iets gevonden, wat als je op het gemeentehuis moet zijn, dan moet je naar Oss of Uden. Kennelijk gaat er niemand uit de kennissen en familiekring winkelen in Uden of Oss. Verder lees ik met veel genoegen dat Careltje ons niet meer zal verblijden met zijn commentaar. Als er met deze reacties iets te bereiken valt is het dat Carel ons niet meer verveeld.

Voor Anton en Carel: Democratie is geen gemakkelijke vorm om te besturen, maar ik weet geen betere. Als de gemeenteraad democratisch kiest voor Uden of Oss zal ik mij daarbij aansluiten en ik hoop van harte dat dat u dit ook doet. Bovendien is het bedoelt om beter en efficiënter te kunnen besturen en daar kunt u toch niet tegen zijn. Niet te veel op in gaan hoor, het is maar een spelletje zoals je eerder aan mij toevertrouwde.

sandy71

2018-03-03 12:44:27

Carel v H
2018-02-28 12:32:46

Politie hebben we toch al niet meer in Zeeland 

en het UWV daarvoor moet je nu al naar Den Bosh in veghel en Oss is het UWV al jaren weg!

In hoop dat we bij Uden komen mooi groot "dorp"en ze hebben er zowat alles zitten.

Uden 6km Oss 20 km doe mij maar lekker dichtbij dan.

Arjan

2018-03-03 16:21:21

Ach is de herindelingsvraag Oss/Uden/Maashorst op dit moment wel relevant?

Vereniging Herindelen is verdampt!
Maashorst Vooruit praat in haar ingezonden stuk over een andere ambtenaren cultuur en het opbouwen van reserves voor toekomstige ambities en geen woord over snel herindelen….
CDA en DS’97 zijn nog nooit enthousiast geweest.

Dan heb je al snel een meerderheid in de raad om te herindelen met de snelheid van de gemeente Bernheze…

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties