Schaijk

Actiegroep Schaijk hoort bij Oss maakt bezwaar tegen referendumbesluit gemeenteraad

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

SCHAIJK - De actiegroep Schaijk hoort bij Oss is het oneens met het besluit van de Landerdse gemeenteraad van 16 april om de door de actiegroep gedane aanvraag tot een raadgevend referendum niet in te willigen. Woensdag diende het actiecomité daarom formeel een bezwaarschrift in bij de gemeente.

"Het besluit is onzorgvuldig genomen en er is onvoldoende rekening gehouden met belanghebbenden", stellen Leonard Steetsel, Ton van den Hoogen en Niek van Casteren namens de actiegroep. "Wij verzoeken de gemeenteraad in dit bezwaarschrift dan ook om haar besluit te heroverwegen."

Nadat de actiegroep de aanvraag voor een raadgevend referendum had ingediend, besloot het college van B & W na overleg met de referendumcommissie dat de aanvraag in de gemeenteraad zou worden behandeld indien er minimaal 437 ondersteuningsverklaringen zouden worden ondertekend door kiesgerechtigde inwoners van Landerd. "In een overweldigende opkomst hebben 1121 inwoners van Landerd hun handtekening gezet onder deze aanvraag", benadrukt de actiegroep, die in het bezwaarschrift stelt dat de gemeenteraad:

'• dit sterke signaal en krachtige burgerinitiatief (alsmede alle andere oproepen en signalen van de Schaijkse en Reekse inwoners) niet op waarde heeft geschat;
• heeft verzuimd de nodige kennis omtrent de relevante feiten te vergaren;
• en heeft geweigerd een correcte belangenafweging te maken.'

Actiegroep Schaijk hoort bij Oss geeft verder aan dat zij de bezwaren mondeling wil toelichten in een hoorzitting.

|Doorsturen

Quintin van Zuijlen

2020-05-09 20:02:40

Wederom slaat de leugenaarsbende toe. Ditmaal proberen zij de vrijheid van meningsvorming en meningsuiting van Landerdse raadsleden te vernietigen. Want volgens hen hebben raadsleden niet het recht oneens te zijn met de mening die een minderheid stemgerechtigden verklaart te ondersteunen. Uiteraard gieten ze het niet in die mal, want dat is natuurlijk absurd, maar feitelijk is dat wat zij overbrengen.

Ja, feiten. De leugenaars beweren dat het verwerpen van hun referendumaanvraag onzorgvuldig is verlopen, omdat de opvatting en belangen van veel Schaijkse en Reekse inwoners buiten beschouwing zijn gelaten. Feit is dat de ondersteuningsverklaring erkend is door de Raadsleden, dat Raadsleden die zowel voor als tegen gestemd hebben erkend hebben dat deze stemgerechtigde Landerdnaren bepaalde opvattingen en belangen delen, en dat zij deze zeggen in overweging genomen te hebben. Feit is ook dat Raadsleden niet enkel de opvatting en belangen van deze minderheid aan Schaijkse en Reekse inwoners in overweging moesten nemen, maar die van alle Schaijkse en Reekse inwoners, en uiteraard ook van de Zeelandse, uitgesproken of niet, en laten we niet onvermeld laten dat de leugenaarsbende zelf heeft bewezen maar probeert te verhullen dat een ruime meerderheid in Schaijk en een nog grotere meerderheid in Reek deze opvatting en belangen niet delen.

De leugenaars beweren dat verzaakt is de nodige kennis omtrent relevante feiten en de af te wegen belangen te vergaren. Feit is dat uitvoerig onderzoek gedaan is onder eigen inwoners en belanghebbenden intern en extern door middel van een consultatieronde en een zienswijzeprocedure die uitvoerig onder de aandacht gebracht zijn, losstaand van verder onderzoek dat men gedaan heeft. Feit is ook dat als het aan hen lag geen enkel onderzoek van dit soort ondernomen zou zijn zodra besloten zou zijn dat Schaijk en Reek door Oss geanneexeerd zouden worden en Zeeland door Uden.

De leugenaars beweren dat de bevolking van Landerd zich op geen enkele wijze heeft kunnen uitspreken over een andere herindelingsrichting. Feit is dat bevolking doormiddel van de consultatieronde en zienswijzeprocedure allerhande gelegenheid heeft gekregen vanuit de gemeente om zich uit te spreken over onder andere een andere herindelingsrichting. Daarnaast hebben leden van de bevolking gelegenheden gecreëerd, getuige alle activiteiten die de leugenaarsbende in hun brief heeft vermeld, alsmede het gebruik van spreektijd bij Raadsvergaderingen. Feit is ook dat als het aan hen lag Schaijkse en Reekse inwoners geen enkele inspraak zouden krijgen in de uitvoering van de herindeling, alleen onvoorwaardelijke annexatie door en onderdanigheid aan Oss zullen zij accepteren.

Alles wat de leugenaarsbende in hun brief beweert is een leugen, en aangezien ze leugens zijn dienen ze verworpen te worden en buiten beschouwing gelaten. Je hoeft het niet eens te zijn met de mening die Raadsleden gevormd hebben, maar de meningen die Raadsleden over de referendumaanvraag van de leugenaarsbende hebben gevormd zijn met alle rechtmatige zorgvuldigheid gevormd en verliezen hun rechtsgeldigheid niet. Daar is de leugenaarsbende niet tevreden mee, hun mening moet zegevieren over die van de Raadsleden, koste wat kost, het doel heiligt de middelen, dus hebben ze weer een meesterwerk van leugenarij bij elkaar geschraapt, want leugens hebben zij al lang geaccepteerd als middel.

nico degen

2020-05-10 10:32:37

Ik dacht bij de reactie van Quintin van Zuijlen, poeh poeh, dat is nogal wat. Fel maar toch beheerst en vooral een stuk met waarheidsvinding. Er valt zonder leugens niets tegen in te brengen. Ze zullen het wel proberen, immers het kost ze niets. Alhoewel, zo langzamerhand krijgen de burgers door dat de door de actiegroep gebruikte bombastische retoriek net zo inhoudsloos is als het klinkt.

Mari Jansen

2020-05-11 14:29:27

Als Quintin zijn betoog begint met leugenaarsbende, dan haak ik af.
Eerlijk gezegd anders ook wel, als je zoveel woorden nodig hebt om niets te zeggen dan geloof ik het allemaal wel.

Fijne dag!

Quintin van Zuijlen

2020-05-11 16:04:23

Ach Mari, je hebt alle waarheid gelezen die nodig was.

Goof

2020-05-12 15:07:40

Helaas zijn de beweringen van jou "leugenaars" gestoeld/gebasseerd op genoemde wetsartikelen Quintin... Is het nu echt zo dat jij wetsartikelen ook al in twijfel trekt of meen je behalve boven jezelf tegenwoordig ook boven de wet uit te moeten stijgen..?

Je mag wel oppassen dat jou vrije interpertatie niet teveel naar "smaad of laster" gaat stinken... Tenzij je schrijfsels bedoelt zijn om dhr. Degen in deze dagen van verveling te vermaken...

Goof

2020-05-12 15:50:22

... Dan is het kostelijk vermaak natuurlijk :-)

Nancy

2020-05-12 15:58:39

Goof,

Ken je de symptomen van Autisme en van Geriatric giants?

nico degen

2020-05-12 16:10:58

Goofy, Mijn vermaak haal ik uit een goed verlopende herindeling met Uden en nimmer uit persoonlijke tegenvallende voorkeuren van anderen. 

Goof

2020-05-12 16:13:01

Nu je het vraagt.. Ja! :-D

Nancy

2020-05-12 16:18:04

Opgelost 

Goofy

2020-05-12 19:40:10

Zo is't Nancy ????

Nancy

2020-05-12 19:48:24

Goof,

Veel mensen zijn dus een helpende hand voor de twee lieden. Luisterend oor.

Ze hebben nu een ego en misschien het gevoel van eigenwaarde.

Wij zijn er voor elkaar.

Goof

2020-05-12 20:06:17

Arena lokaal kent geen emoij-symbolen, lees dus voor "??? " Deze: ;-)

Quintin van Zuijlen

2020-05-13 17:19:38

Goof, ik heb nergens gezegd dat de gerefereerde wetsartikelen niet rechtsgeldig zijn. Ik heb enkel gerefereerd naar de beweringen waarmee de leugenaarsbende heeft beargumenteerd dat aan de genoemde wetsartikelen niet voldaan is, en bewezen dat deze onwaar zijn en dat dus wel degelijk aan de genoemde wetsartikelen voldaan is. De leugenaarsbende moet van de feiten op de hoogte zijn, en aangezien zij onwaarheden verspreiden is het een feit dat zij leugenaars zijn.

Als je van mening bent dat leugens als bewijs mogen dienen dat wetten overtreden zijn, dan denk ik dat je toch echt dat je boven alles en iedereen denkt te zweven, of in een andere wereld leeft waar de feiten geheel anders zijn. Ik daarentegen sta op vaste grond in de echte wereld, en heb dezelfde feiten te gebruiken als ieder ander. Ik heb over niemand iets te zeggen, maar de leugenaarsbende is klaarblijkelijk van mening dat zij iets te zeggen hebben over de meningen die Raadsleden zorgvuldig gevormd hebben.

En goed, als we het over laster of smaad gaan hebben, de waarheid kan nooit laster zijn, en ik schrijf enkel de waarheid, en smaad kan nooit iets zijn wat het slachtoffer zelf bekend heeft gemaakt, en ik schrijf enkel over wat de leugenaarsbende zelf bekend heeft gemaakt en wat een redelijk mens kan concluderen

Maar smaad en laster zijn klachtendelicten, en het is niet aan derden om hier aandacht aan te besteden, maar aan de benadeelde partij om te besluiten of hier aangifte van te doen.

Nancy

2020-05-13 20:30:56

Goof,

Wat is ook al weer autisme??

nico degen

2020-05-14 08:48:50

Een correcte weergave van gebeurtenissen is niet acceptabel voor een autist, Nancy

Roel van Schaijk

2020-05-14 12:46:08

'Nancy' en 'Goof',

Van Quintin ken ik iig zijn volledige naam en weet ik met wie ik te maken heb. Van jullie lees ik alleen de voornaam, als deze al jullie echte voornaam is. Heeft dat wellicht iets te maken met schizofrenie? (Flauw? Ja, net zo flauw.)

Nancy Geurts

2020-05-14 16:47:45

Als iemand blind is, is dat fijn om te weten. Dat vindt de blinde niet erg.

Als iemand autist is. Dat vindt de autist niet erg en geeft meer begrip.

Als iemand schizofreen is, is het toch fijn om dat te weten. Dat verklaart dan  veel.

Volgens mij is het geen schande. 

Mathieu de Klein

2020-05-14 19:45:01

Om ook jou een helpende hand te bieden Nancy:

Een persoon is geen blinde, is geen autist, is geen schizofreen!

Nancy Geurts

2020-05-14 22:41:23

Klopt, maar is wel een onderdeel van de persoon. Iemand is zoals hij of zij is. Dit vertaalt zich dikwijls in haar of diens uitspraken en uitleg en zeker gedrag.

Waar hebben jullie het over? Geef even aan waar jullie pijn zit.

Is er bij jullie iets wat kwetsend is? Mag bij iemand dus die blind is of autist dit niet aangegeven worden? Het was een vraagstelling naar Goof die iets teweeg brengt.

Hoe zit het bij de geriater? Daar zullen jullie ook wel een oordeel over hebben.

oh ja en hoe denken jullie over de uitspraak Leugenaarsbende?

Volgens mij ging het daarover.

Goof, ik denk dat er toch iets persoonlijks speelt?

nico degen

2020-05-15 09:56:37

Beste mevrouw Geurts, nadat de gemeenteraad had besloten om te gaan herindelen met Uden was er vanuit DS97 wat onvrede met die keus. Maar in een democratie is het stemgetal van de meerderheid bepalend. Dat er als reactie op een herindeling met Uden enige manipulatie in het schemergebied van wat nog democratisch is of niet, in samenhang met burgerbeïnvloeding, plaatsvond, is onmiskenbaar. Het is bijna vanzelfsprekend dat sommige burgers daar niet doorheen kijken echter, anderen met wat meer politieke ervaring menen terecht dat er sprake is van weliswaar goed verborgen maar toch ronduit beweringen, die de waarheid geweld aandoen.

Nancy Geurts

2020-05-15 10:50:48

Nico Degen, 

Natuurlijk klopt uw verhaal voor een groot gedeelte.

Alleen uw laatste zin is wel even iets te sterk. Klopt ook niet helemaal.

Wederom komt u met het verhaal dat u al 100 keer geschreven hebt. Laat dat eens, de meeste mensen hebben een normaal geheugen. Maar er zijn er ook die dat niet meer hebben (misschien ouderdom). Maar dat is iets anders dan een leugenachtige bende. 

Wij hadden het over autisten en geriatric giants.  Daar hebt u en twee anderen op gereageerd. Wie de schoen past trekt hem aan.

Herindelen gaat gewoon door, is beslist in de Raad. Tweede Kamer is het laatste blok en dat hoort ook zo in een democratie .Wat is er op tegen dat tegenstanders daar actie in ondernemen. Laat ze toch. Dat is ook democratie.

Hoe zat het ook al weer met autisten en geriatric giants? 

nico degen

2020-05-15 12:04:30

Als ik mijn verhaal al honderd maal heb geschreven en het komt bij u nog niet binnen? Verder tracht ik zoveel mogelijk het beschadigen van anderen achterwege te laten. In mijn reactie geen vermelding van leugenachtige bende. Daarentegen bent u het degene die het opnieuw benoemd. Leeftijd schijnt bij u van belang te zijn als u probeert anderen te kwetsen. Tot slot, indien mensen niet op uw verhaal reageren voelt u zich wellicht te kort gedaan. Vandaar

Blijf gezond, stijl is zooo herkenbaar.

Nancy Geurts

2020-05-15 12:41:13

Het verhaal komt wel binnen.

Ik geef aan dat ik het steeds met u eens ben geweest. Iedere keer herhalen is onzin. Maar niet met leugenachtige bende etc etc van Quintin van  Zuylen.

nico degen

2020-05-15 17:23:26

Gezien, beste Nancy Geurts, dat u vermeld dat u het steeds met mij eens zou zijn geweest, even dit: hoe zou u het benoemen wat er na de besluitvorming van de gemeenteraad is voorgevallen. En dan bedoel ik ook de provincie en eventueel de tweede kamer? Democratisch wellicht, echter er bestaan zoveel omschrijvingen voor wat de fractievoorzitter heeft aangewend om zijn zin door te drijven. Alleen heb ik hem nog niet stampvoetend in de raadszaal gezien. Maar wat niet is….. De irritatie, voornamelijk het doen voorkomen alsof de raad niet alle daarvoor bestemde regels in acht zou hebben genomen, enfin u begrijpt.

nico degen

2020-05-17 10:51:52

Beste Nancy, gewoon om wat van gedachten te wisselen en toch met als kern en onderwerp, het telkens opnieuw verstrekken van informatie in welke vorm dan ook. Terwijl u beweert dat mensen gemiddeld een goed geheugen bezitten en dit beaam ik, dan zou je toch zeggen dat geschiedenis niet telkens opnieuw verteld hoeft te worden. Waarom vertellen we dan iedere maal het zelfde verhaal, van de grote eikenboom die alles geschapen zou hebben. Of Odin of Neptunus enz. enz. Duizenden en duizenden jaren vertellen en schrijven we hetzelfde verhaal. Verliezen we soms de details van het verhaal of zijn er anderen die tegen het verhaal in gaan zodat herhaling de enige optie is. Zou het mogelijk zijn dat herhaling zelfs al loopt die historisch niet parallel toch de waarheid gaat worden?

Nancy Geurts

2020-05-17 19:14:37

Ja, Het drama geloof.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties