Schaijk

Ook PVV-fractie Provinciale Staten kritisch over fusie Landerd-Uden

Actiegroep 'Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden' zet strijd voort

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD - De fractie van de PVV in de Provinciale Staten zet vraagtekens bij de fusie van Landerd en Uden en twijfelt of er niet in strijd is gehandeld met het ‘beleidskader gemeentelijke herindelingen 2019’. PVV-Statenlid Patricia van der Kammen vraagt zich in een brief aan Gedeputeerde Staten onder meer af ‘waarom niet is ingegaan op de wens van meer dan 1000 inwoners van Schaijk om een referendum over de herindeling te houden’ en ‘waarom te gemakkelijk over het geconstateerde gebrek aan draagvlak in Schaijk is heengestapt’.

Ook de actiegroep Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden zet haar strijd tegen het feit dat kiezers uit Landerd niet het laatste woord krijgen over de herindeling van hun gemeente, onverdroten voort. “Volgens de Landerdse coalitie heeft de bevolking zich de afgelopen jaren al duidelijk kunnen laten horen... Dat klopt, we hebben ons als Schaijkenaren (en Reekenaren) zeker laten horen, maar de coalitiepartijen en het college hebben er helemaal niets mee gedaan!”, zeggen Niek van Casteren, Ton van den Hoogen en Leonard Steetsel namens de actiegroep.

‘Openbare hoorzitting’
“We hebben als actiegroep bezwaar ingediend tegen het besluit van de gemeenteraad van 16 april om ons verzoek tot het houden van een raadgevend referendum over herindelingsadvies niet in te willigen. We dringen aan op een openbare hoorzitting van de onafhankelijke bezwarencommissie.”

‘Ondemocratisch’
Daarnaast richt de actiegroep zich op de provinciale én landelijke politiek. “Er is een groot pakket met informatie, feiten en zienswijzen dat we al aan veel politici hebben aangereikt. En er zijn veel contacten en overleggen met politici van politieke partijen op provinciaal en landelijk niveau, het ministerie van Binnenlandse Zaken en anderen om hen te informeren over hoe ondemocratisch het proces hier in Landerd is verlopen.”

‘Er is nog geen beslissing’
De actiegroep Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden blijft strijdbaar. “Er ís namelijk nog geen beslissing over de fusie van Landerd met Uden. Die wordt pas volgend jaar in Den Haag genomen. Daar waar de coalitie van Landerd klaar is, gaan wij als actiegroep gewoon door. Want wij vinden nog steeds dat de kiezers uit Landerd zelf het laatste woord moeten hebben.”

|Doorsturen

Piet van Duren

2020-06-22 10:45:32

Steun uit onverwachtse hoek! Willen jullie meer of minder Uden?!

En zo stonden Niek, Arie, Ton en Leonard hand in hand met de PVV.

Goof

2020-06-22 13:00:37

Wanneer je de actiepunten ff door had gelezen Piet, had je kunnen weten dat de actiegroep niet tegen Uden is, maar voorstander om bij Oss te horen! Gezien vanuit het oogpunt van Schaijk daar altijd een binding is geweest (en nog) met Oss en zijn omliggende kerkdorpen!

Dat je middels je goedkope reactie wilt scoren zegt dus meer over uzelf dan over de actiegroep "Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden"

Dank aan PVV! Komen tenminste op voor de gewone man!

Piet Degen

2020-06-22 19:29:37

Willen jullie meer of minder Oss? Antwoord van de actiegroep is inderdaad dan anders, maar de vraag blijft hetzelfde.

Ter wereld is er geen dodelijker venijn, dan vriend te schijnen en vijand te zijn.

Cor

2020-06-22 19:39:20

Goof, in je bericht staat; "Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden". Dan ben je toch tegen Uden? PVV publiek is er inderdaad ook meer in Oss dan in Uden. Dus begrijpelijke keuze van de PVV. 

anton coolen

2020-06-22 19:42:03

Ik vind dit echt een verkeerde discussie. Totale onzin en niet netjes. Blijf bij de kern. Daarnaast, PVV???????????????????

Maar ik ben erg benieuwd wie Piet Degen is. Blijkbaar weer een....................

Blijf gezond.

Goof

2020-06-23 00:26:37

Vanuit gemeente Oss zijn er met name vragen gesteld vanuit Groen Links en VDG, vanuit provincie de PVV!

Oss is een SP-bolwerk Cor, maar verblind door stemmingmakerij was u dat natuurlijk vergeten te checken! 

Quintin van Zuijlen

2020-06-23 01:35:32

Wel Patricia, de antwoorden op je vragen zijn zeer eenvoudig, er is wel degelijk ingegaan op de wens van een minderheid Schaijkse inwoners een referendum te houden om Schaijk bij Oss te voegen, en er is helemaal geen gebrek aan draagvlak in Schaijk laat staan dat daar gemakkelijk overheengestapt is want het heeft buitengewoon veel moeite gekost om het draagvlak te onderzoeken en te onderbouwen dat het bestaat doordat deze luide minderheid zo luid is.

Dat u het tegendeel gelooft en hiervoor verklaring zoekt in plaats van eerst te vragen of dit waar is, is te wijten aan de bewezen leugenaars die u geïnformeerd hebben. Zelfs hier liegen zij dat zij niet gehoord zijn door de meerderheid in de raad en het college, terwijl zij zo luid zijn geweest dat schaars anderen gehoord konden worden.

Quintin van Zuijlen

2020-06-23 02:44:14

Goof, laten we bij de feiten blijven, Cor sprak niet tegen dat Oss een grote bevolking SP-stemmers heeft. Wat dat betreft zijn Uden en Landerd niet erg verschillend, tussen 14,5% en 17,3% van stemmers stemde in al deze gemeenten voor SP bij de laatste tweedekamerverkiezingen en bij de recentere provincialestatenverkiezingen lag dit op 11,7 tot 17,8%.

Wat Cor aankaartte was het grotere aandeel dat PVV stemmers innemen in Oss ten opzichte van Uden, wat de feiten ondersteunen, met PVV stemmers 16,5% bij de tweedekamerverkiezingen en 8,4% bij de provincialestatenverkiezingen in Oss tegenover 12,8% bij de tweedekamerverkiezingen en 6,7% bij de provincialestatenverkiezingen in Uden. Met uitzicht op tweedekamerverkiezingen volgend jaar en de politieke cariëre in de provinciale staten doet het PVV-statenleden dus meer voordeel de Osse PVV-stemmers aan hun zijde te houden dan de Udense, voorzover die hun beslissing door de herindeling van Landerd laten beïnvloeden. Hoeveel SP-stemmers er zijn is wat dat betreft niet relevant, maar ik zal dat toch maar voor een ander doeleinde relevant maken.

Als we die feiten dan toch bij de hand hebben, laat ik dan toch maar even benadrukken dat zowel betreft SP als PVV de Udense cijfers meer op de Landerdse cijfers lijken dan dat de Osse cijfers doen. Het gehalte SP stemmers bij de tweedekamerverkiezingen lag met 16,4% iets dichter bij de Osse cijfers wellicht, maar bij de provincialestatenverkiezingen was het Landerd dat de ondergrens bepaalde en Uden lag ertussen met 12,7%. Ook betreft PVV ligt Landerd duidelijk dichter bij Uden dan bij Oss, met 12,8% bij de tweedekamerverkiezingen exact gelijk aan Uden en met 6,7% bij de provincialestatenverkiezingen wederom exact gelijk aan Uden.

Verderkijkende naar verkiezingsuitslagen van deze drie gemeenten merk ik ook op dat het de VVD niet de SP was die in alle drie de meeste stemmen vergaarde bij de tweedekamerverkiezingen (wat toch die reputatie van Oss als SP-bolwerk ondermijnt), en ook daarin lijkt Landerd veel meer op Oss dan op Uden, en ook bij de provinciale staten preferen Landerd en Uden duidelijk de VVD boven de SP, al is het bij de provincialestatenverkiezing dat Landerd als enige van de drie CDA bovenaan zet. In uitslagen van het CDA is Landerd ook duidelijk meer gelijk aan Uden dan Oss en de volgorde van de vier tot noch toe genoemde partijen is in Landerd en Uden in beide genoemde verkiezingen gelijk op de eerdergenoemde wissel van CDA en VVD bij de provicialestatenverkiezingen na, terwijl Oss duidelijk CDA achter zowel SP als PVV stelt bij de tweedekamerverkiezingen en bij de provincialestatenverkiezingen zowel CDA als VVD pas na SP en FvD laat komen. Tenslotte zullen we nog maar eens FvD bij de provincialestatenverkiezingen beschouwen, want dit kan niet ongeannalyseerd blijven. FvD is zoals gezegd in Oss de tweede partij na SP waar het in zowel Landerd als Uden de derde partij is vóór de SP, en uiteraard lijken de cijfers voor FvD in Landerd beduidend meer op de Udense dan de Osse.

Feiten liegen niet, en het is niet alsof dit een Zeeland-Schaijk verschil is want Schaijk heeft aanmerkelijk meer inwoners en dus meer stemmers dus zelfs als zouden Schaijkenaren identiek stemmen aan Ossenaren, dan moeten Zeelanders nog veel Udenser zijn dan de Udenaren zelf om deze resultaten te kunnen geven, en dat zou absurd zijn. Voorzover hoe men stemt bij tweedekamer- en provincialestatenverkiezingen een beeld geeft van hoe vergelijkbaar bevolkingen zijn, is het duidelijk dat Landerd, inclusief Schaijk, op dit punt beter bij Uden past dan bij Oss. Dit zegt natuurlijk niet alles, maar het zegt zeker niet niets.

Ik moedig eenieder aan de feiten die ik presenteer na te lopen en een eigen conclusie te trekken. Mijn bronnen zijn de volgende: https://allecijfers.nl/verkiezingsuitslagen/oss/ https://allecijfers.nl/verkiezingsuitslagen/uden/ https://allecijfers.nl/verkiezingsuitslagen/landerd/ 

nico degen

2020-06-23 11:40:06

De heer Coolen vind de discussie niet netjes, daar moet u zich niets van aan trekken, niet om dat de discussie wel netjes zou zijn maar simpelweg omdat het de kwaadspreker A. Coolen betreft. Hij schrijft de grofste leugens en is waarschijnlijk de mening toegedaan dat, als je aan het eind van zijn onzinverhalen schrijft: blijf gezond, dat hij dan een soort dispensatie van ons krijgt voor de inhoud.

anton coolen

2020-06-23 13:29:21

Brombeer Degen, Uw persoonlijke frustratie naar mij is een ieder duidelijk. Kost u negatieve energie en werkt bij mij en heel veel anderen op de lachspieren. Laten wij dat maar zo houden.

U bent welkom, Molenaarstraat 57 Schaijk. Heb ik al eerder aangegeven. Wel na het coronatijdperk .

Inhoudelijk op u reageren heeft voor mij geen toegevoegde waarde.

Geef ik u al jaren aan.

Blijf gezond. 

nico degen

2020-06-23 17:37:26

Van dat lachen van anderen ben ik niet zo zeker. Alleen al omdat die bewering van u komt. Als u terecht wordt gewezen, is dit negatieve energie, als u dit bij anderen doet, u begrijpt het hopelijk, stroomt het over van positieve energie. Inhoudelijk op mij reageren is zinloos, immers dan zou u moeten erkennen dat iemand anders ook recht op een eigen mening heeft.

Joost

2020-06-23 18:14:37

PVV is ook van het schreeuwen, drammen en zeggen dat ze de meerderheid vertegenwoordigen en we weten wel beter. PVV Schaijk, ik zie ze al zitten deze mannetjes, ga je schamen en doe Schaijk dit niet aan.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties