Schaijk

‘Meerderheid Schaijk wil naar Oss’

Actiegroep overhandigt burgemeester zienswijze en wil referendum over herindeling (+ VIDEO)

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

SCHAIJK – De actiegroep Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden overhandigde maandagmiddag op het gemeentehuis in Zeeland haar zienswijze op het herindelingsontwerp van de toekomstige gemeente Maashorst aan burgemeester Marnix Bakermans. Daarnaast bood de actiegroep de Landerdse burgervader zo’n 1800 handtekeningen aan van mensen die de petitie ‘Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden’ hebben ondertekend. De protestgroep kondigde verder aan dat zij in januari een officiële aanvraag in gaat dienen voor een referendum over de voorgenomen herindeling. Daarvoor zijn 417 handtekeningen (de kiesdeler in Landerd, red.) benodigd. (video: Webtv Schaijk)


De zogeheten wet ARHI (Algemene Regels Herindeling) is bedoeld om het proces van herindelingen en grenscorrecties te begeleiden en gevolgen te ondervangen. De wet is in 1984 vastgesteld en regelt hoe gemeenten, provincies en de Minister van Binnenlandse Zaken moeten handelen als er bij van één van hen een initiatief is om het grondgebied van een provincie of gemeente te wijzigen. “De wet ARHI schrijft voor dat er sprake moet zijn van een democratisch besluit en toetst een herindelingsadvies onder meer op draagvlak vanuit de bevolking. Dat is hier niet het geval”, stelt Leonard Steetsel namens de actiegroep. “Om dat draagvlak te meten vragen wij in januari een referendum aan over de herindeling.”

‘Democratisch proces’
“Ik neem afstand van de stelling dat we nu geen democratisch besluit nemen”, reageert burgemeester Marnix Bakermans tijdens de overhandiging van de zienswijze van de actiegroep. “De burgers hebben zich tijdens de verkiezingen uitgesproken. Daarna hebben we in de raad een democratisch proces doorlopen. Zo werkt het systeem dat we in Nederland hebben. In datzelfde systeem is opgenomen dat je een tegengeluid mag laten horen. Dat doen jullie met veel positieve energie. We nemen jullie zienswijze mee en vragen de raad dit te laten meewegen bij het besluit. Het is jullie goed recht een referendum aan te vragen. Ik wil wel meegeven dat het onderwerp in de raad al meermaals besproken is. De tendens is dat de gemeenteraad niet per se op een nieuw referendum zit te wachten.”

Samengevat komt de zienswijze van de actiegroep neer op de volgende drie punten:
* “Er wordt ten onrechte gesproken van een breed draagvlak voor de voorgenomen herindeling van Uden met Landerd. Nergens wordt zoiets kwantitatief aangetoond. Zeker voor Schaijk geldt dat er een grote groep inwoners een duidelijke voorkeur heeft voor fusie met Oss. Het lijkt op een meerderheid!”
* “Er wordt niet concreet aangetoond welke meerwaarde een fusie van Uden met Landerd heeft. Ook is geen vergelijking gemaakt tussen samengaan met Uden en met Oss. Van Oss is bekend wat het te bieden heeft en van de toekomstige gemeente Maashorst blijft het afwachten en afhankelijk van de nieuwe gemeenteraad.”
* “Het democratisch proces geeft de inwoners onvoldoende beslissingsrecht bij de voorgenomen herindeling. De conclusie dat Landerd en Schaijk een voorkeur hebben uitgesproken voor Uden, kan volgens de actiegroep niet worden onderbouwd. De inwoners verdienen alsnog de beslissende stem te krijgen in de richting van herindeling: Uden of Oss.”

|Doorsturen

Carel

2019-12-23 17:24:34

Goed bezig heren. Bakermans kreeg het spaans benauwd...hahaha

nico degen

2019-12-24 06:33:34

Natuurlijk zijn er altijd een paar mensen wiens doel in het leven is om haarfijn uit te zoeken hoe je de boel kunt verzieken. Ze denken niet na over het gevolgen van hun acties, het gaat er bij deze heren om het verwerven van naamsbekendheid. Zolang je maar met een afbeelding in de media komt. Ik heb niet de indruk dat het de bedoeling is zoals Carel suggereert, hun doel is onze burgervader benauwd te maken.

De achterliggende strategie is de burgers van onze dorpen uit elkaar drijven zoals uit de reacties en columns regelmatig opborrelt. Zelfs wetende dat historisch gezien Schaijk altijd bij Uden hoorde, vormt voor deze heren geen enkel beletsel om hun heldhaftig werk ons door de strot te proppen.

Carel

2019-12-24 16:35:08

@nico...een paar? Er is er maar één en dat ben jij! kom op nico, iets positiever zijn, je kunt het

fijne dagen

nico degen

2019-12-24 17:41:02

Je staat te lachen als onze burgemeester het Spaans benauwd krijgt. Lekker positief hoor. Lees je eigen positieve reacties terug man, dat is pas lachen.

Jan Dijkhof

2019-12-24 23:52:25

Nico, laat je niet uitdagen. De keuze zoals gemaakt wordt door de meerderheid van Schaijk gesteund: Maashorst! Enkele senioren en 'altijd-boos-denkers' steunen onbewust de aanvoerder van dit geheel, zoals hij dat al 25 jaar doet. Ook de nieuwe voorman mag niks over gezegd worden, want zijn belangen (inclusief Arena) lopen uiteen, het is net zoals ons zijn goedrecht, maar minder oprecht. Benieuwd welke cijfers Mini nu weer uit de kast haalt. Meerderheid Schaijk (totaal 7000 inwoner) nog steeds niet (op de helft) in beeld. 

nico degen

2019-12-25 06:49:07

Op de wegsite van https://petities.nl/?locale=en vermeld de mensen die achter de keuze voor Oss staan, waarvan het eerste blad bestaat ondertekenaars. Van de eerste 12 zijn er 8 die anoniem zijn. Lekker dapper, ze zijn zelfs niet bereid om hun voornaam te vermelden. En die stiekeme achter de schutting liggende mensen willen ons iets opdringen, echt niet.

Carel

2019-12-25 20:33:08

bezoekersaantal van het ‘Maashorstfestival’ in Markant dat volgens hun eigen, nogal ruime schatting een kleine 500 mensen kwamen (waarvan 150 ambtenaren, 100 familieleden en 50 journalisten). Meer zeg ik niet :)

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties