Landerd

Maashorst Vooruit-lijsttrekker Jeroen van den Heuvel:

'Samen gaan we vooruit'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart doen de diverse partijen verwoede pogingen om in de gunst van de kiezer te komen. Maar wie zijn nu die mensen achter de verschillende politieke groeperingen? Aan de vooravond van de verkiezingen laat Arena de lijsttrekkers van de Graafse en Landerdse partijen aan het woord.

Partij: Maashorst Vooruit
Lijsttrekker: Jeroen van den Heuvel
Leeftijd: 30
Beroep: Sociaal werker met specialisme jongerenwerk in de gemeente Boxmeer voor Sociom
Motto partij: Samen gaan we Vooruit
Favoriete landelijke politicus: Jesse Klaver
Website: www.MaashorstVooruit.nl

Drie belangrijkste programmapunten:
1. Opschaling tot een Maashorstgemeente op basis gelijkwaardigheid met Uden
2. Beschermen en versterken van de identiteit van onze kernen
3. Participeren en Doe-Democratie

Wat is het beste dat in Landerd is gebeurd in de periode 2014-2018:
Ik ben er erg trots op dat we als Landerd lef hebben getoond door de uitdaging aan te gaan om 150 statushouders te plaatsen. Door creatief te handelen hebben we nieuwe woonruimte kunnen creëren op bijv Repelakker en Akkerwinde waardoor we ook doorstroming hebben vrijgemaakt voor onze eigen inwoners. De woningbouw is mede daardoor echt aangetrokken in onze gemeente. We zijn ook stappen dichterbij een dorpshuis in Zeeland gekomen dankzij buitengewone inzet door Zeelanders. En ook in Reek is hard gewerkt aan een multifunctionele sport en spel accommodatie. Ook de schop is in de grond gegaan in de centra van Schaijk en Zeeland. Aan dit alles merk je dat we met z’n alle hard op weg naar een klimaat waarin alle inwoners een belangrijkere en steeds grotere rol spelen in een dorp waar iedereen meetelt.

Wat had de afgelopen vier jaar anders gemoeten:
Wij hebben gemerkt dat de eigen dorp eerst mentaliteit besluitvorming vaak recht tegenover elkaar zet. Hierbij krijg je vaak het idee dat er wordt gehandeld uit eigen belang, en daardoor slechte samenwerking krijg. Daar willen wij vanaf. Door samen op te trekken kunnen we veel sneller en beter besluiten nemen.
Ook wij hebben fouten gemaakt waar we een grote les uit hebben geleerd. De breuk van de coalitie had met een langere adem voorkomen kunnen worden.

Wat moet de komende vier jaar nu echt eens worden gerealiseerd:
Een herindeling op basis van gelijkwaardigheid met de gemeente Uden in eerste aanzet. Herindelen is een besluit gebleken wat je niet zomaar in vier jaar neemt. Gelukkig is de raad het er unaniem over eens dat opschalen noodzakelijk is. Maashorst vooruit wil er voor zorgen dat onze dorpen ook klaar zijn voor die toekomst. We moeten burgerinitiatieven van onderop gaan stimuleren en faciliteren. En de afstand tussen gemeente en inwoners verkleinen. Hierbij moeten we ten alle tijden uitgaan van mogelijkheden en samenwerken.

Overweegt Maashorst Vooruit de burgers lastenverzwaringen op te leggen:
De gemeenteraad, maar ook onze inwoners hebben veel wensen en ambities. Dat moet ergens van betaald worden. De reserves van Landerd zijn daar niet toereikend voor. En al helemaal niet op de langer termijn. Het is belangrijk om een gezonde balans te hebben tussen kosten van leven, en de voorzieningen de voorzieningen die we daarvoor terugkrijgen

Met welke andere Landerdse partij heeft Maashorst Vooruit de meeste raakvlakken:
Wij kijken graag naar de overeenkomsten en vooral naar de partijen die vooruit willen. Samen optrekken, breed draagvlak creëren en toegankelijk zijn voor iedereen is voor ons leidend.

En met welke partij heeft Maashorst Vooruit het minst op:
In de afgelopen vier jaar zijn zowel binnen de raad als daarbuiten veel tegenstellingen gecreëerd. Dat moet eens afgelopen zijn en daar gaan wij niet in mee. Samen de schouders er onder en werken aan de toekomst!

Wie was in de periode 2014-2018 het beste Landerdse gemeenteraadslid:
Bas Keijzer. Naast grote inhoudelijke kennis en inzicht heeft Bas zich echt kunnen bewijzen in de raad. Altijd met een optimistische blik gericht op het vinden van overeenkomsten. Helder, vooruitstrevend en met oog voor detail. Met Bas als voorzitter aan het roer van Maashorst Vooruit hebben wij een eerste klas kapitein op het schip.

Beoordeling wethouders in afgelopen raadsperiode:
Wij vinden het niet gepast om cijfers te geven. In onze ogen creëren we daar alleen maar tegenstellingen mee. Het functioneren van iedere wethouder heeft ook in directe relatie gestaan met het functioneren van de betreffende fractie. Er is gebouwd, er is voor mensen gezorgd, en we hebben ons laten zien in de regio. Ruimte voor verbetering is er, daar willen we de komende vier jaar aan werken.

Prognose verkiezingen (aantal zetels):
CDA: 2
DS97: 3
Maashorst Vooruit: 4
Progressief Landerd: 3
RPP: 3
VVD: 2

Wat wil je nog kwijt aan de kiezer:
In dit interview heb ik veel van onze visie kunnen verwoorden. Maar ik wil graag nog een greep uit onze kernwaarden delen. Wij kijken Vooruit en handelen met gezond boeren verstand. Maashorst Vooruit is open, transparant met respect voor elkaars handelen. Iedereen is steeds vaker op zichzelf aangewezen en dat lukt helaas niet iedereen. Wij zijn er zijn voor alle kernen en alle inwoners en vinden het belangrijk dat iedereen ook daadwerkelijk mee kan doen. Met het oog op de herindeling willen we de identiteit en behoeften van de afzonderlijke kernen beschermen en versterken. Dat doen we door te denken in oplossingen en niet in belemmeringen en kijken daarbij Vooruit in plaats van in het verleden.

Dit doen we met jullie samen. Denk 21 maart Vooruit, Stem Maashorst Vooruit.

Op welke partij stemt u bij de Landerdse gemeenteraadsverkiezingen?

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 1042 keer gestemd.

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties