Landerd

Er is nog budget over voor potentiële deelnemers; aanmelden kan tot 1 augustus

Ruim 6 ton voor agrarisch natuurbeheer in Landerd, Oss en Grave

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD/GRAVE - Agrarisch Natuur Beheer (ANB) Oost Brabant is erin geslaagd ruim 6 ton extra subsidie voor agrarisch natuurbeheer in Landerd, Grave en Oss binnen te halen. Dit bedrag wordt verdeeld over de jaren 2019 tot en met 2021 en dient ter compensatie van gederfde inkomsten van boeren (en particuliere grondbezitters) die grond inzetten voor natuur.

Deze subsidie is speciaal bedoeld voor akker en weidevogels. Met de akker- en weidevogels gaat het bijzonder slecht. Een flinke impuls in het agrarisch natuurbeheer is daarom meer dan welkom. Er zijn speciale pakketten waarmee de boer en de veldmedewerker een optimaal plan maken. Een mix aan pakketten gaat zorgen voor veel variatie en daarmee een forse toename aan biodiversiteit in de aangewezen gebieden (zie kaart). Speciale pakketten zijn er voor kieviten, leeuweriken, patrijzen en bijen. Grond die ingezet wordt voor agrarisch natuurbeheer blijft landbouwgrond. Mestplaatsingsruimte en basis- en vergroeningspremie blijven gelijk.

Aanmelden
Er is nog budget over voor potentiële deelnemers. Aanmelden kan tot 1 augustus bij veldmedewerker Jan Ottens via 06-11225096 of janottens@landgoedtoventje.nl. Subsidie is alleen mogelijk in aangewezen gebieden: paarse en groene delen binnen de cirkel (zie afbeelding).


 

Vanaf 1 januari 2016 is een nieuw subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) in werking getreden. Kern van het nieuwe stelsel is een streekgerichte benadering. Subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan alleen in kansrijke gebieden. Die zijn door de provincie aangewezen en op kaarten aangegeven als ‘leefgebieden’.
De overheid maakt geen afspraken meer met individuele grondbezitters, maar met agrarische streekcollectieven. De collectieven zijn eindbegunstigde in het stelsel en daarmee eindverantwoordelijk. Zij staan dichter bij de praktijk van de boer en sluiten contracten met deelnemers voor agrarisch natuur- , landschaps- en waterbeheer af. De Collectieven zijn verantwoordelijk voor de betalingen, controles en de beheermonitoring. Er zijn drie Brabantse collectieven: West-, Midden-, en Oost-Brabant. De Collectieven zijn opgericht door de Agrarische Natuurverenigingen uit de regio. www.anbbrabant.nl

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties