Reek

Werkzaamheden hertenpark Reek na carnaval van start

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

REEK - In 2017 zijn er plannen uitgewerkt om het hertenpark in Reek een flinke opknapbeurt te geven. De huidige struikbeplanting heeft zijn beste tijd gehad en op veel plekken voeren brandnetels en bramen de boventoon. Tijd dus voor een rigoureuze metamorfose.

Een werkgroep van de Stichting dorpsontwikkeling heeft de huidige plannen voorbereid. Tijdens diverse bijeenkomsten zijn de ideeën door gemeente en werkgroep met de inwoners van Reek gedeeld en heeft er apart overleg plaatsgevonden met de direct aanwonenden van het hertenpark.

Onderdeel van de plannen is het realiseren van een extra toegang vanuit de Mgr. Suijsstraat tussen De Kreek’l en De Vlinder. Het stenen 'podium' (foto) wordt afgebroken, aangezien hier nagenoeg geen gebruik van werd gemaakt. Lichtarmaturen worden vernieuwd en er worden enkele lichtmasten bijgeplaatst. Mogelijk dat de gemeente als pilot hierbij zogenoemde 'slimme' verlichting gaat installeren. Dit houdt in dat er vele mogelijkheden zijn om de verlichting in te stellen. Mogelijke opties zijn dan om bijvoorbeeld de lichtsterkte te dimmen na een bepaalde tijd of om verlichting alleen aan te laten gaan als er voetgangers worden gedetecteerd.
De nieuwe beplanting zorgt voor veel kleur van voor- tot najaar. Naast bloeiende heesters is er ook ruimte voor kruidachtige bloeiende beplanting. Ook wordt er in het najaar een grote hoeveelheid bloembollen geplant.

Onderdeel van het totale plan is het verplaatsen van de fietsenstalling op het terrein van De Kreek’l om zodoende een open verbinding te creëren tussen school en hertenpark. Dit onderdeel valt onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en staat nog even 'on hold' in afwachting van het toekennen van een subsidie. Eind maart is hierover uitsluitsel. Streven is dat dit onderdeel direct aansluitend op de werkzaamheden in het hertenpark uitgevoerd wordt.

Tijdens de werkzaamheden, die direct na de carnaval beginnen, blijft het hertenpark gewoon toegankelijk.

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties