Reek

Werkgroepen geven update over actiepunten dorpsplan Reek

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

REEK - De inwoners van Reek timmeren al een paar jaar flink aan de weg om hun eigen dorp toekomstbestendig te maken. De basis hiervoor is het dorpsontwikkelingsplan dat in 2015 voor het eerst verscheen. In 2020 kreeg het plan een update en een extra hoofdstuk. Het bestuur van Stichting Dorpsontwikkeling Reek hield maandag 8 november een dorpsbijeenkomst in Het Wapen om geïnteresseerden bij te praten over zaken die afgerond zijn, nog lopen of op korte termijn opgestart worden. Onder anderen burgemeester Marnix Bakermans en wethouder Riny van Rinsum waren aanwezig.

Vervolgens gaven de werkgroepen zelf toelichting op de actiepunten waar ze mee bezig zijn. Arjan Lemmers ging in op het thema wonen. Hij laat weten dat er crisis is op de woningmarkt. De focus ligt onder meer op sociale huurwoningen en betaalbare nieuwbouw voor starters en senioren. “Reek is een kleine markt met weinig aanbod”, stelt Arjan. “Daarom is het belangrijk dat je weet wat je wil, zodat je jouw kans kunt grijpen als die voorbijkomt.”

Kindvriendelijk Reek
Corien van Casteren vertelt over Kindvriendelijk Reek, een initiatief om partijen te verbinden die iets met kinderen te maken hebben voor een betere samenwerking. Ze is heel trots op het feit dat het gelukt is om vier vertrouwenscontactpersonen te vinden die zich verbonden hebben aan alle Reekse clubs en verenigingen. "Door onze gezamenlijke aanpak beschikken alle organisaties over een vertrouwenscontactpersoon", legt Corien uit. "Het is nu aan ons de taak om de zichtbaarheid te vergroten. Daar werken we aan. Verder zijn we op zoek naar jonge ouders die mee willen denken in onze werkgroep. Het is lastig om iemand te vinden, terwijl zij zich juist in de doelgroep bevinden waar Kindvriendelijk Reek veel voor doet."

Zorgcoöperatie
Ouder dan het dorpontwikkelingsplan, maar er zeker wel bij betrokken: Zorgcoöperatie Reek. "Wij zijn van en voor het dorp, voor iedereen in het dorp", verduidelijkt voorzitter Patricia Janssen. "Ik merk dat mensen soms denken dat wij ons alleen inzetten voor ouderen, maar dat is zeker niet zo. Daarvoor heb je de KBO. We hebben 271 leden. Daarvan zijn er 129 actief als vrijwilliger bij een of meerdere diensten die we aanbieden. De rode draad door al onze activiteiten is dat alle inwoners van Reek hier prettig kunnen wonen en kunnen blijven wonen."

Samenwerking
Andere zaken die de revue passeren zijn de energietransitie, de invulling van Reek-Zuid en de relatie burger-overheid. Daarover zegt Emil Kolsteeg dat initiatiefgroepen uit alle dorpen van de Maashorst een visiedocument ondertekend hebben. Dat vormt de blauwdruk voor de samenwerking in de nieuwe gemeente. Jan Roest geeft een update over Het Wapen. Dit gemeenschapshuis komt per 1 januari in Reekse handen. Het nieuwe bestuur wil er de huiskamer van het dorp van maken met een gezellige en toegankelijke foyer. De plannen liggen klaar.

'Sterke gemeenschap'
Het slotwoord is voor burgemeester Marnix Bakermans. "Jullie gemeenschap is heel sterk", begint hij. "Wat jullie samen hebben, is vele malen sterker dan welke gemeente dan ook. Blijf vooral zo doorgaan. Een gemeente wil successen beleven en jullie kunnen daarvoor zorgen. Ik heb Reek als prettig dorp leren kennen en vind het fijn dat ik heb mee mogen maken hoe jullie de zaken aanpakken. Blijf vooral zo doorgaan. Succes met het vervolg!"

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties