Reek

Toch onderzoek naar mogelijkheid supermarkt op Reek-Zuid (update)

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

REEK - Het collegebesluit om geen supermarkt toe te staan op het Reekse industrieterreintje Reek-Zuid is bij een grote groep Reekenaren in het verkeerde keelgat geschoten. Voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag hield een comité een handtekeningenactie. De 2600 handtekeningen werden namens het organisatiecomité door Guusje Engbers aangeboden aan burgemeester Bakermans.

Ans Linders spreekt de raad toe namens het actiecomité.

Namens een groep dorpsbewoners sprak Ans Linders de raad toe: “Geen woorden maar daden, u bent gekozen door de burgers, dus breng het college op andere ideeën. Denk niet in bedreigingen, maar in kansen. Zo’n kans krijgt u nooit meer. Beter ten halve gekeerd, want er is immers maar één richting”.

Guus Weijtzel sprak namens de groep die zich in Reek bezighoudt met dorpsontwikkeling. “Invulling Reek-Zuid is van groot belang voor de leefbaarheid van Reek”. Vervolgens legde Weijtzel een lijntje met burgerparticipatie en doe-democratie. “U zegt dit wel met veel woorden, maar voegt de daad niet bij het woord. Het gaat niet om u, maar om de burgers. Burgerparticipatie is als je het sámen goed voor elkaar hebt. Wij hebben tot nu toe geen enkele reactie gehad van u op onze brief in deze zaak. Wij kijken uit naar een uitnodiging om hierover met u in gesprek te gaan”.

Harold van den Broek (RPP): “Het college acht een supermarkt op deze locatie om beleidsmatige en strategische gronden ongewenst. Onderzoek en stel vast wat nodig is om dit wel mogelijk te maken, denk in kansen. Aldi wil niet weg uit Zeeland, Aldi wil niet naar Schaijk, Aldi wil naar Reek-Zuid.”

Arie de Kleijn (DS’97): “Wij snappen die gevoelens in Reek, ik weet wat leefbaarheid voor een kleine kern doet. Bij besluitvorming gaat het wel om zorgvuldigheid, het gaat niet om gunnen, maar om kunnen. Ik ben het eens met RPP dus onderzoeken met het oog op kansen, en niet afdoen met bestemmingsplantechnisch kan het niet. Wij steunen dit onderzoek”.

CDA gaf aan verdeeld te stemmen. Twee fractieleden stemden voor een onderzoek naar de mogelijkheden, maar fractievoorzitter Reitsma is tegen. Hij wil geen valse verwachtingen wekken. Van Tiel (CDA) vervolgt: “Met alle medewerking die wij willen geven verwacht ik dat er een herbevestiging komt van wat eerder is besloten. Wij willen laten zien dat we alles uit de kast hebben gehaald om te onderzoeken of dit mogelijk is, en daarom steunt een deel van onze fractie dit onderzoek”.

Madeleine Hoek(VVD): “Het dilemma is glashelder. Is het fictie of visie ? De noodzaak tot dit onderzoek ziet de VVD niet direct zitten, maar we doen pas een uitspraak als de feiten duidelijk zijn, dus daarom stemmen ook wij in met het onderzoek naar de mogelijheden”. Bart Wieland (PL) sloot zich aan bij de vorige sprekers in soortgelijke bewoordingen.

VHL (Bas Keijzer) nam het nog even op voor de eigen wethouder Ben Brands. “Er wordt door Brands al in oplossingen gedacht. VHL vindt dat de voordelen van een supermarkt op een industrieterrein niet opwegen tegen de belangen van de gemeenschap als geheel”.
Vervolgens wreef hij de RPP nog even in wel voor een Aldi-onderzoek te zijn, maar niet voor het eerder dit jaar afgeketste onderzoek naar de Maashorstgemeente Uden-Landerd. “Wij zijn in verwarring. Dat is tegenstrijdig en waarom hitst de RPP eerst Reek op dat er een Aldi komt en vragen ze vervolgens slechts om een onderzoek?”

Wethouder Brands kaatste de bal nog even terug naar inspreker Weijtzel, die kritiek uitte op de houding van het college inzake burgerparticipatie en doe-democratie. “Als er een probleem is, bel mij op en maak een afspraak. Dan maak ik altijd tijd voor u”. Vervolgens probeerde de wethouder zich nog onder het voorgestelde onderzoek uit te draaien. “Dit besluit is aan de raad, maar het college heeft echt alles afgewogen om tot het eerdere besluit te komen. Ik ontraad de motie. Uit het onderzoek zal dezelfde conclusie komen”.

Mathieu de Klein (PL) corrigeert vervolgens de wethouder: “Daar gaat het niet om, u moet iets anders gaan doen! U moet een proces op gang brengen waarbij het beleid dusdanig veranderd gaat worden waarbij een supermarkt op die locatie wel mogelijk is. Wij verwachten een bestemmingsplanwijziging, een aanpassing op de structuurvisie of wat dan ook om dit mogelijk te maken”.

Aanvullende motie
PL deed er zelfs nog een schepje bovenop met een aanvullende motie om het college te dwingen een proces te starten waarmee een supermarkt op Reek-Zuid gerealiseerd kan worden. Die motie haalde het niet. De motie van de RPP om een onderzoek naar de mogelijkheden te starten, gaat er wel komen: 16 raadsleden voor, 1 tegen.

|Doorsturen

Bart Wieland

2017-06-01 22:07:05

Beste Sergio,

De bijdrage van Progressief Landerd in de raadsvergadering is compleet anders dan hierboven beschreven wordt. Wij steunen inderdaad het initiatiefvoorstel van de RPP. Echter hebben wij tevens een motie ingediend om nog verder te gaan dan de RPP voorstelde, middels een motie waarin het college opgeroepen wordt om:'een proces/procedure op te starten waardoor de vestiging van een supermarkt als Aldi of een ander met gelijksoortige formule, mogelijk wordt gemaakt'. Deze motie werd helaas alleen door Progressief Landerd en de RPP gesteund.

Laat ik het zo zeggen dat ik het opmerkelijk vind dat dit totaal niet wordt beschreven.

Bart Wieland

Raadslid Progressief Landerd

anton coolen

2017-06-01 22:45:22

Beste Bart,

Een ieder weet de uitslag van het onderzoek. Jouw stelling is natuurlijk helemaal juist. Dat is alleen de weg die misschien een mogelijkheid geeft voor een Aldi.

De RPP houdt simpel diens inwoners voor de gek (populisme). Er komt natuurlijk geen Aldi. Dit gezien de afspraken binnen de gemeente, provincie etc. En niet te vergeten de belangen van het MKB. (wel begrijpelijk)

Verder complimenten voor de move aangaande herindelen (is hogere politiek). Strategisch denken dat bij de RPP blijkbaar niet altijd aanwezig is.

Blijf gezond.

Sergio Boutkan

2017-06-01 22:53:21

Bart,

Je hebt gelijk, maar het artikel gaat over wat er wel is besloten, niet over wat er niet is besloten. Desondanks heb ik het nog even toegevoegd.

Familie Albrecht

2017-06-02 09:17:23

Bart wil stemmen uit Reek, dus krijgt Reek valse hoop voor een Aldi. Met een Aldi is Reek gered, Aldi geeft hoop, Aldi verbind, Aldi forever, Aldi Rules. Wij in Culemborg lachen ons rot, whahahaha!!!

Niels Toonen

2017-06-02 20:19:58

Ik verwacht dat de uitslag van het onderzoek afhankelijk zal zijn, van hoe onafhankelijk het onderzoek zal worden uitgevoerd! 

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties