Reek

Openbare bijeenkomst in januari

Rapport Aldi: goed voor leefbaarheid Reek, slecht voor economie Schaijk en Zeeland

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD – De mogelijke komst van een (Aldi-)supermarkt op bedrijventerrein Reek-Zuid is goed voor de leefbaarheid in Reek, maar zal een negatieve invloed hebben op de economie in de centra van Schaijk en Zeeland. Dat is de voornaamste conclusie van de 'Effectenanalyse Aldi Reek-Zuid', die dinsdag aan de Landerdse gemeenteraad is verstuurd.

Inwoners van Reek, de kleinste van de drie Landerdse kernen, zien graag een supermarkt op de locatie Reek-Zuid verschijnen. Dit staat hoog op het verlanglijstje van het dorpsplan. Het college van B en W voelt echter niets voor de vestiging van een (Aldi-)supermarkt op het bedrijventerrein. “We willen supermarkten alleen in de kernen hebben om op die manier recht te doen aan de leefbaarheid van de centra. Aan de vestiging van een supermarkt op een industrieterrein werken we daarom beleidstechnisch niet mee”, liet het college op 18 april weten bij monde van wethouder Ben Brands.

Op aandringen van de Reekse Politieke Partij besloot de gemeenteraad op 1 juni een nader onderzoek te laten uitvoeren naar de effecten van detailhandel op Reek-Zuid in het algemeen en van een supermarkt in het bijzonder.

Positief en negatief
In het dinsdag gepresenteerde rapport zijn de effecten van een vestiging van een Aldi op Reek-Zuid op verschillende wijzen in beeld gebracht. “Er zijn zowel positieve als negatieve effecten te verwachten”, stelt het rapport, “waarbij positieve effecten vooral samenhangen met de leefbaarheid in Reek, en negatieve effecten vooral samenhangen met de economische gevolgen voor en de leefbaarheid in Schaijk en Zeeland.”
Over de positieve gevolgen die de vestiging van een Aldi voor Reek zou hebben schrijft het rapport: “De leefbaarheid in Reek verbetert, onder andere doordat er een dagelijkse voorziening komt waar ook spontane ontmoetingen met dorpsgenoten kunnen plaatsvinden en er lokale werkgelegenheid wordt gecreëerd.”
Over de (economische) gevolgen voor Schaijk en Zeeland wordt vermeld: “Er zijn negatieve effecten op het functioneren van de centra van Schaijk en Zeeland en de succesvolle realisatie van de centrumplannen/-visies wordt ondermijnd.”

Politiek aan zet
De komende maanden zal politiek-bestuurlijk afgewogen moeten worden welke van bovenstaande argumenten het zwaarst wegen en welke gevolgen aanvaardbaar worden bevonden. In dit kader is er besloten om voorafgaand aan de raadsvergadering van 8 februari twee bijeenkomsten te houden. De eerste avond vindt plaats op 29 november. Dit is een besloten bijeenkomst waarbij onderzoeksbureau DTNP met het college en de raad van gedachten wisselt over het rapport. De tweede avond is een openbare podiumbijeenkomst. Deze vindt medio januari plaats. Vervolgens wordt het rapport besproken tijdens de voorbereidende raadsvergadering van 24 of 25 januari.

Lees ook: RPP-frontman Harold van den Broek kraakt Aldi-rapport: 'Dat wat we wilden onderzoeken, is niet onderzocht'.

Klik hieronder voor het volledige rapport:

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties