Reek

Op 14 december

Inloopbijeenkomst werkzaamheden hertenpark en Ommetje Reek

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

REEK - Stichting Dorpsontwikkeling Reek houdt samen met de gemeente Landerd op donderdag 14 december een inloopbijeenkomst in het Wapen van Reek. De avond, die duurt van 19 tot 21 uur, staat in het teken van de opknapbeurt van het hertenparkje en het project 'Ommetje'. 

Verschillende werkgroepen zijn al geruime tijd bezig met diverse onderwerpen uit het Reekse dorpsontwikkelingsplan. De uitvoering van twee projecten uit dit plan gaat binnenkort van start, namelijk de totale opknapbeurt van het hertenpark (exclusief de dierenverblijven) en het realiseren van een wandelroute over Reeks grondgebied, het zogenoemde Ommetje.

Hertenpark
Het 'groen' in het park krijgt een flinke opknapbeurt. De bestaande bomen blijven behouden, maar verder zal veel van de huidige struikbeplanting plaatsmaken voor gras, lagere beplanting en solitaire struiken. Ook komt er plek voor bloeiende vaste planten en worden op termijn bloembollen gepoot. Langs de paden wordt meer openheid gecreëerd. Daarnaast wordt het park beter toegankelijk door een extra ingang te realiseren vanuit de Mgr. Suijsstraat, tussen de De Vlinder en De Kreek’l. Verder ligt er een voorstel om bij De Kreek’l de huidige fietsenstalling te verwijderen, waardoor er visueel een open verbinding ontstaat tussen school en hertenpark. Een nieuwe fietsenstalling met opslagruimte zou naast de school gesitueerd kunnen worden. Het idee is enthousiast ontvangen, echter de benodigde financiën hiervoor zijn nog niet beschikbaar.

Ommetje
Met het Ommetje gaat een door vele Reekenaren langgekoesterde wens in vervulling. Een wandelroute in en rond Reek die aansluit op bestaande wandelroutes, deels lopend via bestaande paden/wegen, deels lopend over boerenland/particuliere grond. Met de grondeigenaren worden hiervoor overeenkomsten gesloten. Wanneer ook nog de aansluiting wordt gerealiseerd met het Zuiderwaterlinieproject, dan zet dit Reek zowel letterlijk als figuurlijk prominent op de recreatieve kaart.

Tijdens de bijeenkomst kan men zich uitgebreid laten informeren over beide plannen door leden van de werkgroepen en ambtenaren van de gemeente Landerd.

Overige projecten
De werkgroep Dorpshart heeft ook plannen ontwikkeld met betrekking tot de omgeving Wapen/huisartspraktijk en het herstel annex versterken van de groene hoofdstructuur in de kern van Reek, de zogeheten 'Oude Linten'. De voorbereiding/ uitwerking van deze plannen vindt in de loop van 2018 plaats en komt tijdens een volgende informatiebijeenkomst aan bod.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws

112-meldingen


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties