Reek

INGEZONDEN: Schaijk hoort bij Reek

Door Loek Willems

Nee is geen grap, onze dorpen zijn op een gezonde manier verweven met elkaar. Dus dan ook graag krachtig samenwerkend aan een nieuwe gemeente en niet ergens worden ingelijfd! Dat kan zo maar de consequentie worden van de misplaatste arrogantie van het pluche uit Den Haag.

Ik schrijf niet snel iets over politiek maar dit gaat mij aan het hart en raakt wel onze lokale toekomst. Het amendement dat opgesteld is door CDA en GroenLinks fracties mag er nooit voor zorgen dat Schaijk losgeknipt wordt uit een nieuw te vormen gemeente. Een amendement genomen vanuit de ivoren toren van Den Haag. Niet democratisch getoetst bij mensen in Schaijk en andere belanghebbenden uit gemeente Landerd, arrogantie ten top. Het klinkt nobel om op te komen voor een zogenaamd niet gehoorde minderheid. Is het echter niet aan de landelijke politiek om gepaste afstand te houden en burgerparticipatie van onderaf te stimuleren? Den Haag hoort plannen te toetsen op een zorgvuldig proces, en niet zelf een amendement te schrijven. Met dit amendement wordt de lokale overheid en haar bevolking volledig geschoffeerd. Als je tegen een plan bent stem je tegen en stuur je het dan terug naar de tekentafel ter verbetering. Of beter, leg je oren werkelijk te luisteren over het gevolgde proces naar een gemeente Maashorst. Maar nee, populistisch snel scoren op basis van een (waarschijnlijke) minderheid is belangrijker? Moet er altijd geluisterd worden naar de hardste schreeuwers?

In het leven worden er soms knopen doorgehakt, en kun je er voor kiezen om op de trein te stappen of langs te kant te blijven staan. Op bepaalde tussenstations zijn er legio kansen geweest opnieuw op te stappen. Zowat elke politieke partij heeft in de Landerdse coalitie gezeten vanaf 2015 en daarmee kans gehad richting te duiden. Dat het niet altijd naar ieders tevredenheid is geweest is een feit. Zo gaat dat met democratie, een meerderheid bepaalt het beleid. Uiteindelijk heeft de kiezer in 2018 veelal gekozen voor partijen die vooruit willen denken, en niet vanuit het verleden blijven redeneren. Daarna is nog steeds aan burgers, dorpsplannen, verenigingen en organisaties de kans geboden om belangrijke zaken te borgen voor de toekomst in een gezamenlijk plan. Mooie vorm aan burgerparticipatie zou je zeggen toch? Is het dan aan gemeente Landerd dat je als individu de trein gemist hebt? Of hebben we dan echt zo slecht geluisterd? Waar waren de niet gehoorde mensen met hun stem bij de verkiezing of gewoon in onze actieve samenleving? Misschien mis ik de connectie met een bepaalde generatie? Dat heb ik dan binnen mijn royale actieve vrijwilligers netwerk even gemist, opmerkelijk. Diegenen die ik uit Reek, Schaijk en Zeeland ken zijn ambitieuze mensen die samen aan een toekomst willen bouwen. Van mening verschillen doen we, maar de meeste blijven wel vooruit kijken, en denken in kansen. Niet van vroeger was het zo, dus zo moet het blijven. Ook al mag je dat natuurlijk veilig vinden.

In de jaren dat ik actief ben in verenigingsleven in Reek, heb ik als jongeling de gemeente Landerd zien ontstaan. Onbevooroordeeld door sentimenten uit verleden ben ik gaan samenwerken met mensen uit alle kernen. Wat ik een prachtige ervaring vond was het Landerd festival in de bossen van Reek. Jonge mensen met verschillende politieke kleur en uit alle kernen kwamen samen. Een tijd waarin het uitgaan nog in bloei was in alle lokale kernen. Verschillend van kleur, maar wel veel lol samen. Discussies werden geslecht met een biertje en niet door anonieme petities of toetsenbordhelden op Arena Lokaal. Het getuigde van moed voor jongeren als Roel van Schaijk en Joep Manders om klankbord te worden van een nieuwe progressieve partij, dwars tegen de dorpspolitiek in. Zij zijn de eerste tekenen dat het denken vanuit een verleden ook anders kan, en met een duidelijke achterban ook vanuit Schaijk. ‘Onze’ jonge onbezonnen generatie is weer ruim 25 jaar verder en we zijn veelal uitgegroeid tot succesvolle ondernemers of bevlogen organisatoren in onze dorpen anno 2021. Ook zijn nieuwe generaties al weer aangestoken met dit enthousiasme om iets voor de samenleving te betekenen.

Was Landerd als gemeente zo’n farce? Weeffout? Klinkklare onzin! We hebben alle drie de dorpen een actief en bloeiend verenigingsleven en een ondernemingsklimaat waar je trots op kan zijn. Bovenal financieel gezond, ook door politiek samenwerken en oog voor elkaar. Bovendien is de ambtenarij in Landerd uitstekend bereikbaar voor het organiseren van activiteiten. Geven en nemen, maar met luisteren kom je ver. Ook zijn er prachtige initiatieven als lokale zorgcorporaties. Een goede cohesie met actieve dorpsbewoners en een gemeente die in burgerparticipatie meegroeit. Zo slecht nog niet dacht ik. Of heb ik ook dat allemaal verkeerd gezien? Zijn we echt zo blij als we van het ellendige Landerd verlost zijn? Welnee, dit is gewoon gezeur van verwende inwoners.

Worden toekomstige uitdagingen lastiger als relatief kleine gemeente? Dat wel, en dus een goede reden om herindelen te overwegen vanuit gezonde financiële basis. De opkomst van Vereniging Herindelen vond ik stuitend. Niet om het initiatief maar door de toon van een paar ophitsers uit deze partij. Enkelen daarvan leken alleen maar uit op polarisatie en het uit elkaar spelen van vooral Reekse en Schaijkse gemeenschap. Daarmee doe ik de rest van die club wel te kort. Gelukkig zijn de herriemakers onverrichter zaken vertrokken, maar hebben wel onnodig vals sentiment gezet. Ben daar later wat genuanceerder naar gaan kijken, voortschrijdend inzicht. Wat positief is, is dat ze de ‘eigen-dorp-eerst-mentaliteit’ doorbroken hebben en ons aan denken hebben gezet. Uit de stofwolken kwam Maashorst Vooruit. Idem dito weer jonge ambitieuze mensen die de kar trekken. Ik vind wederom het politieke omdenken van jongeren als Ties Coolen, Bas Keijzer en Jeroen van den Heuvel sterk en krachtig. Niet terug kijken naar verleden, maar vooruit naar een toekomst. Wat de drie dorpen Schaijk, Zeeland en Reek bindt is dat het drie onafhankelijk goed functionerende dorpskernen zijn. Als je een beetje door de afgelopen 25 jaar heen prikt vormen ze wonderwel een goede cohesie met inmiddels meer kruisverbanden tussen jonge generaties uit alle kernen. Financieel gezond en de wil om samen te werken. Mijns inziens hoef je dan niet wanhopig ergens smekend aan te kloppen of huisregels te slikken van een andere gemeente. Dan heb je alle tijd om rustig te onderhandelen met een gemeente die naar een gelijksoortige ontwikkeling op zoek is. Dat is wat het proces richting gemeente De Maashorst afgelopen vijf jaar aardig doorlopen heeft. Los van wellicht een referendum, maar dan kom ik opnieuw terug op de eerder gepasseerde stations.

En ja afgelopen twintig jaren zijn meer mensen gaan ontdekken dat Uden een mooi bloeiend dorp is met stadse faciliteiten en bijzonder natuurschoon als Bedaf, Slabroek en aangrenzend de Maashorst. Niet te vergeten ook het populaire Hemelrijk in Volkel. Een samenhang met zulke kernen vind ik persoonlijk interessanter als aansluiten bij gemeentes met dominante industriële kernen als Veghel of Oss. Toch niet gek dat twee gemeentes als Uden en Landerd elkaar kunnen vinden en verder vorm gaan geven aan een attractieve toeristische gemeente met landelijk karakter.

Dus ja, ik voel me thuis bij de Maashorst, en wil graag samenwerken met andere inwoners uit Landerd aan een cohesie met de kernen uit Uden. En dat hoeft amper want die klik is er voor velen al vanuit vriendschappen, school, werk of uitgaan. In mijn middelbare schooltijd ging ik met nog 15 andere Reekenaren tegelijk naar Uden. Best spannend, een nieuwe school. Als eerste was er een logische klik met vergelijkbare dorpsgenoten uit kernen zoals Zeeland, Volkel, Nistelrode en Odiliapeel. Echter de Udenaren raakten snel onder de indruk van de samenhang van jongeren uit kleinere kernen en ook hun initiatief. Er zijn dan ook langdurige vriendschappen gesmeed. Dat gaat met het vormen van een nieuwe gemeente ook prima lukken. Zeker ook omdat de grootte van twee huidige gemeentes niet onevenwichtig is. Ook al is Uden iets groter, het ontstijgt het dorpskarakter niet.

Schrijf ik dit vanuit een politieke kleur? Nee, vanuit mijn eigen ervaring en samenwerking met mensen. Als Reekenaar gaat het me wel aan dat we ook Schaijk aan boord hebben en houden. Ik ben er van overtuigd dat veel Reekenaren er ook zo over denken. Ook merk ik dat veel Schaijkenaren het openlijk wat lastiger vinden om hier zich over uit te spreken. Toch pleit het ook dat jonge Schaijkse politici als Mara Slegers en Jordi Zwaans zich namens hun generatie laten vertegenwoordigen. Een bewondering is er voor Jordi Zwaans die het politieke lef had een tegengeluid te laten horen binnen DS97 en die niet liegt dat er een grotere achterban is in Schaijk. De jeugd heeft de toekomst, we bepalen nu vooral hun verdere jaren. Sorry dat ik het zeg, maar voor een oude generatie is dat maar slechts een beperktere tijd. Geef jeugd dan kans aan iets nieuws te bouwen. Als samenleving heeft Schaijk Reek nodig en Reek andersom Schaijk. We komen allebei graag naar elkaars dorpsfeesten als het Moesland carnaval of stREEKfeest. Onze voetbalverengingen helpen elkaar graag een handje, en ook diverse andere verenigingen werken nauw samen. Graag bouwen we samen aan nieuwe kansen en zijn we de locomotief, en niet het zoveelste wagentje. Een grenscorrectie opgelegd vanuit Den Haag is onacceptabel. Heb je nog geen tegengeluid laten horen, laat dan via de petitie horen dat ook jij vertrouwen hebt in een goed proces en dat we met meer zijn: https://petities.nl/petitions/ik-ben-voor-de-nieuwe-gemeente-maashorst-want-daar-voel-ik-mij-thuis 

Loek Willems, Reek

PS ook als je je niet in mijn mening kan vinden, we drinken even zo goed een biertje samen. Laten we na coronatijd vooral weer samen actief zijn.

|Doorsturen

Bart van den Bogaert

2021-02-18 07:43:10

Kijk, de heer Willems heeft klaarblijkelijk cijfers in handen die uitwijzen waar de meer- en minderheden liggen. Ik zou u willen aanbevelen deze aan het college te overhandigen, zij snakken mijns inziens naar info die ze uit het moeras kan trekken.

Verder vindt ik uw suggestie om ouderen niet meer mee te laten praten briljant, u bent een ware democraat. Als u wilt kan ik u helpen met het aandragen van extra criteria om te bepalen aan wie u wat heeft, dan weten wij (hier in Schaijk) ook wat beter wanneer we onze mond moeten houden.

Mocht Schaijk naar Oss gaan, dan zal een bezoek aan Hemelrijk, Bedaf, Slabroek of Uden nooit meer hetzelfde zijn. Ook mijn inter-gemeentelijke vriendschappen zal ik de nek om moeten draaien. Erg jammer.

Carel

2021-02-18 08:20:35

Loek! Het wordt geen nieuwe gemeente! Het wordt gewoon gemeente Uden. Zelfs het gemeentehuis blijft op dezelfde plek. Wordt nu eens wakker en doe je oogkleppen af!

anton coolen

2021-02-18 08:28:47

Daarnaast: de mensen uit Reek, en dat zijn er nogal wat, zijn niet gehoord aangaande het aanvragen van een Referendum. Bij de start van de gemeente Landerd begon het al heel goed omdat de vrienden (??) uit Reek meteen zijn gestart met een offensief dat Schaijk zeker het gemeentehuis niet mocht krijgen. Dan nog liever naar Zeeland, dat was de bewuste keuze om Schaijk dwars te zitten. Ja, een uitstekend begin. Verder, de inwoners van Reek boycotten de winkels in Schaijk. Er is zelfs een oproep geweest en nog steeds. Liefst verplicht winkelen in HERPEN (gemeente Oss). Ja, wat een prachtig huwelijk. Verder, de burgemeester dreigt op te stappen als Reek gescheiden wordt van Schaijk. Blijkbaar is de burgemeester vergeten dat hij altijd opstapt als de Maashorst komt. Dus een totaal loze dreiging (Politiek Bakermans)

Waarom heeft Reek niet meegedaan aan een referendum? Dinsdag was er de kans nog. Neen ,waarschijnlijk een te groot risico dat het misschien Oss gaat worden. Ja, Landerd is altijd een verkeerd huwelijk geweest en dat erkennen heel veel mensen. 

Wel drink ik graag met Loek Willems een biertje in mijn geliefde stadsherberg de  Keurvorst te Ravenstein (Gem.Oss)

p.s. Ik ben dankbaar dat wij in dit mooie land een eigen menig mogen hebben.

Blijf gezond.

Oprecht

2021-02-18 10:30:55

Loek, je verwoord perfect wat vele denken en niet uitspreken. Zodra je je uitspreekt krijg je altijd commentaar dat altijd op de man wordt gespeelt en pikt men er altijd het negatoeve eruit. Zowel uit Schaijk als Reek (en ook daarbuiten) wordt je ingezonden brief bericht positief ontvangen. Dank je wel, laten we vooral samenwerken waar onze dorpen sterk in zijn, positief! 

Bart van den Bogaert

2021-02-18 12:29:45

Beste oprecht,

Ik begrijp best het sentiment dat de heer Willems probeert neer te zetten met zijn brief. Natuurlijk zou het jammer zijn als een splitsing van de gemeente Landerd zou lijden tot verminderde samenwerking tussen dorpen, verenigingen en personen. Uiteraard mag je denken dat de toekomst er beter uit ziet als we met z'n allen samengaan met Uden.

Echter, de heer Willems haalt een aantal zaken die niet relevant zijn voor een gemeentelijke herindeling, van sentiment wordt dan een argument gemaakt. Ook de suggestie om jongeren (wie daar dan ook onder vallen) voorrang te geven op ouderen komt toch echt uit zijn toetsenbord. Het is toch niet mis om een deel van de inwoners zo buiten spel te zetten. Door zijn mooie woorden wat uit te kleden komt de kern van zijn betoog boven tafel, niet meer en niet minder. Ik hoop Oprecht dat dat geen perfecte verwoording is van wat u en vele andere denken....

Wat het ook wordt, ik kan me niet voorstellen dat er nog mensen zijn die genoegzaam terug kijken als dit alles achter de rug is: Bij de keuze voor de Maashorst gemeente heeft de politiek jaren verzuimd om Schaijk voldoende aan boord te krijgen, dat is niet meer terug te draaien. Schaijk bij Oss via een amendement is een noodrem van dezelfde orde helaas. Beide wegen zijn voorbeelden van hoe het niet moet.

De coalitie is niet kundig genoeg gebleken....

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties