Reek

INGEZONDEN: Ophouden met ruziën en geld verkwanselen

Door Albert van Duren

Aan alle inwoners van Landerd,

Ik heb lang gedacht dat Landerd best in staat zou zijn voorlopig zelfstandig te blijven. Wat niet wegneemt dat bijtijds gericht onderzoek plegen naar opties voor herindelen verstandig is voor als het aan de orde komt.

Ruzie tussen dorpen?
Zeelanders, Reekenaren en Schaijkenaren, die over en weer ruzie maken, ken ik niet. De enige uitzondering in dit kader vormen diverse politici. Zij maken wel heel veel ruzie en chaos. Zij willen ons burgers daarbij wijsmaken dat zij al ruziënd dat vooral doen namens ons. Je hoort in dat politieke slagveld de meest krankzinnige ideeën. Een zeer bijzonder idee is wel dat er thans gepoogd wordt ons burgers te laten geloven dat Zeelanders het lot van Schaijkenaren zouden willen bepalen. Ik vraag me echt af wie er buiten de bijzondere kring van politici in Zeeland te vinden zou zijn, die dat wil. Evenmin geloof ik dat Schaijkenaren angst hebben voor de Zeelanders met kwade bedoelingen.

De populistische politici sturen altijd aan op het tegen elkaar uitspelen van bevolkingsgroepen. Het zijn echter allemaal mensen die elkaar nooit ergens mee dwarszitten.
Ik verwacht dat Zeelanders, Schaijkenaren en Reekenaren in een nieuwe gemeente waarschijnlijk het nog beter met elkaar zullen kunnen vinden, omdat ze vooral niet meer gehinderd worden door de populistische politici die ons, goedbedoelende burgers, willen laten geloven in grote groepen vijanden in andere dorpskernen.
Als je elke willekeurige burger zou vragen 10 andere burgers uit zijn gemeente te noemen waar hij of zij het niet goed mee kan vinden, lijkt mij de kans groot dat 9 van de 10, of zelfs 10 van de 10 genoemde personen zullen wonen in de eigen dorpskern. Toetsing van dit gegeven lijkt me een breed onderzoek waard. Dan kunnen we vervolgens alle verkeerd gestuurde emoties mooi vergeten en de herindeling gewoon zakelijk benaderen.

Onzakelijk
Want... opsplitsen is het meest onzakelijk. Dan moet Uden of Oss jouw dorp nog maar willen. Dan gaat het herindelen per definitie op hun condities.
Complimenten aan Maashorst Vooruit, die de querulant van het oude Landerdse politieke denken afgeschud heeft en juist de verbinding hoog in het vaandel heeft geplaatst. Laat vervolgens de nieuwe querulant maar mooi doorgaan met conclusies trekken uit hun eigen onvolledige manipulatieve enquête waar je alleen maar mag kiezen uit twee onzakelijke opties: opsplitsen of opsplitsen.

Manipulatie moet stoppen
Ik heb bewust geen stem uitgebracht voor de last-minute-enquête vanwege het manipuleren: mijn keuze bestond niet in de enquête. Het zal de belangrijkste reden zijn dat veel mensen niet gestemd hebben voor de enquête. Vanuit dit gegeven wil slechts 43% van de Schaijkenaren zich blindelings uitleveren aan Oss.
En wie van die 43% zal zich ook nog eens achteraf misleid voelen door de druk bij het stemlokaal (mag zoiets eigenlijk wel?) en door de uitleg van de enquête door de voorman van DS’97?

De echte kiezer, de stemmer voor de gemeenteraad, is dit keer meer dan duidelijk: ophouden met ruziën en geld verkwanselen, maar tempo maken met die herindeling! En wel gezamenlijk!

Albert van Duren
Reek

|Doorsturen

Nico Degen

2018-03-28 08:48:42

Heer Albert van Duren, buitengewoon juist en raak beschreven hoe naar mijn mening de politiek en vooral DS97 zich de afgelopen verkiezingen alleen bezig hield met verwarring tussen de inwoners van onze dorpen te stichten. Over het algemeen genomen een partij die het goed bedoeld. Maar deze maal was het doel, het uit elkaar drijven van onze dorpen, een walgelijk idee, zeker als de stemmers in zwarte tentjes, hoe toepasselijk is die kleur, de verwarring die was ontstaan, nog groter konden maken. Nu samen zoals u zegt en waaraan ik zou willen toevoegen “vooruit met de Maashorst”

carel van H

2018-03-28 15:22:53

yeahh..vooruit met gemeente Uden!...oeps sorry (voordat er weer mensen boos worden)...ik bedoel..vooruit met de mini maashorst!...of was het weer iets anders. Heel verwarrend. Ik zal maar zeggen...vooruit met Groot Uden!..want dat zal het worden, een uitbreiding van gemeente Uden.

Nico van Duren

2018-03-29 19:47:31

Je klinkt een beetje gefrustreerd Carel van H. Hoe komt dat? Gaan voor een uitbreiding van de gemeente Uden met maar liefst 15000 inwoners van Landerd geeft toch meer stem in het kapittel dan versplinterd aanschuiven bij Oss? En ach die naam "Maashorst" doet er toch niet zoveel toe. Als machtsblok met de 3 dorpen samen kun je toch meer in Groot Uden! bereiken dan in Groot Oss. Mee eens?

carel v h

2018-03-30 12:32:41

@van Duren ...Als machtsblok met de 3 dorpen samen kun je toch meer in Groot Uden! bereiken dan in Groot Oss?..????.. Hoe kom je erbij? Kom een keer met bewijzen dat dat zo is! Zullen wij het maar vragen aan de mensen uit Volkel en odiliapeel? en ook bijvoorbeeld Herpen en Ravenstein?....lijkt mij een goed idee..U ook?

Nico van Duren

2018-03-30 14:10:39

Dat kun je dus pas bewijzen als je dat machtsblok hebt gevormd door de krachten te bundelen door één grote partij te vormen. Volkel en Odiliapeel willen daar vast graag bij horen want u suggereert dat ze slecht worden behandeld door Uden.

carel van H

2018-03-30 14:36:09

jammer dat je geen antwoord geeft om mijn simpele vraag. ik zou zeggen ga lekker op onderzoek uit i.p.v. suggereren dat men graag erbij wil horen.

Nico van Duren

2018-03-30 15:16:13

Oh sorry. Je wilt een antwoord op de vraag of ik het een goed idee vind om het te gaan vragen aan alle mensen in Volkel, Odiliapeel, Ravenstein en Herpen?  Natuurlijk Carel, ik doe mee!   Kun jij een tentje regelen bij Arie?

Alfred Geurts

2018-03-30 15:28:34

Maashorst Vooruit heeft het meer dan uitstekend gedaan. Is gewoon een Zeelandse partij met een voorzitter uit Schaijk.

De zaak is overgedragen aan een voormalig ambtenaar van Landerd die de rest zal regelen in overleg met Zeeland en Reek, dit voor Groot Uden. Met de hoop dat in de verre toekomst Meijerijstad en Bernheze zich aansluiten.

Schaijk heeft zitten slapen en het gaat toch gewoon Groot Uden worden. Zeeland en Reek bepalen de toekomst en daarmee kunnen we Zeeland en Reek feliciteren.

RPP bepaalt de meerderheid en niemand anders. Zullen dus met een mega-eisenpakket komen en lachen naar Schaijk. Slimme jongens daar in Reek. Maashorst en PL zullen dus netjes luisteren naar het kleinste kerkdorp.

Dit is toch vermakelijk.

De vierde zetel van DS97 en de 15% meerderheid van Schaijk voor Oss zal hen niets opleveren.

Het is zoals het is. Discussiëren heeft geen zin meer. Schaijk, slaap zacht.

Vrienden uit Zeeland en Reek, veel succes.

Nico van Duren

2018-03-30 17:14:48

"De vierde zetel van DS97 en de 15% meerderheid van Schaijk voor Oss zal hen niets opleveren"

Het staat de Oss-liefhebbers uiteraard vrij om nog weer een volksraadpleginkje te houden wat de mensen vinden in Volkel, Odiliapeel, Ravenstein en Herpen. Het zijn leuke tentjes waar gezellig in gekletst kan worden. 

Nico Degen

2018-03-30 19:59:43

Aangezien beste mensen, veel gemeenten al tot herindeling over zijn gegaan, waar vastomlijnde procedures voor zijn en niet zo weinig ook. Natuurlijk is inbreng van de partijen deels mogelijk, echter in grote lijnen staat het gebeuren vast. Stapels formulieren, voorschriften en regels zullen de komende tijd de revue passeren. De verkiezingen zijn voorbij, de toekomst ligt voor ons en daar moet onze aandacht naar uitgaan.

carel v h

2018-04-04 09:21:35

@nico v duren...Helaas neem jij DS97 niet serieus. Is toch wel de tweede partij van landerd en verreweg de grootste partij van Schaijk maar het ergste is dat je dan ook de mensen uit Schaijk niet serieus neemt. Zeer kwalijk.

Nico van Duren

2018-04-04 19:13:00

Fijn dat u meent te spreken namens alle mensen uit Schaijk....Ze kennen daar vast allemaal Carel met de fakenaam.

Zolang u onder fakenaam mensen dingen zeer kwalijk blijft nemen kunt u niet serieus genomen worden. Accepteer ook eens een keer democratische besluiten. Die worden niet in tentjes voor stemlokalen genomen. U heeft nog steeds erg veel moeite met de verkiezingsuitslag blijkbaar.

Nico Degen

2018-04-05 00:06:14

Gewoon doorslikken Carel,

En naar de volgende gang, Chateaubriand coopération en ik hoop dat je dit kan verteren.

carel van h

2018-04-05 11:29:55

@nico van duren...zo'n antwoord had ik van jouw wel verwacht. Fijn dat ik mijn mening mag geven.

Moeite met de verkiezingsuitslag?? Ik heb op DS gestemd en die hebben 1 zetel erbij gekregen en de meerderheid in schaijk kiest voor oss. Bedoel je de verkiezingsuitslag van de gemeente Uden? 

Nico Degen

2018-04-05 18:41:17

Ik niet en het resutaat daarvan is hopelijk dat ik getuige mag zijn dat er een nieuwe gemeente komt ons aller MAASHORST en dat we niet ondergaan in het niets in Oss. En blijf jij, Carel maar mistroostig maar niet te lang hoor, want de MAASHORST heeft zoveel mooiste bieden.  

Nico van Duren

2018-04-05 19:59:42

Beste carel van H...?,

Ik bedoel de verkiezingsuitslag in Landerd en niet Uden. Die van Landerd wijst richting Uden en niet naar Oss.  Erg spijtig voor carel maar het is niet anders. DS is Schaijk en niet Landerd allerbeste carel van......waar ook alweer?

carel van H

2018-04-09 22:27:26

dat klopt nico van duren. Landerd wijst richting Uden. Dat komt omdat Zeeland (maashorst vooruit) heeft gewonnen van Schaijk (ds97). Zeelanders denken totaal anders dan Schaijkenaren en hebben zo hun eigen meningen. De samenvoeging van deze dorpen was toen met het ontstaan van Landerd een ongelooflijk domme fout. Nu, omdat Schaijk verloren heeft, worden wij Schaijkenaren meegesleurd richting Uden wat weer een domme fout wordt

Albert van den Eijnde

2018-04-10 08:41:22

@Herpen: U schrijft alsof er op 21 maart een voetbalwedstrijd tussen Schaijk en Zeeland heeft plaatsgevonden in plaats van een gemeenteraadsverkiezing! Winst van Zeeland op Schaijk! Er zijn feitelijk maar twee dorpspartijen in Landerd, namelijk DS 97 en RPP. Dat wil zeggen dat zij specifiek "op deze aarde zijn" om de belangen van de inwoners van Schaijk en Reek te dienen. De andere politieke partijen in Landerd stellen te handelen voor alle inwoners van de gemeente en zo hoort het volgens mij ook. Dat wil niet zeggen dat ik begrijp dat mensen uit Schaijk meer affiniteit kunnen hebben met Oss dan met Uden. Dat geldt andersom voor de Zeelanders. Maar al dat geleuter en gekneuter over ander soort menstype in Schaijk en Zeeland doet mij denken aan de film "Fanfare" van wijlen Bert Haanstra. Rivaliteit om de rivaliteit. Straks gaat u nog schrijven dat er ook een verschil in intelligentie zit tussen Schaijkenaren en Zeelanders vanwege door u geconstateerde afwijkende schedelmaten. Wat een onzin. De wereld houdt na een gemeentelijke herindeling niet op te staan. De dorpen worden niet ontmanteld, opgeheven of tot verboden gebied verklaard. De democratie zal zijn werk moeten doen. Laat in ieder geval deze gemeente zo snel mogelijk herindelen om de gemeentelijke dienstverlening en bestuurlijke capaciteit te verbeteren. Want nu is het ronduit beneden peil.

Nico van Duren

2018-04-10 12:36:49

Beste Albert,

Frits van Lith en Carel van Herpen uit Schaijk houden "beiden" zielsveel van Oss. Frits van Lith wat minder nu want de fanfare uit Lith krijgt niet genoeg subsidie van de gemeente Oss.                Carel echter, niet al te muzikaal, vindt dat niet zo'n probleem :-)  

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties