Reek

INGEZONDEN: Open brief aan MKB'ers Landerd

Door Roland Werring

In een nieuwsbrief heeft het bestuur van MKB Schaijk-Reek uit naam van voorzitter A. Smits gemeend u te moeten informeren over de kwestie Aldi Reek. Het is natuurlijk vreemd dat zij dat nu pas doet. Het zou naar de leden toe gepaster zijn geweest als ze aan de voorkant had uitgelegd waarom ze bezwaar tegen een tíjdelijke Aldi in Reek ging maken en was nagegaan of dit ook de mening van alle leden is. Nu heeft het bestuur bezwaar gemaakt namens u allen, terwijl veel leden hebben aangegeven helemaal niet tegen een Aldi in Reek te zijn.

In de nieuwsbrief benoemt het bestuur alle bezwaarmakers bij naam, behalve AH Schaijk en Jumbo Zeeland. Hen noemt zij “direct belanghebbenden”. Beetje vreemd. Gewoon man en paard noemen.
De heer Smits geeft aan voor leefbaarheid in Reek te zijn, maar tegen een discounter in Reek op deze locatie. Het zou goed zijn als hij ook aangeeft dat deze locatie een tíjdelijke is en de Aldi op de geplande definitieve locatie Reek-Zuid al grondposities heeft ingenomen. Maar een vestiging van Aldi op Reek-Zuid mag echter ook niet van het MKB-bestuur, want dat is volgens haar industrieterrein. Ook hier gaat het bestuur voorbij aan het feit dat zij detailhandel op industrieterrein Schaijk wel gedoogt, maar als het om een Aldi op Reek-Zuid gaat, verwijst naar de structuurvisie. Het precedent waar ze over spreekt als het om de Aldi gaat, komt dan wel heel vreemd over.
In het schrijven wordt aangegeven dat enkele ondernemers extra hebben moeten investeren. Het klopt dat de eigenaar van AH Schaijk flink heeft moeten investeren in het centrum Schaijk. Dit was overigens zijn eigen keus. Daarnaast is het ook goed om te vertellen dat de gemeente, en daarmee álle inwoners van Landerd (dus ook van Reek), flink financieel hebben bijgedragen aan het centrum in Schaijk en Zeeland. Vanuit Reek hebben we dat met volle overtuiging gedaan. Ook heeft de gemeente (dus ook weer alle burgers uit Landerd) meebetaald aan het uitkopen van de oude locatie van de AH in Schaijk, zodat hier geen andere supermarkt gevestigd zou kunnen worden en de AH in zijn nieuwe pand dus een betere start zou maken. Hier horen wij het bestuur niet over…
De heer Smits suggereert dat de Aldi zelf een onderzoek heeft gedaan dat positief was over de prognose van de koopstroom van de Aldi. Dit onderzoek is uitgevoerd door BRO. Ditzelfde bureau heeft ook de onderzoeken gedaan voor het Centrum Schaijk en Zeeland. Het moge dus duidelijk zijn dat BRO een capabel bedrijf is en dus een en ander goed heeft onderzocht.
Als het MKB bestuur behoefte heeft om u te informeren over de kwestie Aldi dan is het zaak dat ze dit eerlijk en compleet doet.
Vanuit Reek is er altijd volop medewerking verleend aan plannen in Schaijk en Zeeland. Het was de RPP-wethouder H. Vereijken die het Centrumplan Schaijk, dat al meer dan 10 jaar op de tekenkamer lag, vlot heeft getrokken. Het was de Reekse wethouder Chris School die het prachtige DAW-complex door de gemeenteraad loodste. Het was de Reekse wethouder Moritz Böhmer die zorgde dat het nieuwe gemeenschapshuis in Zeeland op de rails werd gezet.

Het zou MKB Schaijk-Reek en AH Schaijk en ZOV en Jumbo Zeeland sieren als ze de bezwaren intrekken en positief achter de grote wens van onze dorpsgenoten staan en zorgen voor een belangrijke impuls voor de leefbaarheid en bedrijvigheid in Reek.
Pas dan mag je als voorzitter zeggen dat je voor leefbaarheid bent…

Namens vele ondernemers en inwoners van Reek

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties