Reek

INGEZONDEN: Nog één keer dan

Door Chris School

Ingewijden weten dat ik de politiek de rug heb toegekeerd. Kiezers zullen deze keer zelfs tevergeefs de naam Chris School op de kieslijst zoeken. Het feit dat ik niet meer actief betrokken ben, wil niet zeggen dat de ik gemeentelijke politiek niet belangrijk acht. Integendeel, want op lokaal niveau wordt over veel zaken besloten die direct ingrijpen in de levens van de inwoners. Denk bijvoorbeeld aan de woningbouw en aan het verlenen van huishoudelijke hulp.

Ik steek ook niet onder stoelen of banken erg veel waardering te hebben voor die mensen die politiek actief zijn, voor welke partij dan ook. Raadsleden en werkgroepleden steken veel energie in dit werk, waarvoor de maatschappelijke belangstelling ook nog eens gering is.

Ondanks dat ik politiek gezien duidelijk aan de kant sta, wil ik voor de komende raadsverkiezingen toch een belangrijke boodschap meegeven. Met overtuiging wil ik u erop wijzen dat 'mijn' RPP met Hans Vereijken een zeer betrokken en kundig persoon als kandidaat-wethouder naar voren heeft geschoven.
Nu Landerd voor belangrijke beslissingen staat om het voorzieningenniveau in onze kernen nog voor de herindeling op een nog hoger niveau te brengen, is Hans Vereijken de aangewezen persoon deze klus te klaren. Het mooie is dat Hans, zo bleek in het verleden, voor alle Landerdse politieke partijen een zeer aanvaardbare kandidaat is. Hij heeft bewezen de belangen van alle partijen te dienen. Dat laatste betekent dat het dan ook niet uitmaakt op welke partij U stemt. Belangrijker is dat u gaat stemmen.

Om evenwel op zeker te spelen, want je weet het in de politiek nooit, is een stem op de RPP wel de beste garantie is dat Hans zijn werk kan gaan uitvoeren.

Ik wens u veel succes met uw keuze!

Chris School

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties