Reek

INGEZONDEN: Herindeling Landerd, Maashorst of Maaskant?

Door Ad Princen

Het artikel van Jacques Pijnappels, raadslid voor Progressief Landerd, in de Arena van 21 september vraagt om een weerwoord.

Allereerst de kop: Brexit en herindeling Landerd/Uden. Het is nogal wat. Gedoe in een stukje Brabant met of zonder wisenten of een politieke strijd in een land van 63 miljoen inwoners over hun toekomst. Maar er zijn wel overeenkomsten. Het Verenigd Koninkrijk heeft vier verschillende onderdelen (Schotland, Wales, Engeland en Noord-Ierland) en Landerd heeft drie verschillende dorpen (Reek, Schaijk, Zeeland).
Hun inwoners willen gehoord worden voordat hun vertegenwoordigers hun definitieve keuze maken.
En… in beide situaties streven de besturende instanties ernaar hun bevolking buiten de besluitvorming te houden. Parlement naar huis sturen en in Landerd door geen openbare discussie over mogelijke herindelingsmodellen te organiseren. Uiteindelijk is er dan wel een nep referendum gehouden waar uit vijf mogelijkheden gekozen kon worden. Dat kon en kan nooit tot een oplossing leiden.

De heer Pijnappels suggereert dat de bevolking van Landerd niet in staat is om die keuze wél te maken en heeft zichzelf aangepraat dat hij en zijn mederaadsleden dat veel beter kunnen. En dat het ingewikkelder is dan een simpele keuze tussen Oss en Uden. En toch was dat wat je vanaf het eerste moment op straat hoorde: Zeeland naar Uden, Schaijk en Reek naar Oss. De keuze van Zeeland wordt overduidelijk gedragen in Zeeland. Schaijk en Reek naar Oss ligt minder duidelijk maar is het onderzoeken nog steeds waard.
Het zou al helpen als de heer Pijnappels kort en duidelijk kan (laten) uitleggen wat de inhoudelijke voordelen zijn voor Schaijk en Reek van het samengaan met Uden ten opzichte van samengaan met Oss.

Dan het opereren van het college en de coalitiepartijen. Men begon met de grootse gedachte van een nieuwe gemeente Maashorst bestaande uit Uden, Landerd en Bernheze. Een en ander ondersteund door een ronkend rapport. Wie kon daar tegenop. Van Bernheze was toen al bekend dat ze er niet voor open stonden. Geef ons de kans hen te overtuigen, vroegen college en raad. Niet gelukt. Dan alleen met Uden verder? Een volgend rapport ondersteunde die keuze ook weer.
Het kenmerk van dit soort rapporten is dat ze altijd toeschrijven naar de wensen van de opdrachtgever, zijnde de gemeente Landerd. Een van die wensen was: we houden Oss buiten de deur. Een ander kenmerk is dat ze altijd beschrijvend zijn maar geen conclusies trekken. Wat is de opdracht, welke oplossingen zijn er dan, wat zijn de voor- en nadelen en hoe die in een rekenmodel uit te drukken. Dat is allemaal niet nodig en leidt alleen maar tot nuanceringen waarop wij als opdrachtgever niet zitten te wachten. Dus is de eindconclusie dat ook de laatste afgeschaalde keuze nog een hele goede keuze is.

Maar hoe toekomstbestendig die nieuwe gemeente dan wel niet is, wordt nergens uitgelegd. En nu we in de eindfase van de besluitvorming zitten, zien we allerlei fraaie prietpraat uit 'gesprekken met de bevolking' geciteerd worden die de keuze voor alleen Uden moet ondersteunen.

De heer Pijnappels waarschuwt op het einde van zijn stuk voor het mogelijk ontstaan van democratische chaos waarin zorgvuldige beeld- en besluitvorming steeds verder uit zicht raken. Ik denk dat we daar al lang in zitten; niet in het minst veroorzaakt door de ruzies in de raad en de daaruit volgende collegewisselingen en door de gekozen aanpak van het huidige college en de raad hoe te communiceren met haar inwoners.
De huidige raad van Landerd kan inderdaad zelfstandig beslissen over de toekomst van deze gemeente. Maar alles wat ze met elkaar afspreken over die toekomstvisie, geldt slechts tot de volgende verkiezingen. Vanaf dan néémt de gemeente Uden c.a. (Uden met aanhorigheden) alle beslissingen. Maar het is nog niet te laat. Landerd kan nog steeds op een andere manier heringedeeld worden. Alles is nog omkeerbaar. Dat heeft de gemeente Uden in het verleden twee keer laten zien bij het afblazen van fusiegesprekken met de gemeente Veghel.

Dus... Bent u het eens met de petitie Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden, teken die petitie dan alsnog. Het is de laatste kans.

Iedereen veel wijsheid en politieke moed toegewenst.

Ad Princen, Reek

|Doorsturen

Nico Degen

2019-09-23 16:38:01

Nee! vanzelfsprekend nee!, laat u zich niet in zijn chaos meeslepen door dhr. Princen die eerst schamper stelt dat hij tegen de vergelijking in het artikel van Jacques Pijnappels tussen de Brexit en herindeling. Maar dan zijn verhaal vervolgd met de opmerking dat er natuurlijk wel overeenkomsten zijn. Ook is hij van mening in zijn sprookjesverhaal dat hij denkt dat er sprake is van een sturende suggestie, die dan door dhr. Pijnappels dwingend zou zijn aangepraat aan alle mederaadsleden die dan zonder tegenstand en discussie prompt besloten om hem te volgen. U begrijpt dat in zijn wereld van sagen en mythen, Bernheze over te halen zich bij ons aan te sluiten (een besluit is dat zij zelf mogen nemen) niet mogelijk is.

Ook schuwt hij het niet om een dreigend toekomst beeld te verwerken in zijn beweringen. Het gaat allemaal fout en het is de laatste kans als raadsleden en bevolking niet doen wat hij heeft bedacht. Tenminste als u moed en wijsheid heeft. Naar mijn mening heeft Princen totale minachting voor andersdenkenden die wel respect hebben voor goed overdachte besluiten.

Carel

2019-09-23 19:54:59

sorry Nico maar ik ben het met ad eens.

misschien dat ik de enigste ben  ;)

anton coolen

2019-09-23 20:19:51

Beste Ad,

Wederom blijkt dat de wijze oude erudiete man (Nico Degen) altijd ruimte geeft voor een andere opinie. (kunnen wij veel van leren)

Zo respectvol en opbouwend hij wederom omgaat met een andere mening. Nu is het de mening van Ad Princen (oud-raadslid en daarnaast iemand die zijn hele leven al weet wat er zich afspeelt in Schaijk en zeker in Reek) die hem blijkbaar niet welgevallig is. Dit zijn wij niet van hem gewend. Hij is normaliter altijd positief. Onze wijze man (vakantieganger in Schaijk), die woont op het vakantiepark Luijtenbroek, kent uiteraard de gevoelens van de mensen uit Schaijk als zijn broekzak. 

Heeft vergeten zich in te schrijven in Schaijk op het vakantiepark te Schaijk als inwoner van Schaijk. Waarom?

Zijn domicilie is blijkbaar elders. Waarom?

Zo respectvol naar Schaijk!

Daarom ook veel respect voor zijn mensenkennis. Jammer dat wij in Schaijk niet meer van deze erudiete mensen op bezoek hebben.

Daarnaast dat hij wederom positief reageert. Zeker zijn argumenten geven toch blijkt van kennis en objectiviteit. Kunnen wij veel van leren.

Misschien heeft hij in zijn onschuld dat als zeer objectief mens vergeten: Indien Schaijk naar Uden gaat, heeft hij meer kans dat Luijtenbroek gelegaliseerd wordt als woonoord. Als Schaijk bij Oss komt, is die  kans nul komma nul. Uiteraard speelt dat totaal niet bij deze beschaafde eerlijke man.

In zijn bescheidenheid heeft hij dit zeker niet laten meetellen. Daarnaast, dat de toewijzing eventueel door Uden als woonoord hem minimaal 50.000 euro opbrengt, maakt hem als echte socialist en fan van PL uiteraard niets uit. (geld is het slijk der aarde voor onze eerlijke man)

Wat een fijne intelligente en integere man. Moeten wij trots op zijn.

Voor de duidelijkheid, reageren op deze inhoud zal zeker niet gebeuren. Er komt zeker weer een totaal nietszeggende persoonlijke aanval. Is en blijft blijkbaar een onderwerp waar onze erudiete man al meer dan 5 jaar niet op reageert.

PS: Ad, een goed verhaal! Inmiddels bijna ....... steunbetuigingen. In Nuenen waren het er minder, maar hadden ze wel succes bij de provincie.

Het glas is bij mij altijd halfvol :-)

Nico Degen

2019-09-23 23:17:06

Hoe harder Anton Coolen in zijn reactie een ander zonder resultaat, onderuit haalt, is bewijst dat hij ons niet op basis van argumenten kan overtuigen. Jammer dat zo’n intelligente man zich dan verlaagt tot een woordgebruik dat niets te maken heeft met het besluit van het college en de raad over herindeling naar Uden. Overigens blijkt hij getuige zijn vileine pen, ook een slecht verliezer te zijn. Op inhoud reageren is niet mogelijk, immers zijn woorden zijn inhoudsloos. Jammer hoor en op naar de Maashorst Anton.

PS: Beste heer Princen, als figuren als Anton Coolen je ingezonden stuk gaan onderschrijven, dan weet je zeker dat er nog flink aan gesleuteld moet worden.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties