Reek

INGEZONDEN: De kwestie Aldi Reek van dichterbij bekeken

Door Nico van Casteren

Geachte heer van der Eerden,

In een interview in Van Waarden Lokaal d.d. 31 oktober 2016 geeft u uw visie over transformatie van ouderenbeleid naar levensloopbeleid. Een visie die ik van harte onderschrijf. U zegt onder andere, ik citeer: "Gewoon meedoen zolang en zoveel als het kan: Met meer mantelzorg kunnen ouderen langer voluit participeren in de samenleving. Dit heeft nog meer kansen als er meer gemêleerd gewoond wordt; gemêleerd wonen helpt de cohesie in de samenleving. Een 'saamhorige wijk' draagt ertoe bij dat ouderen, ook ouderen met toenemende beperkingen, in de wijk kunnen blijven wonen. En dan zie ik meer in de arm van de buurman die de oudere naar de Albert Heijn brengt dan de bezorgdienst van de Albert Heijn die de boodschappen naar de oudere brengt."

Kunt u zich voorstellen dat wij in Reek liever onze ouderen in de arm nemen om met ze naar de Aldi in Reek te gaan in plaats van met de auto naar de Albert Heijn in Schaijk of Grave? Dat laatste blijven we overigens zeker doen, want het is heus niet zo dat de Aldi voorziet in alle behoeften.

In het KBO maandblad ONS d.d. december 2019 schrijft voorzitter Leo Bisschops het volgende, ik citeer: "En langer thuis, in eigen omgeving sluit aan bij wat senioren ook graag willen. Verbonden met het eigen sociale netwerk, lokale clubs en voorzieningen zoals de drie A's op loopafstand: Arts, Apotheek en Albert Heijn. Ook openbaar vervoer hoort daarbij."

Ook u heeft het hierover in uw interview met Van Waarden Lokaal. Ook landelijk is het erop gericht de zorg zo lang mogelijk in eigen omgeving, in eigen woning te bieden.

Het zal duidelijk zijn dat een Aldi i.p.v. Albert Heijn in een dorp met 1.800 inwoners, waar op dit gebied geen enkele voorziening is, voor een leefbaar Reek al een enorme vooruitgang betekent! Daarom hebben in 2017 hebben meer dan 2.500 mensen in Reek en omgeving, waarvan bijna iedereen in Reek, een petitie getekend voor een Aldi in Reek! Het is toch jammer dat u nu als voorzitter Centrummanagement Grave hiervoor zo weinig begrip en compassie toont en zich nu verschuilt achter regionaal en provinciaal beleid.

Nico van Casteren, Reek

|Doorsturen

Louis Sparidans

2020-10-29 15:15:16


Zeker Nico, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind ook dat Reek recht heeft op een eigen supermarkt. Én er is immers een kandidaat voor die er zich graag wil vestigen.

Er wordt door gemeenten geregeld gesproken over het stimuleren van ‘kern-democratie’, waarvan het de bedoeling is dat er meer rekening gehouden wordt met lokale wensen van inwoners, dus ook voor het verbeteren van faciliteiten in hun eigen directe leefomgeving.

Daar hoort dit ook bij, Jeroen!

Eerder deze week reageerde ik al rechtstreeks op zijn bijdrage in deze discussie. Ik laat deze hierna nog eens volgen:

‘Jeroen, ik ben eveneens een Graafse inwoner en heb de hele voorgeschiedenis, evenals jij, nauwgezet gevolgd.
Het is waar, er zijn een heleboel negatieve adviezen uitgebracht, door allerlei verbanden, maar ik heb me door een inwoner van Reek laten vertellen dat er in géén van die verbanden ook maar één inwoner van Reek zélf zitting had.

Er wonen in Reek ca. 1800 mensen. Voor ouderen onder hen is het zeker vaak een probleem om zelfstandig naar Schaijk of Zeeland te gaan voor boodschappen. Zelfs op de fiets is dat voor velen toch een behoorlijke afstand.

Daarom begrijp ik maar al te goed dat de Reekse mensen maar wat graag een supermarkt in de directe omgeving willen hebben. Ik zou hen dat graag gunnen!’

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties