Reek

INGEZONDEN: De kwestie Aldi in Reek van een afstandje beschouwd

Door Jeroen van der Eerden van Centrummanagement Grave

In weekblad Arena en op Arenalokaal.nl verschenen de laatste tijd meerdere artikelen over de perikelen rond de mogelijke vestiging van een Aldi in Reek. Voor- en tegenstanders kruisten de degens. Het voorlopig resultaat: onbegrip, frustratie en boosheid, bij de één omdat de vestiging van een Aldi wordt tegengehouden, bij de ander omdat afspraken en beleid dat ooit democratisch tot stand kwam, niet wordt uitgevoerd. Het gaat er hard op. Dit is niet goed. De pijlen richten zich op Jumbo en Albert Heijn in Zeeland en Schaijk, maar de bezwaren komen ook van detailhandelsorganisaties als InRetail en de Zeelandse en Schaijkse ondernemersverenigingen. Het Centrummanagement Grave en Ondernemersvereniging Graveon zijn betrokken omdat wat in Reek gebeurt effect heeft op Grave. Vanuit ons perspectief begint alles met het geven van een eerlijke voorstelling van zaken. We doen een poging.

1. Bij (een deel van) de bevolking van Reek leeft de wens om in het dorp boodschappen te kunnen doen. Bij een ander deel leeft die wens minder. Een supermarkt in Reek zal volgens de voorstanders de leefbaarheid van het dorp vergroten.
2. Het regionaal en het provinciaal beleid staan het vestigen van een supermarkt in Reek in de weg. Alle onafhankelijke adviezen die de gemeente Landerd inwon over een supermarkt in Reek waren negatief. De adviezen variëren van “het is niet verstandig” en “het past niet in het lokale en regionale beleid”, tot “juridische en planologische bezwaren staan een grote supermarkt aan de rand van Reek in de weg”.
3. De gemeente Landerd heeft, tot het aantreden van het huidige college, deze adviezen overgenomen. Beleid: detailhandel moet worden geconcentreerd in de kernen Zeeland en Schaijk
4. Vanuit Grave wordt vanaf 2019 geprobeerd met verantwoordelijk wethouder Vereijken in gesprek te komen. Ondanks meerdere toezeggingen van de zijde van de gemeente komt dit gesprek er niet. De boodschap per mail: ‘U mag komen maar uw inbreng zal geen invloed op ons beleid hebben’.
5. De supermarktwens uit Reek blijft ondertussen boven de markt zweven. In 2019 vraagt de gemeente Landerd de provincie om advies. De provincie adviseert negatief.
6. De kwestie wordt in 2020 voorgelegd aan het gezamenlijke overleg van wethouders in de regio. De wethouders adviseren negatief.
7. Een haalbaarheidsonderzoek in opdracht van Aldi zelf ziet, in 2020, in tegenstelling tot de adviezen tot dan, wel een mogelijkheid voor een Aldi in Reek.
8. Het college van Landerd besluit in maart 2020 dat Aldi, in afwijking van eerdere collegebesluiten en in afwijking van de bestemmingsplanvoorschriften, mag bouwen in het buitengebied van Reek. Het college ziet in de zogenaamde “kruimelregeling”, een juridisch haakje om het besluit aan op te hangen.
9. De bouw start medio 2020 maar wordt, nadat belanghebbenden aan de rechter om een voorlopige voorziening vragen, door de rechter stilgelegd.
10. De kwestie wordt voorgelegd aan de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Landerd. Deze commissie bepaalt dat er, zoals de bezwaarmakers betogen, sprake is van “bouwen in het buitengebied”. De gemeente had daarvoor geen toestemming mogen verlenen. De provincie gaat hierover. Los hiervan: Provinciaal beleid is: niet bouwen in het buitengebied.
11. Er wordt beroep ingesteld tegen de opgelegde bouwstop bij de rechtbank in Den Bosch. De rechtbank wijst dit verzoek af.

Het gevolg van het een en ander: Aldi leunt achterover; de initiatiefnemers/belangenbehartigers uit Reek doen het werk. Door sommigen wordt nu met modder gegooid, voor anderen gaat dat veel te ver. Partijen zitten gevangen in een fuik waar ze zichzelf niet meer uit kunnen bevrijden. Het goede gesprek, waar vanuit Grave steeds op is aangedrongen, komt daardoor niet tot stand. Dat is jammer en zorgelijk. Alternatieven zijn, met wat goede wil en verlaten van de betrokken stellingen, waarschijnlijk best te vinden.

Namens Centrummanagement Grave en Ondernemersvereniging Graveon,

J. van der Eerden
Voorzitter Centrummanagement Grave

 

|Doorsturen

Jan Opsteegh

2020-10-22 21:36:30

Ja, inderdaad jammer dat Gemeente Landerd niet in contact wil treden met Centrummanagement Grave en Ondernemersvereniging Graveon. Dez partijen beschikken over een grote dosis ervaring voor wat betreft het nieuw op te zetten van een supermarkt met bij behorende vergunningen. Alleen jammer dat de deskundige wethouder Adams niet meer van de partij is.

Nico van Casteren

2020-10-28 13:46:05

Geachte heer van der Eerden,

In een interview in "Van Waarden Lokaal" d.d. 31 otober 2016 geeft u uw visie over transformatie van ouderenbeleid naar levensloopbeleid. Een visie die ik van harte onderschrijf.

U zegt onder andere, ik citeer:

"Gewoon meedoen zolang en zoveel als het kan: Met meer mantelzorg kunnen ouderen langer voluit participeren in de samenleving. Dit heeft nog meer kansen als er meer gemêleerd gewoond wordt; gemêleerd wonen helpt de cohesie in de samenleving. Een “saamhorige wijk” draagt ertoe bij dat ouderen, ook ouderen met toenemende beperkingen, in de wijk kunnen blijven wonen. En dan zie ik meer in de arm van de buurman die de oudere naar de Albert Hein brengt dan de bezorgdienst van de Albert Hein die de boodschappen naar de oudere brengt."

Kunt u zich voorstellen dat wij in Reek liever onze ouderen in de arm nemen om met ze naar de Aldi in Reek te gaan in plaats van met de auto naar de Albert Hein in Schaijk of Grave?

Dat laatste blijven we overigens zeker doen, want het is heus niet zo dat de Aldi voorziet in alle behoeften.

In het KBO maandblad "ONS" d.d. december 2019 schrijft voorzitter Leo Bisschops het volgende, ik citeer:

"En langer thuis, in eigen omgeving sluit aan bij wat senioren ook graag willen. Verbonden met het eigen sociale netwerk, lokale clubs en voorziningen zoals de drie A's op loopafstand: Arts, Apotheek en Albert Heijn. Ook openbaar vervoer hoort daarbij". Ook u heeft het hierover in uw interview met "Van Waarden Lokaal"

Het zal duidelijk zijn dat een Aldi i.p.v. Albert Hein in een dorp met 1800 inwoners waar op dit gebied geen enkele voorziening is, voor een leefbaar Reek al een enorme vooruitgang betekent!

Het is toch jammer dat u nu als voorzitter Centrummanagement Grave hiervoor zo weinig begrip en compassie toont en zich verschuilt achter regionaal en provinciaal beleid.

Louis Sparidans

2020-10-28 15:54:42


Jeroen, ik ben eveneens een Graafse inwoner en heb de hele voorgeschiedenis, evenals jij, nauwgezet gevolgd.
Het is waar, er zijn een heleboel negatieve adviezen uitgebracht, door allerlei verbanden, maar ik heb me door een inwoner van Reek laten vertellen dat er in géén van die verbanden ook maar één inwoner van Reek zélf zitting had.

Er wonen in Reek ca. 1800 mensen. Voor ouderen onder hen is het zeker vaak een probleem om zelfstandig naar Schaijk of Zeeland te gaan voor boodschappen. Zelfs op de fiets is dat voor velen toch een behoorlijke afstand.

Daarom begrijp ik maar al te goed dat de Reekse mensen maar wat graag een supermarkt in de directe omgeving willen hebben. Ik zou hen dat graag gunnen!

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties