Reek

INGEZONDEN: ALDIe MKB-leden en ondernemers van Schaijk en Zeeland tegen discounter in Reek?

Door Actiegroep Aldi Reek

Beste bestuursleden MKB Schaijk-Reek, beste inwoners van Schaijk, Reek en Zeeland,

In de media gebruikt het MKB Schaijk-Reek bij monde van de heer Smits wel heel erg grote woorden over het plan van het college van Landerd om in Reek een tijdelijke Aldi te vestigen. Spreekt het bestuur namens de leden van MKB Schaijk-Reek of is hier sprake van clientisme of eigen (centrum)belang? Heeft het bestuur een overleg gehad met al haar Schaijkse en Reekse leden over het vestigen van een Aldi in Reek en de standpunten hierover en is het standpunt van het bestuur ook het standpunt van haar leden?

Wij horen namelijk andere geluiden, zeker uit Reek, maar ook uit Schaijk. De heer Smits geeft aan dat het MKB geen bezwaar heeft tegen een supermarkt in het centrum van Reek. Een farce als je bedenkt dat er geen ruimte is voor een dergelijke ontwikkeling en dat weet de heer Smits heel goed. Sterker nog, het beleid van de gemeente is er altijd op gericht beschikbare ruimte in het centrum van Reek op een andere wijze in te vullen dan voor detailhandel!

De reactie van het MKB is even voorspelbaar als doorzichtig. Men kiest voor de vrije markt als het haar uitkomt en voor protectionisme als er een concurrent bijkomt. Iedere concurrent wordt al snel gezien als een bedreiging in plaats van een kans. Juist door concurrentie zorg je voor een sterker ondernemerschap omdat een goede ondernemer dan zoekt naar zijn specialisme en kansen. Daarom kunnen in Schaijk ook vele bouwbedrijven in allerlei verschillende markten zo goed hun werk doen, mooie projecten realiseren en een boterham verdienen.

Dit geldt ons inziens ook voor supermarkten. Net zo goed als dat mensen die normaal bij Houtbrox winkelen niet vaak bij de Zeeman te vinden zijn, zal een fervent AH/Jumbo-bezoeker zich niet in een Aldi laten zien. De AH heeft meer last van zijn eigen hoofdkantoor in Zaandam dat promoot dat iedereen zijn boodschappen per internet moet doen in plaats van naar de winkel gaan. Deze ontwikkeling is een bedreiging voor een goed centrum.

De heer Smits geeft aan overvallen te zijn door het college over het voornemen om een Aldi te vestigen buiten het centrum van Reek. Hoezo 'overvallen'? De voornemens voor het mogelijk maken van een discounter in Reek zijn onderdeel geweest van de verkiezingscampagne en daarna overgenomen in het coalitieprogramma! Dit coalitieprogramma is ondersteund en getekend door de VVD, PL, MV en RPP. Alleen als u onder een steen geleefd heeft kan u dit ontgaan zijn.

Wij zijn uitermate gelukkig dat het college en deze coalitie hebben gekozen voor de leefbaarheid van kleine kernen. Net zo goed als we blij zijn met met het prachtige centrumplan in Schaijk, mede mogelijk gemaakt door vorige colleges en politieke partijen, waarbij in ruime mate rekening is gehouden met de belangen van het MKB in Schaijk, met de AH in het bijzonder.

Natuurlijk kan het vestigen van een discounter gevolgen hebben voor de detailhandel in Landerd. Hoe groot deze gevolgen zijn? Net zo goed als wij dat niet weten, weet het bestuur van het MKB dit ook niet. De praktijk laat echter zien dat deze gevolgen in werkelijkheid meestal veel kleiner zijn dan voorspeld in allerlei dure rapporten.
De TIJDELIJKE vergunning voor een Aldi in Reek is dan ook het ultieme, op de realiteit gerichte koopstroomonderzoek naar de gevolgen voor het MKB in Landerd. Dit kost de burger geen euro! Wie kan daar nou tegen zijn?

We prijzen de politiek in Landerd dat nu gekozen is voor leefbaarheid en de belangen van onder andere 1750 Landerdse burgers in Reek en niet alleen voor die van het MKB. We verwijzen in deze ook naar de reeds eerder in Arena gepubliceerde uiteenzetting met betrekking tot marktwerking en consumentenbelang.
Ook vele inwoners van Schaijk zijn blij met een Aldi in Reek getuige de ondertekening van de petitie voor de Aldi. Het is veel dichterbij dan bijvoorbeeld Heesch, met als bijkomend voordeel voor Schaijkse ondernemers zoals Readshop, Schoppema, Kruidvat, DFM, Snuf & Shoe, Manders Mode, Bento etcetera, dat er geen additionele omzet weglekt naar MKB-bedrijven in bijvoorbeeld Heesch.

Al met met al een heel verstandig besluit van het college en de Landerdse politiek. De Reekse mensen zijn er ontzettend blij mee en veel ondernemers ook.

Actiegroep Aldi Reek

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties